DERS ADI

: PLANLAMADA MATEMATİKSEL MODELLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2254 PLANLAMADA MATEMATİKSEL MODELLER ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT KEMAL MERT ÇUBUKÇU

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında planlamada kullanılan matematiksel modeller tanıtılacaktır. İşlenecek her model için önce teorik çerçeve anlatılacak, ardından da en az bir planlama problemi, örnek olarak, anlatılan model kullanılarak sayısal olarak çözülecektir. Dersler tamamlandığında öğrenciler hangi modelin ne zaman kullanılabileceği ve modelin kullanılması için hangi tip verilere ihtiyaç duyulacağı hakkında gerekli bilgiye sahip olacaklardır. Gerçek veri toplama ders kapsamı dışında tutulmuştur ve örnekler hazır veri üzerinden çözülecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Planlamada kullanılan temel matematiksel modellerin formülasyonlarını ve algoritmalarını anlayabilmeli,
2   Planlamada kullanılan temel matematiksel modellerin kullanım alanlarını kavrayabilmeli,
3   Planlamada kullanılan temel matematiksel modellerin hangi koşullarda (varsayımlar altında) ve hangi amaçlar için kullanılacağını ayırt edebilmeli,
4   Planlamada kullanılan temel matematiksel modellerden elde edilen sonuçları çözümleyebilmeli,
5   Planlamada kullanılan temel matematiksel modellerin hangi kentsel problemlerin çözümü için hangi varsayımlarla kullanılacağına karar verebilmeli.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ekonomik-Temel Modeli: Baz Çarpanı ve Bağımlılık Oranı Kavramları
2 Ekonomik-Temel Modeli: Yer Seçim Katsayısı (LQ) Tekniği
3 Ekonomik-Temel Modeli: Minimum Gereksinmeler Metodu
4 Sabit Pay/Değişken Pay Tekniği
5 Sabit Pay/Değişken Pay Tekniği
6 Yer Çekimi Modellerine Giriş
7 Ara Sınav
8 Perakende Ticaret Konumu için Tek-Sınırlayıcılı Yer Çekim Modeli
9 Hansen Modeli
10 Lowry-Garin Modeli
11 Lowry-Garin Modeli
12 Genel Ulaşım Modelleri
13 Çift Kısıtlayıcılı Yer Çekimi Yolculuk Dağilim Modeli
14 Çift Kısıtlayıcılı Yer Çekimi Yolculuk Dağilim Modeli
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Çubukçu, K.M. (2008) Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler, ODTÜ Yayınları
Lee, C. (1973) Models in Planning: An Introduction to the Use of Quantitative Models in Planning, Pergamon Press
Dökmeci, V.(2005) Planlamada Sayısal Yöntemler, İTÜ Yayınevi
Klosterman, R. E. (1990), Community Analysis and Planning Techniques, Savage, Md.: Rowman & Littlefield

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, kavramsal aktarımlar, kaynak okumaları, teorik sunumlar ve sayısal örnek çözümleri ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Betimleme, Çözümleme ve Yorumlama Ara Sınav ve Final Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Vize sınavına hazırlık 1 10 10
Final sınavına hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 81

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.311
ÖK.411
ÖK.511