DERS ADI

: KENTSEL TİCARET YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 3349 KENTSEL TİCARET YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AHU DALGAKIRAN ERDOĞAN

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Ders, öncelikle kentsel ticaret alanları planlama pratiğini dünya ölçeğinde ele alarak, ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler özelinde ticaret sektörünün yapısını ve değişimini incelemeyi, Türkiye de ticaret sektöründe süregelen değişimin temelindeki dinamikleri ele almayı amaçlamaktadır. İkinci aşamada ise öğrencileri, İzmir kentinde ticaret sektörünün bileşenlerini, mevcut durum analizi ve sorun tespitine temellenen çözüm önerileri ekseninde ele alacakları çeşitli araştırmalara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenciler, tüketim kavramını, tarihsel süreç içerisindeki değişimini ve yaşam biçimleri üzerindeki etkilerini tanımlayabilecek,
2   Yeni tüketim mekânlarının gelişimi, ekonomik, toplumsal ve çevresel boyuttaki etkilerini açıklayabilecek,
3   Türkiye'de ticaret sektörünün yapısı ve değişimin temelindeki dinamikleri listeleyebilecek,
4   1980 öncesi ve sonrası dönemlerde Türkiye'de perakende ticaret sektörünün genel yapısını özetleyebilecek,
5   Kentsel ticaret yapısının bileşenlerinden birini kapsamlı olarak çözümleyebilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tüketim nedir
2 Tarihsel süreç içerisinde tüketim kavramının değişimi
3 Tüketimin yaşam biçimleri üzerindeki etkileri ve modern tüketim kavramının doğuşu
4 Tüketim toplumun ortaya çıkışı, yeni tüketim mekânlarının gelişimi, ekonomik, toplumsal ve çevresel boyuttaki etkileri
5 Dünya ölçeğinde ticaret sektörünün yapısı ve değişimi - ABD ve Avrupa'da ticaret sektörünün gelişimi
6 Türkiye'de ticaret sektörünün yapısı ve değişimin temelindeki dinamikler
7 1980 öncesi ve sonrası dönemde Türkiye'de perakende ticaret sektörünün genel yapısı
8 Perakende ticaretin uluslararasılaşması ve değişimin aktörleri, öğrenci grupları tarafından hazırlanacak ödev konularının belirlenmesi
9 Ara Sınav
10 Ödev konularına yönelik araştırmalara devam edilmesi
11 Ödev konularına yönelik araştırmalara devam edilmesi
12 Ödev konularının ön sunumu ve tartışma
13 Ödev Sunumları
14 Türkiye'de perakende ticaret sektörüne ilişkin yasal mevzuata genel bir bakış
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Kepenek, Y. (1990), Gelişimi, Üretim Yapısı ve Sorunlarıyla Türkiye Ekonomisi (5. Baskı). Verso, Ankara
Yardımcı kaynaklar: Findlay, A.M., Paddison, R. ve Dawson, J.A. (1990), Retail Environments in Developing Countries, Routledge, London
Tokatlı, N. ve Boyacı, Y. (1997), Internationalisation of Retailing in Turkey, New Perspectives on Turkey, 17, s. 97-128.
Referanslar: Kepenek, Y. (1990), Türkiye Ekonomisi, Verso, Ankara
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders konferans sunumlar biçiminde işlenerek öğretilecek, öğrenciler derse devam ederek aktarılan konferans sunumları dinleyerek öğrenecektir. Öğrenci grupları tarafından ders içeriğine uygun ödevler hazırlanacak ve sunulacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve Açıklama Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Çözümleme Ödev Sunumu ile ölçülmektedir.
Listeleme ve Özetleme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ahu.dalgakiran@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 13.00-13.45

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 4 8
Vize Sınavına Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 16 16
Sunum Hazırlama 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 65

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51