LLP / ERASMUS

: AKTS/DE Koordinatörleri

AKTS/DE Koordinatörleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  ERASMUS KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

1- Buca Eğitim Fakültesi >>>
2- Denizcilik Fakültesi >>>
3- Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü >>>
4- Devlet Konservatuvarı >>>
5- Edebiyat Fakültesi >>>
6- Eğitim Bilimleri Enstitüsü >>>
7- Fen Bilimleri Enstitüsü >>>
8- Fen Fakültesi >>>
9- Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu >>>
10- Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu >>>
11- Güzel Sanatlar Fakültesi >>>
12- Güzel Sanatlar Enstitüsü >>>
13- Hemşirelik Fakültesi >>>
14- Hukuk Fakültesi >>>
15- İktisadi İdari Bilimler Fakültesi >>>
16- İzmir Meslek Yüksekokulu >>>
17- İşletme Fakültesi >>>
18- Mimarlık Fakültesi >>>
19- Mühendislik Fakültesi >>>
20- Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>>
21- Sosyal Bilimler Enstitüsü >>>
22- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu >>>
23- Tıp Fakültesi >>>

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA KOMİSYONU

Prof Dr. Halil Köse Rektör Yardımcısı halil.kose@deu.edu.tr
Prof Dr Banu Durukan (AKTS/DE Koordinatörü) banu.durukan@deu.edu.tr
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. İlgi Kapdan Karapınar MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ilgi.karapinar@deu.edu.tr
Doç. Dr Pınar Süral Özer İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ pinar.ozer@deu.edu.tr
Prof. Dr. Yasemin Arbak İŞLETME FAKÜLTESİ yasemin.arbak@deu.edu.tr
Prof. Dr. Pınar Tuncel TIP FAKÜLTESİ pinar.tuncel@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ethem Duygulu SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ethem.duygulu@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İlkay Taş
FOÇA REHA MİDİLLİ TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK Y.O. ilkay.tas@deu.edu.tr
Semra Marmara GENEL SEKRETER YARDIMCISI semra.marmara@deu.edu.tr
Mustafa Aydın ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI m.aydin@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Salih Zafer Dicle BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI zafer@deu.edu.tr
Fatma Köksal STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI fatma.koksal@deu.edu.tr
Çiğdem Maraşlıoğlu PERSONEL DAİRE BAŞKANI cigdem.maraslioglu@deu.edu.tr
Halil İbrahim Bektaş İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI hibrahim.bektas@deu.edu.tr
Yılmaz Taşdemir ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI yilmaz.tasdemir@deu.edu.tr
BOLOGNA SÜRECİ TEMSİLCİLERİ FAKÜLTELER E- MAIL
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Gökmen MİMARLIK FAKÜLTESİ hikmet.gokmen@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hasan Begeç   hasan.begec@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Şebnem Gökçen Dündar   sebnem.gokcen@deu.edu.tr
Prof. Dr. Yasemin Arbak İŞLETME FAKÜLTESİ yasemin.arbak@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ömür Özmen   omur.ozmen@deu.edu.tr
Prof. Dr. Nilüfer Karacasulu   nilufer.karaca@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Güzin Özdağoğlu   guzin.kavrukkoca@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Aysun Kapucugil İkiz   aysun.kapucugil@deu.edu.tr
Doç. Dr.Pınar Süral Özer İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ pinar.ozer@deu.edu.tr
Doç. Dr.Dilek Dileyici   dilek.dileyici@deu.edu.tr
Doç. Dr.Özlem İpekgil Doğan   ozlem.dogan@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr.Yaşar Metin Özdemir   metin.ozdemir@deu.edu.tr
Prof. Dr. Recep Yıldırım EĞİTİM FAKÜLTESİ recep.yildirim@deu.edu.tr
Doç. Dr.Halil Aydın   halil.aydin@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr.A. Murat Ellez   murat.ellez@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr.İrfan Yurdabakan   irfan.ybakan@deu.edu.tr
Öğr.Gör. Mustafa Özbaş   mustafa.ozbas@deu.edu.tr
Prof. Dr. Gültekin Tarcan MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ gultekin.tarcan@deu.edu.tr
Prof. Dr. İlgi Kapdan Karapınar   ilgi.karapinar@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Güleser Kalaycı Demir   guleser.kalayci@deu.edu.tr
Prof. Dr. Nesrin Ünlü GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ nonlu@deu.edu.tr
Doç. Dr. Özlenen Erdem İşmal   ozlenen.ismal@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Selda Ergün   selda.ergun@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mine Akkan HUKUK FAKÜLTESİ mine.akkan@deu.edu.tr
Arş. Gör. Yıldırım Taylar   yildirim.taylar@deu.edu.tr
Arş. Gör. Nalan Kahveci   nalan.kahveci@deu.edu.tr
Arş. Gör. Şafak Evran Topuzkanamış   safak.evran@deu.edu.tr
Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu EDEBİYAT FAKÜLTESİ gulmira.kuruoglu@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Ali Kazım Öz   ali.oz@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hülya Kaya   hulya.kaya@deu.edu.tr
Prof. Dr. A. Güldem Cerit DENİZCİLİK FAKÜLETSİ guldem.cerit@deu.edu.tr
Prof. Dr. Okan Tuna   otuna@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Didem Özer Çaylan   didem.ozer@deu.edu.tr
Prof. Dr. Pınar Tuncel TIP FAKÜLTESİ pinar.tuncel@deu.edu.tr
Prof. Dr. Mine Yücesoy   mine.yucesoy@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yücel Gürsel   yucel.gursel@deu.edu.tr
Doç. Dr. Ayşe Beşer HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ayse.beser@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hatice Mert   hatice.mert@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü   ozlem.kguclu@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Muhittin Aygün FEN FAKÜLTESİ muhittin.aygun@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İlhan Karakılıç   ilhan.karakilic@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Gülsiye Öztürk   gulsiye.ozturk@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mert Topoyan İLAHİYAT FAKÜLTESİ mert.topoyan@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ömer Dumlu   omer.dumlu@deu.edu.tr
Doç. Dr. Muammer Erbaş   muammer.erbas@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Türkeri   mehmet.turkeri@deu.edu.tr
Okt. Dr. Mithat Kadri Vural EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ mithat.vural@deu.edu.tr
Prof. Dr. Recep Yıldırım   recep.yildirim@deu.edu.tr
Doç. Dr. Ali Günay Balım   agunay.balim@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hadiye Küçükkaragöz   hadiye.kkaragoz@deu.edu.tr,
Prof. Dr. Mümtaz Sağlam GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ mumtaz.saglam@deu.edu.tr
Doç. Dr. Şeniz Duru   seniz.duru@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Tuğcan Güler   tugcan.guler@deu.edu.tr
Prof. Dr. Osman Alparslan Ergör SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ alp.ergor@deu.edu.tr
Doç. Dr. Şermin Genç   sermin.genc@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zübeyde Erbayraktar   zubeyde.erbayraktar@deu.edu.tr
,
Yrd. Doç. Dr. Ethem Duygulu SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ethem.duygulu@deu.edu.tr
Arş. Gör. Emir Özeren   emir.ozeren@deu.edu.tr
Arş. Gör. Alper Aslan   alper.aslan@deu.edu.tr
Doç. Dr. Pınar Baklacı   pinar.karacan@deu.edu.tr
Doç. Dr. Gökdeniz Neşer FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ gokdeniz.neser@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. E. Mümtaz Tıraşın   mumtaz.tirasin@deu.edu.tr
Prof. Dr. A. Kerim Gürerk DEVLET KONSERVATUARI kerim.gurerk@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Aslı Gedikli Nurcan   asli.gedikli@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Özlem Ebesek   ozlem.ebesek@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Mustafa Suyolcu   m.suyolcu@deu.edu.tr
Prof. Dr. Özkan Tütüncü SPOR BİLİMLERİ VE TEK Y.O. ozkan.tutuncu@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. M. İsmet Tok   ismet.tok@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen   suphi.turkmen@deu.edu.tr
Prof. Dr. Mehtap Malkoç FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Y.O
mehtap.malkoc@deu.edu.tr
Doç. Dr. Salih Angın   mehtap.malkoc@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İ. Murat Kuşoğlu REHA MİDİLLİ FOÇA TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK Y.O. murat.kusoglu@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr İlkay Taş   ilkay.tas@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr Yusuf Gümüş   yusuf.gumus@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Nil Sonuç   nil.sonuc@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. D. Zeynel Bakıcı İZMİR MESLEK Y.O. zeynel.bakici@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Gökşen   yilmaz.goksen@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Engin Deniz Eriş   engindeniz.eris@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Behiye Eker Kazancı ADALET M.Y.O. behiye.eker@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız   pinar.bacaksiz@deu.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin Baskın SAĞLIK HİZMETLER M.Y.O. huseyin.baskin@deu.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa Güvençer   mustafa.guvencer@deu.edu.tr
Öğr. Gör. F. Şirin Yaylalı   sirin.yaylali@deu.edu.tr
Doç. Dr. Celalettin Şimşek TORBALI M.Y.O. celalettin@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Nimet Öztank   nimet.oztank@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ece Kılınç Aksay   ece.kilinc@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Sedef Eylemer SEFERİHİSA FEVZİYE HEPKON SOSYAL BİLİMLER M.Y.O. sedef.eylemer@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Sühal Şemşit   suhal.semsit@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr.Övünç Bardakoğlu   ovunc.bardakoglu@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. ENSTİTÜSÜ a.mehmetefendioglu@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Emin Elmacı   emin.elmaci@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Leyla Kırkpınar   leyla.kirkpinar@deu.edu.tr