DERS ADI

: KIRSAL PLANLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PLN 4461 KIRSAL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MERCAN EFE GÜNEY

Dersi Alan Birimler

Şehir ve Bölge Planlama

Dersin Amacı

Bu ders kırsal alanın mekânsal ve toplumsal yapısıyla farklılığının şehir planlama eylem alanında da gözetilmesi gerektiğinin bilincini vermeyi ve bunun yapılabilirliğinin araçlarını sorgulamayı / düşündürmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kırsal alanın ne demek olduğunu öğrenecek
2   Kentsel alandan nasıl farklı planlanabileceğine ilişkin geçmiş deneyimleri listeleyebilecek
3   Güncel planlama yaklaşımlarını yorumlayabilecek
4   Kırsal alanın üretim ilişkilerindeki önemini çözümleyebilecek
5   Planlama alanında geliştirilen değişik yaklaşımları birleştirebilecek
6   Türk planlama sisteminde kırsal alana yaklaşımı değerlendirebilecektir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kır ve Kent, Kırsal Alan ve Kentsel Alan Nedir
2 Kırsal Planlama Felsefesi Nedir Amaç Köylülüğü kaldırmak mı
3 Kırsal Planlama Felsefesi Nedir Amaç Uygarlığın Tanımını Değiştirmek mi
4 Türkiye de Planlı Dönem Öncesi Kırsal Planlama Politikaları
5 Türkiye de Planli Dönemde Kırsal Planlama Modelleri
6 Türkiye de Kırsal Kalkınma Projeleri
7 Türkiye de Bölgesel Kalkınma Projeleri
8 Kırsal Kalkınmada Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye Dünyada Kırsal Kalkınma Alanında Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar: Dünya Bankası Kırsal Kalkınma Yaklaşımları, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kırsal Kalkınma Politikaları AB Kırsal Kalkınma Yaklaşımları, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kırsal Kalkınma Politikaları
9 Ara Sınav
10 Kentsel Tarım: Tanım, Tarihçe, Amaç
11 Kentsel Tarımın Yasal ve Yönetsel Durumu ve Kentsel Tarımın Türkiye de Şehir Planlamaya Entegrasyonu
12 Kırsal Planlama ve Ürün Deseni; Kırsal Planlama ve Arazi Toplulaştırması
13 Ödev Sunumlarının Toplu Halde Gerçekleştirilmesi
14 Ödev Sunumlarının Toplu Halde Gerçekleştirilmesi
15 Final Sınavları Haftası

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Ersoy, M. (2007), Kentsel Planlama Kuramları, İmge, Ankara
Yardımcı kaynaklar: Tütengil, Cavit Orhan (1979); Kırsal Türkiye nin Yapısı ve Sorunları,
Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1979.
Çelik, Zühre (2006); Türkiye de Kırsal Planlama Politikalarının Gerçekleştirilmesi, DEÜ Fen Bilimleri Estitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
Efe, Mercan (2009); Sosyo-Ekonomik ve Ekolojik Temelli Bölgeleme: Olanak ve Sınırları, DEÜ Fen Bilimleri Estitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
Referanslar: Gök, T. (Der.), (1980), Türkiye de İmar Planlaması, ODTÜ, Ankara.
Diğer ders materyalleri: Ders ile ilgili diğer okumalar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, konferans sunumlar ve okumalar ile tariflenebilecek bir yönteme sahiptir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 AS Arasınav
2 OD Ödev
3 YYI Yarıyıliçi Notu AS * 0.50 + OD * 0.50
4 YYS Yarıyılsonu Notu
5 BNS Başarı Notu YYI * 0.50 + YYS * 0.50
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYI * 0.50 +BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Değerlendirmede bir ara sınav %25, ödev %25 ve final sınavı %50 etkilidir.

Değerlendirme Kriteri

Listeleme ve Betimleme Ara Sınav Değerlendirmesi ile ölçülmektedir
Çözümleme, Birleştirme ve Yorumlama Ödev ile ölçülmektedir
Değerlendirme Final Sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders, okuma listesi üzerinden konferans sunumlar ve tartışmalar biçiminde sürdürülecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mercan.efe@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 10.30-12.00; Cuma 10.30-12.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 2 22
Uygulama 0 0 0
Ödev Sunumu Gerçekleştirme 2 2 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Ödev Hazırlama 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 69

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.51
ÖK.61