DERS ADI

: MİMARLIK BİLGİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2293 MİMARLIK BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ERDAL ONUR DİKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders mimari tasarım ve planlama ilişkisini, mimari tasarım sürecini ve farklı işlevlere sahip bina tasarımlarında dikkate alınması gereken hususları tanıtmayı, farklı konut tipleri ve yoğunluk ilişkisini sorgulamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler, mimari mekânı oluşturan elemanları tanımlayabilecek,
2   Farklı konut tiplerini ve özelliklerini listeleyebilecek
3   Mimari tasarım sürecini betimleyebilecek,
4   Biçim ve işlev ilişkisini açıklayabilecek,
5   Farklı işlevlerdeki binaların biçimlenmesini etkileyen faktörleri ve ilkeleri ifade edebilecek,
6   Bina ve yakın çevresi arasındaki etkileşimi açıklayabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mimarlıkla ilgili tanımlar ve temel kavramlar; tasarım ve planlama arasındaki benzerlik ve farklılıklar, özel bir yapı eylemi olarak mimarlık
2 Biçim ve mekan, mekanın tanımlayıcıları, mekan tanımlayıcı yatay elemanlar.
3 Mekan tanımlayıcı dikey elemanlar
4 Mekansal ilişkiler ve mekansal organizasyonlar
5 Kullanıcı gereksinmeleri
6 Bina tasarım programının ve işlev şemasının hazırlanmasında dikkate alınması gereken konular
7 Konut tasarım ilkeleri
8 Farklı konut tiplerinin sunumu, örnekler
9 Farklı konut tiplerinin sunumu, örnekler
10 Ara Sınav
11 Farklı kullanımlardaki bina tasarımlarından örnekler Eğitim yapıları
12 Farklı kullanımlardaki bina tasarımlarından örnekler Konaklama yapıları
13 Farklı kullanımlardaki bina tasarımlarından örnekler Büro yapıları
14 Farklı kullanımlardaki bina tasarımlarından örnekler Alışveriş yapıları
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Francis D.K Ching, Mimarlık: Biçim, Mekan ve Düzen, Çev: Sevgi Lökçe, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2002.
Yardımcı kaynaklar:
Enis Faik Arcan, Fikret Evci, Mimari Tasarıma Yaklaşım - Bina Bilgisi Çalışmaları, 2K Yayınları, İstanbul, 1992.
Joseph DeChiara, Time Saver Standards for Residential Development, McGraw Hill Companies, 1984.
Referanslar:
Doğan Kuban, Mimarlık Kavramları, Yem Yayın, üçüncü baskı, İstanbul, 1990.
Utarit İzgi, Mimarlıkta Süreç Kavramlar-İlişkiler, Yem Yayın, İstanbul, 1999.
Diğer ders materyalleri: Sunumlar ve ders notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, anlatım, tartışma, görsel örnekler ve sunumlar ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ödev notu olarak ifade edilen not, yarıyıl içinde verilen ödevlerin ortalamasından oluşmaktadır.

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama, Listeleme, Betimleme ve Açıklama Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
İfade etme ve Açıklama ödevler ile ölçülmektedir
Tanımlama, Listeleme, Betimleme, Açıklama ve İfade etme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, anlatım, örnek gösterme ve sunumlar, çizim içeren ödevler ve sınıf içi tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

erdal.diktas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 9.30-10.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 1 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 3 6 18
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 68

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.61