DERS ADI

: EKOLOJİ VE ŞEHİR PLANLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3231 EKOLOJİ VE ŞEHİR PLANLAMA ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MEDİHA BURCU SILAYDIN AYDIN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kentsel ekoloji kavramını anlatmak, kentsel-endüstriyel ekosistem olarak kentlerin doğayla kurduğu ilişkiyi incelemek ve ekolojik şehir planlama süreçlerini ve uygulamalarını kavramak ve tartışmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kentsel ekosistem ile doğal ekosistem arasındaki farkı ayırt edebilecek
2   Kentleşme ile ekolojik sorunları ilişkilendirebilecek
3   Kentsel mekanın doğal elemanlar ile bütünleşme biçimini sorgulayabilecek
4   Bir alana ait yapılaşma özelliklerinin doğa ile uyumlu olup-olmadığını çözümleyebilecek
5   Ekolojik yerleşim tasarımına ilişkin öneri geliştirebilecek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ekolojinin konusu ve kapsamı. Kent-Doğa ikilemi. Kentsel Ekoloji kavramına genel giriş.
2 Ekosistemin genel özellikleri.
3 Tarım toplumunun doğa ile ilişkisi. Geleneksel yerleşmelerin özellikleri.
4 Doğaya modernist bakış açısı. Ekonomik kalkınma çerçevesinde kent olgusu. Sanayi toplumunun doğa ile ilişkisi.
5 Kentsel-endüstriyel ekosistem olarak kentin özellikleri. Kent adası kavramı ve özellikleri. Küresel ısınma ve kentsel ısı adası.
6 Kent ve biyoçeşitlilik. Kentsel flora ve fauna. Kent içi açık yeşil alanlar. Doğa koruma alanları.
7 1. ARA SINAV
8 Genel değerlendirme: Kentlerin doğaya etkisi. Ekolojik sorunların ortaya çıkışı. Sürdürülebilirlik kavramı.
9 Kentsel ekoloji ile ilgili önemli kavramlar: Ekolojik ağ .Yeşil koridor
10 Kentsel ekoloji ile ilgili önemli kavramlar: Ekolojik ayakizi.Akıllı büyüme.
11 Şehir planlama uygulamalarının doğaya etkisi. Planlama mevzuatı ve literatüründe doğa koruma.
12 2. ARA SINAV
13 Ekolojik dengenin korunmasını hedefleyen şehir planlama süreci. Temel prensipler ve uygulama araçları. Başarılı ekolojik kent örneklerinin sunulması.
14 Tartışma: Kentsel Ekolojinin doğa korumada yeterliliği. Şehir planlama ve doğa ilişkisi: sorunlar ve çözümler.
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Alberti, M. (2009). Advences in Urban Ecology, Integrating Humans and Ecological Processes in Urban Ecosystems. Springer Science +Business Media, USA.
- Kentsel Tasarım ve Ekoloji: Tasarıma Ekolojik Yaklaşım, 5. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu. Bildiriler kitabı. MSÜ. İstanbul.
- Kent ve Çevre - Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, Türkiye'de 17. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu. Bildiriler kitabı. Bursa.
- Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F. (1993). Çevre ve Ekoloji. Çevre Sorunları Dizisi, Ankara.
- Mcintyre, N.E., Knowles-Yanez, K. and Hope, D. (2000). Urban ecology as an interdisciplinary field: differences in the use of urban between the social and natural sciences. Urban Ecosystems. 4, 5-24.
- Odum, E.P. ve Barrett, G.W. (2008). Ekolojinin Temel İlkeleri. Palme Yayıncılık, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konu anlatımları, okuma destekleri ve sınıf içi tartışmalarla ilerlemektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS1 1.Arasınav
2 AS2 2.Arasınav
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS1 * 0.50 + AS2 * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ayırt Edebilme, İlişkilendirme ve Sorgulama Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Sorgulama, Çözümleme ve Öneri Geliştirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, konu anlatımları, okuma destekleri ve sınıf içi tartışmalarla ilerlemektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

burcu.silaydin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.30-12.00; Salı 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 1 5
Vize Sınavına Hazırlık 2 6 12
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 59

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51