DERS ADI

: BİLGİSAYAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 1334 BİLGİSAYAR ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MUHAMMED AYDOĞAN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Şehir planlama ve kentsel tasarım süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan Bilgisayar Destekli Tasarım ın ne olduğunu ve bu sistemin nasıl kurulabileceğini öğretmek; Üç boyutlu modelleme yapmak, ışıklandırma, animasyon ve render becerileri kazandırmak. Bilgisayar destekli tasarım yazılımları ile birlikte düşünme, eskiz yapma, modelleme ve kontrol işlerinin nasıl yapılacağını öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilgisayar Destekli Tasarım ve ilgili kavram ve teknolojilerin tanımlarını yapabilecek,
2   BDT yi oluşturan bileşenleri ve bir BDT sürecinin temel niteliklerini tanımlayabilecek,
3   Güncel BDT yazılımlarını tanıyabilecek, bunlardan birini etkin şekilde kullanabilecek,
4   Mekânı tanımlayan vektörel altlık çizimleri oluşturabilecek ve düzenleyebilecek,
5   Mevcut çizimleri ve içerdiği bilgiyi katman ve obje yapılarını kullanarak yönetebilecek,
6   Görselleştirmeler yapabilecek sunum ve çıktıları hazırlayabilecek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilgisayar destekli tasarım nedir Bir tasarım sürecinin BDT olarak kabul edilmesi için gereken unsurlar nelerdir
2 BDT ile ilgili, sürece katılabilecek yeni teknolojiler nelerdir Bunlar hangi amaçlarla kullanılır
3 Planlama sürecinde kullanılan yazılımların tanıtımı, Çizim programları içinde AutoCAD
4 Üç boyutlu çizim olgusunun aktarımı ve temel program fonksiyonlarının tanıtımı
5 Temel çizim fonksiyonlarının anlatılması ve uygulanması, örnek çizim projesine başlanması
6 Düzenleme komutlarının anlatılması ve uygulanması
7 Bakış ve görünüm komutlarının anlatılması ve uygulanması
8 Ölçülendirme ve ölçek komutlarının anlatılması ve uygulanması
9 Ara Sınav Laboratuar Uygulaması
10 Üç boyutlu modelleme ve oluşturulabilecek üç boyutlu proje olasılıklarının değerlendirilmesi
11 İki boyutlu bir imar planının taranarak, altlık harita haline getirilmesi ve ölçeklendirilerek, çizim programına aktarılması
12 Yönetmeliğe uygun dilde imar planının bilgisayar ortamında oluşturulması.
13 İmar planı üzerinden büyüklük ve yoğunluk hesaplarının yaptırılması
14 Örnek projenin 3 boyutlu sanal maketinin oluşturulması Oluşturulan her tür konulu harita ve analizlerin çıktı düzenlerinin yapılması, sayfa ayarları ve sunum hazırlanması
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar: Autocad Tutorials and Web Pages
Yardımcı kaynaklar: Autocad 2011 & Autolisp (Mehmet Şamil Demiryürek, 2010)
Diğer ders materyalleri: AutoCAD yazılımı.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders ve bilgisayar laboratuarında yapılacak uygulamalar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 YYS Yarıyılsonu Sınavı
3 BNS Başarı Notu AS * 0.50 +YYS * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu AS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavların ilk yarısı kuramsal ikinci yarısı laboratuarda program kullanımı uygulaması şeklinde olmaktadır.

Değerlendirme Kriteri

Tanımları yapabilme, nitelikleri tanımlayabilme Ara Sınav ile ölçülmektedir.
Kullanabilme, düzenleme, yönetme ve hazırlayabilme laboratuar uygulaması ile ölçülmektedir.
Tanımları yapabilme, nitelikleri tanımlayabilme, kullanabilme, düzenleme, yönetme ve hazırlayabilme final sınav ve beraberinde yapılan laboratuar uygulaması ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin tamamı bilgisayar laboratuarında yapılmaktadır. Kuramsal konular, kavramlar, tanımlar ve ilgili yeni teknolojiler; bilgisayarda yapılan uygulama sırasında kısa paketler halinde görsel materyalle aktarılmakta, sonra uygulamaya devam edilmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

m.aydogan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 9.25; Perşembe 13.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlık 1 3 3
Uygulama sınavına hazırlık 2 3 6
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Diğer Kısa Sınav 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 51

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.61