Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ŞÜKRAN KÖSE TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1983
  Tıpta Uzmanlık  Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  1991
  Yandal ihtisas  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İmmunoloji - Romatoloji Bilim Dalı  1995
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Klinik Mikrobiyoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji)  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2022
 • NO AD YIL
  1  OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'de DEPREM İLE BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ...  2023
  2  AN EXPERIMENTAL INFECTIVE ENDOCARDITIS MODEL IN RATS...  2021
 • NO AD TARİH
  1  DOES SINGLE AND TWO DOSE ADMINISTRATION OF SARS-COV-2 INACTIVATED VACCINE (VERO CELL VACCINE) HAVE T... 24/11/2023 - 26/11/2023
  2  Sıçanlarda Oluşturulan İnfektif Endokardit Modeli... 28/03/2018 - 31/03/2018
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2023-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sağlık Bilimleri) Üyesi, Eylül 2023- Ocak 2024
  3 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcısı, Mart 2023-Devam ediyor