ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Üniversite Yönetim

Yönetim

Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN
Rektör

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
Cumhuriyet Blv.No:144 35210 Alsancak - İzmir

Tel: +90-232-4121005 / +90-232-4648047
Faks: +90-232-4648135

E-posta: mehmet.fuzun@deu.edu.tr

Prof. Dr. Halil KÖSE
Rektör Yardımcısı


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
Cumhuriyet Blv.No:144 35210 Alsancak - İzmir

Tel: +90-232-4121027 / +90-232-4648056
Faks: +90-232-4648135


E-posta: halil.kose@deu.edu.tr

Prof. Dr. Recep YAPAREL
Rektör Yardımcısı


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
Cumhuriyet Blv.No:144 35210 Alsancak - İzmir

Tel: +90-232-4121022 / +90-232-4648051
Faks: +90-232-4648135


E-posta: recep.yaparel@deu.edu.tr

Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN
Rektör Yardımcısı


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
Cumhuriyet Blv.No:144 35210 Alsancak - İzmir

Tel: +90-232-4121012 / +90-232-4648150
Faks: +90-232-4648135


E-posta: murat.ozgoren@deu.edu.tr

Prof. Dr. Can KARACA
Genel Sekreter

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
Cumhuriyet Blv.No:144 35210 Alsancak - İzmir

Tel: +90-232-4121032 / +90-232-4648049
Faks: +90-232-4648135


E-posta: can.karaca@deu.edu.tr