DERS ADI

: BÖLGESEL KALKINMA VE PLANLAMA YAKLAŞIMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4375 BÖLGESEL KALKINMA VE PLANLAMA YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT SİBEL ECEMİŞ KILIÇ

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders bölge, kalkınma, bölgesel planlama kavramlarının tanıtılmasını ve bölgesel ölçekte ekonomik kalkınmanın sağlanması ve mekânsal gelişimin yönlendirilmesinde kullanılan temel bölge planlama ve kalkınma yaklaşımlarının Türkiye ve dünya ölçeğinde tartışılmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bölge ve kalkınma kavramlarını tanımlayabilecek,
2   Bölgesel kalkınma ve planlama yaklaşımlarına ilişkin değişim/dönüşüm sürecini tanıyacak,
3   Türkiye ile farklı ülkelerdeki bölgesel kalkınma ve planlama yaklaşımlarını karşılaştırabilecek,
4   Bölge, bölge planlama ve bölgesel kalkınma yaklaşımlarındaki değişimi bölgesel politikalar ile ilişkilendirebilecek,
5   Türkiye de uygulanmakta olan bölge planlama ve bölgesel kalkınma yaklaşımlarını değerlendirebileceklerdir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bölge kavramı
2 Kalkınma kavramı
3 Geleneksel bölge planlama ve bölgesel kalkınma yaklaşımları
4 Küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinde bölgesel kalkınma yaklaşımları
5 Kalkınma Ajansları ve bölge planlama,
6 Sürdürülebilir kalkınma ve bölge,
7 Bölge planlama yaklaşımlarının değişim süreci,
8 Ara Sınav
9 Bölgesel kalkınma, planlama ve yönetim ilişkileri
10 Türkiye de bölgesel kalkınma politikaları ve bölge planlama deneyimleri
11 AB ve bölge planlama/kalkınma politikaları
12 AB ve bölge planlama/kalkınma politikaları
13 Planlama hiyerarşisi içinde bölge planlama
14 Dünya da Türkiye de bölge planlamanın sorunları, Türkiye de mevcut bölgesel kalkınma politikalarının değerlendirilmesi,
15 Final Sınavları Haftası
16 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ecemiş Kılıç, S. (2004), Şehirsel Kademelenmenin Mekansal Boyutta Dağılımı ve Bu Kademelenmenin Ortaya Çıkardığı Kentsel Guruplaşmanın Analizi, İzmir (Yayınlanmamış doktora tezi)
Yardımcı kaynaklar:
Keleş,R. (2000) Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem yayınevi, İstanbul
Kazgan,G. (2000) Küreselleşme ve Ulus Devlet Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul
Mengi, A.(1998) Avrupa Birliğinde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler
Kumral N. (2001) Doğrudan Dış yatırımlar ve Bölgesel Kalkınma, İzmir

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar ve okumalar ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tanımlama ve Tanıma Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir.
Karşılaştırma ödev/sunum ile ölçülmektedir.
İlişkilendirme ve Değerlendirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev sunumu Gerçekleştirme 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 2 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 70

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51