DERS ADI

: MESLEKİ YABANCI DİL II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3374 MESLEKİ YABANCI DİL II SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ŞEBNEM DÜNDAR

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders İngilizce dilinin mesleki olarak daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için, planlama mesleğine ilişkin yabancı dilde bilgi artırımına, planlama alanı ile ilgili yabancı kaynaklara erişimin kolaylaştırılmasına ve görsel ve işitsel olarak mesleğin uluslararası iletişimine olanak vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   mesleki kavramların yabancı dildeki esaslarını anlamak suretiyle planlama kavramlarını doğru kullanacak,
2   bir planı ya da kentsel tasarım ürününün vizyonunu, amaç-hedef çerçevesini, tasarım ve planlama ilkelerini ve uygulama boyutunu yabancı bir dilde ifade edebilecek,
3   kaynak araştırmasının yönlendirmesiyle güncel kentsel gelişmeleri takip edebilecek,
4   mesleki terminolojiye hâkim olacak,
5   uluslararası ortamlarda mesleki tartışmaları formüle edebilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Planlama Kuramı I (Geniş Kapsamlı Planlama)
2 Planlama Kuramı II (Parçacı Planlama ve Geniş Kapsamlı Planlama; karşılaştırmalı analiz)
3 Planlama Kuramı III (Diğer planlama kuramları: radikal planlama; savunucu planlama; katılımcı planlama vb)
4 Yaklaşımların Karşılaştırılması ve Güncel Planlama Tartışmaları (Planlamanın Parçalanması)
5 Ara Sınav
6 DVD Gösterimi (New York Kenti)
7 DVD Gösterimi ve New York kenti üzerinden kent ve planlama tartışmalarına giriş
8 New York kenti Üzerinden kent ve planlama tartışmaları
9 DVD Gösterimi (Paris Kenti)
10 DVD Gösterimi ve Paris kenti üzerinden kent ve planlama tartışmalarına giriş
11 Paris kenti Üzerinden kent ve planlama tartışmaları
12 DVD Gösterimi (Londra Kenti)
13 DVD Gösterimi ve Londra kenti üzerinden kent ve planlama tartışmalarına giriş
14 Londra kenti üzerinden kent ve planlama tartışmaları
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

http://www.newurbanism.org
http://www.openarchitecturenetwork.org
http://www.smartgrowthplanning.org
http://www.lincolninst.edu/subcenters/vd/
http://www.planetizen.com
Discovery series belgesel filmler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar, belgesel film gösterimleri ve okumalar ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Kavramları doğru kullanma ve ifade etme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Gündemi takip etme ve terminolojiye hâkim olma Ödev ile ölçülmektedir
Mesleki tartışmaları formüle etme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Kavramları doğru kullanma ve ifade etme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Gündemi takip etme ve terminolojiye hâkim olma Ödev ile ölçülmektedir
Mesleki tartışmaları formüle etme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

-

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sebnem.gokcen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 09.30-10:30; Cuma 09:30-10:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 5 2 10
Ara sınava hazırlık 1 2 2
Ödev hazırlama 1 20 20
Final sınavına hazırlık 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 64

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.31
ÖK.4111
ÖK.511