ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Genel Kayıt İşlemleri

GENEL KAYIT İŞLEMLERİ

Dokuz Eylül  Üniversitesine merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin özlük bilgileri ÖSYM‘ den alınır ve bu bilgiler Üniversitemiz Öğrenci  Otomasyon Sistemine  aktarılır. Kayıt için gerekli belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve öğrencilerin , adreslerine gönderilen tanıtıcı broşür ve belgeler doğrultusunda, internet üzerinden şifre / parola girişini yaparak öğrenciler tarafından kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra öğrenciler, Rektörlükçe ilan edilen kayıt tarihlerinde istenen belgeleri kazandıkları birime teslim ederler.

Dokuz Eylül Üniversitesine ön-kayıt ve özel yetenek sınavı ile yerleşecek adayların kayıtları ise;  Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ilgili birimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yine Dokuz Eylül Üniversitesinin lisansüstü programlarında eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri de ilan edilen tarihlerde Enstitüler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ara sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Dokuz Eylül  Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemektedirler.