DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, 1997 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. Anabilim Dalımızda Tıbbi Parazitoloji öğretim üyeleri yer almaktadır. Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans programı 10.Mart.2011 yılında eğitime başlamıştır.
Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; ALES sınavından en az 55 almış olmak ya da TUS sınavından 50 almış olmak; ÜDS yada KPDS dil sınavından 60 almış olmak yada bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak yada enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.
En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tıbbi Parazitoloji AD 2011 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı, adaylara tıbbi parazitoloji alanı ile ilgili araştırma konularını öğretmek, olguların ve sorunların tanımlanmasındaki becerilerin kazandırmak ve bu alanda özgün ve akademik yapılanmayı sağlamak için eğitim vermektir.

Temel Program Kazanımları

1   Parazitoloji alanının temel bilgilerine, güncel bilgi ve temel düzeydeki uygulama bilgilerine sahiptir.
2   Parazitoloji alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulama bilgilerini laboratuarda ve ilgili birimde sınırlı düzeyde kullanır.
3   Parazitoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak laboratuar verilerini yorumlar ve değerlendirir.
4   Laboratuar verilerini yazılı çerçevede, teknolojik araçlar ile kayıt altına alır.
5   Parazitoloji alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yolu ile aktarabilme becerisine sahiptir.
6   Parazitoloji alanı ile ilgili temel düzeydeki çalışma ve projeleri danışmanı öncülüğünde planlar.
7   Parazitoloji alanı ile ilgili planlanmış çalışma ve projeleri uygular.
8   Parazitoloji alanı ile ilgili planlanmış çalışma ve projelerinin sonuçlarını değerlendirip yorum getirir.
9   Edinmiş olduğu temel İngilizce bilgisini kullanarak, alanındaki uluslar arası bilimsel çalışmaları izler, yorumlar ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
10   Araştırma için gerekli veriler elde etmede bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.
11   Laboratuar uygulamalarının yanı sıra alan çalışması becerisine sahip olur.
12   Parazitoloji alanı ile ilgili bireysel çalışmaların yanında kollektif çalışmalara katılır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda kendi Anabilim Dalımıza ait, güz yarıyılı 3, bahar yarıyılı ise 4 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Programda ön koşullu ders yoktur. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PAR 5011 TEMEL HELMİNTOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 8
G 2 PAR 5007 PARAZİTOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 PAR 5009 TEMEL PROTOZOOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 ERS 5010 TEMEL PROTOZOOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 9
G 3 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 5 MİK 5009 MİKROBİYOLOJİDE BİYOGÜVENLİK İLKELERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 2
G 6 ERS 5012 PARAZİTOLOJİDE SEROLOJİK TANI SEÇMELİ 1 4 0 7
G 7 HİS 5023 GENEL HİSTOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 8 TBG 5039 TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER I SEÇMELİ 3 2 0 8
G 9 HİS 5024 ELEKTRON MİKROSKOBU İÇİN LABORATUVAR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 4 0 9
G 10 ERS 5011 TEMEL HELMİNTOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 11 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PAR 5016 PARAZİTOLOJİDE İNVİVO VE İNVİTRO KÜLTÜR YÖNTEMLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 2 PAR 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 PAR 5014 PARAZİTOLOJİDE SEROLOJİK TANI ZORUNLU 1 4 0 7
B 4 PAR 5010 TEMEL ENTOMOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 8
B 5 PAR 5012 KOPROPARAZİTOLOJİK TANI ZORUNLU 1 4 0 5
B 6 PAR 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 BİO 5030 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANİZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 4 0 10
B 3 MİK 5010 TEMEL İMMUNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 5 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 6 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PAR 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PAR 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav, 1 final sınavı, ödev, uygulama, ve laboratuvar başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Çiler AKISÜ
e-mail: ciler.akisu@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124540