DERS ADI

: ŞEHİR EKONOMİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 1322 ŞEHİR EKONOMİSİ ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AHU DALGAKIRAN ERDOĞAN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders kentsel alanlarda ekonomik ilişkilerin tanımlanmasını, mekansal ekonomik teorilerin geliştikleri dönemin koşulları ile birlikte sunulmasını, güncel arsa ekonomisi yaklaşımlarının kavratılmasını, bir uygulama örneği olarak Türkiye deki kentsel dönüşüm modelinin yorumlanmasını ve ekonomi ile kentleşme arasındaki ilişkilerin analiz edilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler, Ekonomik ilişkileri tanımlayabilecektir (Bilgi),
2   Farklı mekansal ekonomi teorilerini listeleyebilecektir (Bilgi),
3   Güncel arsa ekonomisi yaklaşımlarını betimleyebilecektir (Kavrama),
4   Türkiye nin kentsel dönüşüm modelini yorumlayabilecektir (Uygulama),
5   Planlamada ekonomiyi kentleşmeyle ilişkilendirebilecektir (Analiz).

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Şehir Ekonimisi kavramı ile ilgili genel bilgilerin verilmesi Bu hafta öğrencilere bir okuma listesi verilecektir.
2 Yerseçimi Kuramı
3 Dışsal Ekonomiler
4 Bölge Bilimi, Bölgesel Farklılışma ve Nedenleri, Yeni Ekonomik Coğrafya Teorisi
5 Mekanda Faaliyetlerin Konumunu Belirleyen Faktörler
6 Kentsel Arsa Pazarı Kuramı
7 Kentlerde Ekonomik Aktivitelerin Yerseçimi - Sanayi
8 Ara Sınav
9 Kentlerde Ekonomik Aktivitelerin Yerseçimi - Konut ve Ticaret
10 Kentsel Hiyerarşi
11 Kent Büyüklüğü, Yapısı ve Büyüme
12 Kentsel Dönüşüm, Ekonomik ve Toplumsal Boyutları
13 Kentsel Süzülme Kuramı
14 Konut Alanlarında Ayrışma ve Gecekondu Yoksulluğu
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar:
Kılınçaslan, İ. (2010), Kent Ekonomisi, Ninova, İstanbul.
Yardımcı Kaynak:
Evans, A. W. (1993), Urban Economics, Blackwell, Oxford.
Diğer ders materyalleri:
Ders ile ilgili diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, bütünüyle konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecek, öğrenciler derse devam ederek aktarılan konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tanımlama, Listeleme (Bilgi) ve Betimleme (Kavrama) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Yorumlama (Uygulama) ve İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama, Listeleme (Bilgi) ve Betimleme (Kavrama) Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Yorumlama (Uygulama) ve İlişkilendirme (Analiz) Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ahu.dalgakiran@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51