DERS ADI

: NİCELİKSEL PLANLAMA TEKNİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 2245 NİCELİKSEL PLANLAMA TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT KEMAL MERT ÇUBUKÇU

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında planlamada kullanılan niceliksel teknikler tanıtılacaktır. İşlenecek her teknik için önce teorik çerçeve anlatılacak, ardından da en az bir planlama problemi, örnek olarak, anlatılan teknik kullanılarak sayısal olarak çözülecektir. Dersler tamamlandığında öğrenciler hangi tekniğin ne zaman kullanılabileceği ve tekniğin kullanılması için hangi tip verilere ihtiyaç duyulacağı hakkında gerekli bilgiye sahip olacaklardır. Gerçek veri toplama ders kapsamı dışında tutulmuştur ve örnekler hazır veri üzerinden çözülecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Planlamada kullanılan temel niceliksel tekniklerin formülasyonlarını ve algoritmalarını anlayabilmeli,
2   Planlamada kullanılan temel niceliksel tekniklerin kullanım alanlarını kavrayabilmeli,
3   Planlamada kullanılan temel niceliksel tekniklerin hangi amaçlar için kullanılacağını ayırt edebilmeli,
4   Planlamada kullanılan temel niceliksel tekniklerden elde edilen sonuçları çözümleyebilmeli,
5   Planlamada kullanılan temel niceliksel tekniklerin hangi kentsel problemlerin çözümü için hangi varsayımlarla kullanılacağına karar verebilmeli.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mekansal Konumlandırma Tekniği
2 Statik Optimizasyon ve Doğrusal Programlama
3 Statik Optimizasyon ve Doğrusal Programlama
4 Statik Optimizasyon ve Doğrusal Programlama
5 Oyun Teorisi
6 Oyun Teorisi
7 Oyun Teorisi
8 Ara Sınav
9 Karar Teorisi ve Karar Ağacı Yöntemi
10 Karar Teorisi ve Karar Ağacı Yöntemi
11 Fayda Maliyet Analizi
12 Fayda Maliyet Analizi
13 Ağ Analizi - En Kısa Yol Metodu
14 Ağ Analizi - Minimum Yayılan Ağ Metodu
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Çubukçu, K.M. (2008) Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler, ÖDTÜ Yayınları
Lee, C. (1973) Models in Planning: An Introduction to the Use of Quantitative Models in Planning, Pergamon Press
Dökmeci, V.(2005) Planlamada Sayısal Yöntemler, İTÜ Yayınevi
Klosterman, R. E. (1990), Community Analysis and Planning Techniques, Savage, Md.: Rowman & Littlefield

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, kavramsal aktarımlar, kaynak okumaları, teorik sunumlar ve sayısal örnek çözümleri ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Betimleme, Çözümleme ve Yorumlama Ara Sınav ve Final Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Oda No: 109
Buca/İZMİR 35160
mert.cubukcu@deu.edu.tr
http://kisi.deu.edu.tr/mert.cubukcu

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 09.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Vize sınavına hazırlık 1 10 10
Final sınavına hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 81

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.311
ÖK.411
ÖK.511