ÜNİVERSİTE HAKKINDA

: Akademik Takvim

AKADEMİK TAKVİM

Üniversitenin akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu / yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü taktirde ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar cumartesi günleri de yapılabilir.