LLP / ERASMUS

: DE Etiketi

DİPLOMA EKİKTS/DE Koordinatörleri

Diploma Eki (DE), Avrupa Yükseköğretim Alanının oluşturulmasını ve güçlendirilerek korunmasını hedefleyen Bologna Süreci’nin önemli bir parçasıdır. Uluslararası hareketlilik arttıkça, kişilerin eğitimleri sonucunda kazandıkları niteliklerin adil biçimde değerlendirilmesi ve uluslararası tanınırlığının sağlanması küresel bir ihtiyaç haline gelmektedir. Diploma Eki, bu ihtiyaca bir yanıt niteliğindedir. Diploma Ekinin kullanımı, yüksek öğretimde şeffaflığı arttırırken, kazanılan niteliklerin adil ve bilinçli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle Diploma Eki, hem uluslararası hareketliliği hem de hayat boyu öğrenme olanaklarına erişimi kolaylaştıran bir araçtır.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, mezun olan tüm öğrencilere, Avrupa’da yaygın olarak kullanılan dillerden birinde (İngilizce) düzenlenmiş Diploma Eki otomatik ve ücretsiz olarak verilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından verilen Diploma Eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO-CEPES tarafından geliştirilen Diploma Eki Modeline uygun olarak hazırlanmaktadır. Ayrıntılı bilgiler ve diploma örneklerine https://www.deu.edu.tr/diplomaeki/ web bağlantısı ile ulaşılabilir.