Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MEHMET GÜNEY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI PERİNATOLOJİ BİLİM DALI / ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  1995
  Doçent  Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Kadın Hastalıkları ve Doğum  2008
  Yandal ihtisas  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı  2013
  Profesör  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Protective effect of cabergoline on mitochondrial oxidative stress-induced apoptosis is mediated by ...  2020
  2  Effect of using magnifying loupe glasses on lymphocele formation and surgical outcomes in gynecologi...  2019
  3  Surgical risk assessment for gynecological oncologic patients....  2019
  4  Enbriyo ve Fundal Endometriyal Yüzey Arasındaki mesafenin İntrastoplasmik Sperm injeksiyonu siklusla...  2018
  5  Premenstrual syndrome and fibromyalgia: the frequency of the coexistence and their effects on qualit...  2017
  6  eski sezaryanlı olguların ikinci tremester gebelik sonlandırılmalarında misoprostol kullanılmasının ...  2016
  7  Effect of increasing paternal body mass index on pregnancy and live birth rates in couples undergoin...  2015
  8  Obstetrik ve jinekolojik operasyonlar sonrasında gelişen vezikovaginal fistüllerin retrospektif değe...  2014
  9  Sezaryen Sırasında Myomektomi Yapılan vakaların Retrospektif olarak Değerlendirilmesi....  2013
  10  Non-steroidal anti- iflammatory drug modulates oxidative stress and calcium ion levels in the neutr...  2013
  11  Acil Peripartum Histerektomilerin Değerlendirmesi: 10 Yıllık Sonuçlar....  2013
  12  Is Fibromyalgia Syndrome Common in the Patients with Primary Dysmenorrhea...  2013
  13  Non-steroidal anti-inflammatory drug supplementation modulates lipid peroxidation and total antioxid...  2013
  14  Over ksitlerinin transvajinal yolla basit drenajı: Klinik deneylerimiz....  2012
  15  2. Trimester genetik tarama amniyosentez: 1586 olgunun değerlendirilmesi....  2012
  16  Emzirme Dönemindeki Kadınlarda Kontraseptif Yöntem Seçimini Etkileyen Sosyodemografik ve Kültürel Fa...  2012
  17  Comparison of the effects laparoscopic bipolar electrocoagulation and intracorporeal suture applic...  2012
  18  Tuba onarian abse: 61 olgunun değerlendirilmesi....  2012
  19  Selenium-vitamin E combination modulates endometrial lipid peroxidation and antioxidant enzymes in s...  2012
  20  Endometrial polip'den gelişen Adenosarkoma (Rhabdomyosarkoma). Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi (IS...  2011
  21  Serum yüksek dansiteli lipoprotein ve sfingozin 1 fosfat düzeylerinin, hipertansif ve normotansif ge...  2011
  22  Serum Yüksek Dansiteli Lipoprotein ve Sfingozin 1 Fosfat Düzeylerinin, Hipertansif ve Normotansif Ge...  2011
  23  Reduction of postoperative adhesions by trimetazidine: an experimental study in a rat model....  2011
  24  Abdominal Histerektomi Sonrası Vajinal Eviserasyon....  2011
  25  Selenium-vitamin E combination and melatonin modulates diabetes-induced blood oxidative damage and f...  2011
  26  The Frequency of Fibromyalgia syndrome in patients with poycystic Ovary syndrome...  2010
  27  İki Akrani Vakasının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu....  2010
  28  Serum Zinc Concentration and Hylicobacter Pylori...  2009
  29  RAD001 (Everolimus) Can prevent tamoxifen-related endometrial and stromal hyperplasia....  2009
  30  Effects of metformin on mammalian target of rapamycin in a mouse model of endometrial hyperplasia....  2009
  31  Spectral Analysis of Umblical Artery Doppler signals during gestation utulizing discrete wavelet tra...  2009
  32  Serum Zinc Concentration and Hylicobacter Pylori Serology in Hyperemesis Gravidarum...  2009
  33  Leukemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically localized in tubal ectopic pregnancy?,...  2008
  34  leukemia inhibitory factor (lif) is immunohistochemically localized in tubal ectopic pregnancy...  2008
  35  Sekonder abdominal gebelik?,...  2008
  36  Rüptüre olmamış ektopik gebeliklerin tedavisinde tek doz ve multidoz methotrexate protokollerinin ka...  2008
  37  Expression of cyclooxygenase-2, matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 in premeno...  2008
  38  immunohistochemical expression of MMP-2, MM-9 and COX-2 in stage IA malignant polyps of endometrium,...  2008
  39  Tamoxifen and giant endometrial polyp?,...  2008
  40  amniotic fluid dicarboxylic acid in thanatophoric dysplasia type I,? Jinekoloji ?...  2008
  41  Wernicke ensefalopatisiyle komplike hiperemesis gravidarum? Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişm...  2008
  42  Evaluation of hand functions in women with polycystic ovary syndrome....  2008
  43  Jinekolojik laparoskopide pneumoperitoneum tekniklerinin karşılaştırılması?,...  2008
  44  ikinci tremester genetik amniosentez: 132 olgunun değerlendirilmesi?...  2008
  45  intrauterine lidocaine infusion for pain relief during saline solution infusion sonohysterography: A...  2007
  46  expression of gelatinase (MMP-2 and MMP-9) and cyclooxygenase-2 (COX-2) in endometrial carcinoma,...  2007
  47  Determining Fractal Dimension of Umbilical Artery Doppler Signals Using Hurst Exponent?,...  2007
  48  The effect of the ultrasonographically determined tubal implantation site in ectopic pregnancy on th...  2007
  49  PROTECTIVE EFFECT OF CAFFEIC ACID PHENYL ESTER (CAPE) ON FLUORIDE-INDUCED OXIDATIVE STRESS AND APOPT...  2007
  50  evaluation of caspase-dependent apoptosis during methyl parathion-induced endometrial damage in rats...  2007
  51  Fallopian damage induced by organophosphate insecticide methyl parathion, and protective effect of v...  2007
  52  Ratlarda diklorvosun oluşturduğu fallopiyan tüp zedelenmelerine karşı E ve C vitaminlerinin koruyucu...  2007
  53  Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with melatonin?,...  2007
  54  sezaryan esnasında myomektomi: retrospektif maternal sonuçların değerlendirilmesi?,...  2007
  55  ovarian toxicity in rats caused by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C,...  2007
  56  Protective effects of vitamin C and E against endometrial damage and oxidative stress in fluoride in...  2007
  57  Biochemical markers to the vaginal washing and insulin-like growth factor binding protein in the dia...  2007
  58  intrauterine lidocaine plus buccal misoprostol in the endometrial biopsy,...  2007
  59  serum lipid peroxidation, and anti-oxidant potential levels in women with hyperemesis gravidarium,...  2007
  60  Tubaovarian abse:25 olgunun analizi ve literatür derlemesi?,...  2007
  61  unilateral primary ovarian leiomyoma in adolescent: a case report,...  2007
  62  effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on the Regression of Endometrial Explants in an Experi...  2007
  63  900 MHz Radiofrequency-Induced Histopathologic Changes and Oxidative Stress in Rat Endometrium: Prot...  2007
  64  The effect of Mentha spicata Labiatae on uterine tissue in rats?,...  2006
  65  Mucinous adenocarcinoma arising from the gastrointestinal epithelium in benign cystic teratoma of th...  2006
  66  CD24 expression is a poor prognostic marker in endometrial carcinoma?,...  2006
  67  Kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında sezaryen oranları ve endikasyonları...  2006
  68  E vitamini kullanımının primer dismenore tedavisindeki etkisi,...  2006
  69  Intravesical migration of intrauterine device resulting in pregnancy...  2006
  70  endometrial biyopside transservikal lokal intrauterin lidokain kullanımının anestetik etkisi...  2006
  71  emergency peripartum hysterectomy in the lake region of Turkey: Incidence and maternal morbidity...  2006
  72  intrauterin üçüz ve tubal ektopik gebelikle seyreden heterotopik gebelik: Olgu sunumu ve literatür d...  2006
  73  eski sezaryanlı olguların ikinci tremester gebelik sonlandırılmalarında misoprostol kullanılmasının ...  2006
  74  Primer pelvik kist hidatik?,...  2006
  75  Over Kistlerinin Transvajinal Yolla basit drenajı: Klinik Deneyimlerimiz....  2006
  76  Plasental koryoanjioma: Olgu sunumu?,...  2006
  77  Gebelik luteoması: Bir olgu sunumu?...  2006
  78  Protective effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on fluoride-induced oxidative stress and ap...  2006
  79  efficacy of intrauterine lidocaine for removal of a "lost" intrauterine device: a randomized, contro...  2006
  80  Management and outcome of ıntra-abdominal intrauterine devices...  2006
  81  in vitro Fertilizasyon sonrası ikiz gebeliklerin antepartum, intrapartum ve perinatal sonuçları...  2006
  82  Akardiyak ikiz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi...  2006
  83  Tek umblikal arter anomalisi:Altı olgu nedeniyle derleme?,...  2006
  84  Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi: verilen hizmetlerle ilgili hasta memnuniyeti ve etki eden faktö...  2006
  85  endometrial damage and apoptosis in rats induced by dichlorvos and ameliorating effect of antioxidan...  2006
  86  endometrial apoptosis induced by a 900-MHz mobile phone: preventive effects of vitamins E and C,...  2006
  87  effect of fluoride intoxication on endometrial apoptosis and lipid peroxidation in rats: Role of vit...  2006
  88  Kadın hastalıkları ve Doğum polikliniği:Hasta memnuniyeti, verilen bilgileri anlama düzeyleri ve etk...  2006
  89  Göller bölgesinde grand ve yüksek-grand multiparlarda perinatal sonuçlar...  2005
  90  Nedbesiz uterus rüptürü: 8 olgunun analizi...  2005
  91  umblikal kordon sarkması: Risk faktörleri ve fetal sonuçlar...  2005
  92  Endometrial karsinomda preoperatif CA 125 seviyelerinin prognostik faktörler ile ilşkisi...  2005
  93  Placenta accreta associated with a ruptured pregnant rudimentary uterine horn. Case report and revie...  2001
  94  Cerrahi menopoz sonrası erken dönemde lipid profil değişiklikleri...  1996
  95  ektopik gebeliklerin tanısında maternal serum kreatin kinaz düzeyleri...  1996
  96  interleukin 1- levels in maternal serum and amniotic fluid before and after onset of active labor in...  1996
  97  stress hormones and acid-base status in human fetuses at term delivery: the effect of delivery metho...  1996
  98  serviksin Glassy hücreli Karsinomu...  1996
  99  endometrium kanserleri ve erken evre servikal kanserlerde prognostik faktörlerin değerlendirilmesi (...  1995
  100  alt segment transvers sezaryen operasyonlarında insizyon iyileşmesi: Seri manyetik rezonans görüntül...  1995
  101  Renal transplantasyon sonrası gebelik...  1995
  102  Fetal growth and thyroid function...  1995
  103  Postmenopozal kanamalı 194 olgunun analizi...  1994
  104  ikizlerde büyüme farklılıkları ve bebek cinsiyetinin etkisi...  1993
  105  Tuboperitoneal faktöre bağlı infertil olgularda mikrocerrahi yaklaşımla operasyon sonuçları...  1991
 • NO AD TARİH
  1  ISOLATED UNILATERAL ABSENCE OF ADNEXA DETECTED INCIDENTALLY WITH GIANT PYOCOLPOS MIMICKING TUBAOVARI... 10/11/2022 - 13/11/2022
  2  Huge Atypıc Sarcomatous Pelvıc Mass; A Rare Case Report... 03/11/2022 - 06/11/2022
  3  Ardışık IVF gebeliklerde saptanan kore gravidarum... 12/10/2022 - 16/10/2022
  4  Hyperemesis gravidarum complicated by Wernicke encephalopathy... 16/05/2020 - 20/05/2020
  5  EFFECT OF INCREASING PATERNAL BODY MASS INDEX ON PREGNANCY AND LIVE BIRTH RATES IN COUPLES UNDERGOIN... 04/07/2015 - 04/07/2015
  6  İN VİTRO FERTİLİZASYON HASTALARINDAN ELDE EDİLEN GRANÜLOZA HÜCRELERİNDEKİ İNTRASELLÜLER K... 17/05/2013 - 22/05/2013
  7  OVER KİSTLERİNİN TRANSVAJİNAL YOLLA BASİT DRENAJI: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  8  ACİL PERİPARTUM HİSTEREKTOMİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 10 YILLIK SONUÇLAR... 15/05/2013 - 19/05/2013
  9  SEZARYEN SIRASINDA MYMEKTOMİ YAPILAN VAKALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ... 15/05/2013 - 19/05/2013
  10  SEZARYEN-HİSTEREKTOMİ SONRASI OGİLVİE SENDROMU: BİR OLGUNUN SUNUMU.... 15/05/2013 - 19/05/2013
  11  OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK OPERASYONLAR SIRASINDA GELİŞEN VEZİKOVAGİNAL FİSTÜLLERİN RETROSPE... 15/05/2013 - 19/05/2013
  12  Tekrarlayan gebelik kayıpları olan 81 hastada kalıtsal trombofili mutasyon analizi... 19/12/2012 - 23/12/2012
  13  ß Talasemi majör'e Sekonder Gonadal Disfonksiyon ve Hipogonadotropik Hipogonadizm: 2 Olgu Sunumu... 01/09/2012 - 02/09/2012
  14  TUBAOVARYAN ABSE: 61 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ... 01/03/2012 - 04/03/2012
  15  2. Trimester genetik tarama amniyosentez: 1586 olgunun değerlendirilmesi.... 01/03/2012 - 04/03/2012
  16  Comparision of the Effects of Laparoscopic Bipolar Electrocoagulation and Suture Application to Ovar... 16/05/2011 - 20/05/2011
  17  PROTECTIVITY OF MELATONIN GAINST NOXIUS EFFECTS OF PNEUMOPERITONEUM ON OVARIES AND PERITONEUM... 04/05/2011 - 08/05/2011
  18  A Clinical and Immunohistochemical Assesment of Hysteroscopically Resected Endometrial Polyps: Progn... 06/04/2011 - 10/04/2011
  19  UTERINE TOXICITY AND APOPTOSİS İN RATS İNDUCED BY METHİADON AND AMELİORATİNG EFFECT OF VİTAM... 06/04/2011 - 10/04/2011
  20  COMPARISION OF THE EFFECTS OF LAPAROSCOPIC BIPOLAR ELECTROCOAGULATION AND SUTURE APPLICATION TO OVAR... 06/04/2011 - 10/04/2011
  21  Reduction of Postoperative Adhesions by Trimetazidine.... 01/03/2011 - 02/03/2011
  22  Polip Zemininde gelişen Adenosarkom/Rabdomyosarkom... 01/03/2011 - 02/03/2011
  23  İki Akrani Vakasının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu... 01/09/2010 - 01/09/2010
  24  GESTASYONEL DİABET TANISINDA 1. TRİMESTER ADİPONEKTİN VE HOMA-IR SEVİYELERİ... 01/09/2010 - 02/09/2010
  25  TEMPORAL LOBDA PRES SENDROMU... 01/09/2010 - 02/09/2010
  26  Preeklampside S.HDL ve S1P Düzeyleri... 01/09/2010 - 02/09/2010
  27  Protective effect of adrenomedullin in heterotopic ovarian transplantation in an experimental rat mo... 29/04/2009 - 03/05/2009
  28  Histerektomi sonrası vajinal eviserasyon... 15/01/2009 - 18/01/2009
  29  Serum Zinc concentration and helicobacter pylori serology in hyperemesis gravidarum... 15/01/2009 - 18/01/2009
  30  Memeli Rapamisin hedef protein inhibitörü RAD001'in tamoksifene bağlı endometrial hiperplazideki... 14/05/2008 - 19/05/2008
  31  Expression of cyclooxygenase-2, matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 in premeno... 16/05/2007 - 20/05/2007
  32  Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with melatonin... 16/05/2007 - 20/05/2007
  33  Expression of cyclooxygenase-2, matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-9 in premeno... 16/05/2007 - 20/05/2007
  34  Serum lipid peroxidation, and anti-oxidant potential levels in women with hyperemesis gravidarium... 20/04/2007 - 23/04/2007
  35  Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on the Regression of Endometrial Explants in an Experi... 20/04/2007 - 23/04/2007
  36  Leukaemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically expressed in tubal ectopic pregnancy.... 17/01/2007 - 21/01/2007
  37  Expression of leukemia inhibitory factor (LIF) during the window of implantation in copper T380A int... 10/11/2006 - 12/11/2006
  38  ENDOMETRIAL DAMAGE AND APOPTOSIS IN RATS INDUCED BY DICHLORVOS AND AMELIORATING EFFECT OF ANTIOXIDAN... 07/09/2006 - 10/09/2006
  39  ENDOMETRIAL APOPTOZIS INDUCED BY 900 MHZ-EMITTED MOBILE PHONE LIKE DEVICE: PREVENTIVE EFFECTS OF VIT... 07/09/2006 - 10/09/2006
  40  Endometrial damage and apoptosis in rats induced by dichlorvos and ameliorating effect of antioxidan... 07/09/2006 - 10/09/2006
  41  Endometrial Apoptosis induced by 900 Mhz-Emitted mobile phone like device: preventive effects of vit... 07/09/2006 - 10/09/2006
  42  Methidation-induced ovıduct toxicity in rats: Role of vitamins C and E?... 07/09/2006 - 10/09/2006
  43  900Mhz radiofrequency-induced histopathologic changes and oxidative stress in rat endometrium:Protec... 07/09/2006 - 10/09/2006
  44  Protective effects of vitamin C and E against endometrial damage and oxidative stress in fluoride in... 07/09/2006 - 10/09/2006
  45  Evaluation of caspase-dependent apoptosis during methyl parathion-induced endometrial damage in rats... 07/09/2006 - 10/09/2006
  46  Effect of fluoride intoxication on endometrial apoptosis and lipid peroxidation in rats: Role of vit... 31/08/2006 - 03/09/2006
  47  Intrauterine lidocaine infusion for pain relief during saline solution infusion sonohysterography: A... 31/08/2006 - 03/09/2006
  48  Anesthetic effect of intrauterine lidocaine plus buccal misoprostol in endometrial biopsy: A randomi... 31/08/2006 - 03/09/2006
  49  Fallopian damage induced by organophosphate insecticide methyl parathion, and protective effect of v... 31/08/2006 - 03/09/2006
  50  Protective effects of vitamins E and C against dichlorvos-induced fallopian damage in rats... 07/06/2006 - 10/06/2006
  51  The effect of Mentha spicata Labiatae on uterine tissue in rats... 16/05/2006 - 21/05/2006
  52  OVARIAN TOXICITY IN RATS CAUSED BY METHIDATHION AND AMELIORATING EFFECTS OF VITAMINS E AND C... 16/05/2006 - 21/05/2006
  53  Management and outcome of ıntra-abdominal intrauterine devices... 16/05/2006 - 21/05/2006
  54  Mucinous adenocarcinoma arising from the gastrointestinal epithelium in benign cystic teratoma of th... 16/05/2006 - 21/05/2006
  55  Ovarian toxicity in rats caused by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C... 16/05/2006 - 21/05/2006
  56  Anesthetic efficacy of intrauterine lidocaine for removal of a "lost" intrauterine device... 16/05/2006 - 21/05/2006
  57  UMBLİKAL KORDON SARKMASI: RİSK FAKTÖRLERİ VE FETAL SONUÇLAR... 15/03/2006 - 19/03/2006
  58  GÖLLER BÖLGESİNDE GRAND VE YÜKSEK-GRAND MULTİPARLARDA PERİNATAL SONUÇLAR... 15/03/2006 - 19/03/2006
  59  PRİMER PELVİK KİST HİDATİK... 15/03/2006 - 19/03/2006
  60  EMERGENCY PERIPARTUM HYSTERECTOMY IN THE LAKE REGION OF TURKEY: INCIDENCE AND MATERNAL MORBIDITY... 15/03/2006 - 19/03/2006
  61  ANTEPARTUM INTRAPARTUM AND PERINATAL OUTCOME OF TWIN PREGNANCIES AFTER IN VITRO FERTILIZATION... 15/03/2006 - 19/03/2006
  62  ENDOMETRIAL KARSINOMADA PEROPERATIF CA125 SEVIYELERININ PROGNOSTIK FAKTORLER İLE İLİŞKİSİ... 15/03/2006 - 19/03/2006
  63  Serum creatine kinase levels in suspected ectopic pregnancies... 02/06/1995 - 06/06/1995
  64  Analysis of 194 cases with postmenopausal bleeding... 02/06/1995 - 06/06/1995
  65  Effect of estrogen therapy on bone mineral density in natural and surgical menopause... 02/06/1995 - 06/06/1995
  66  Birth weight discordancy in twin gestations... 07/09/1992 - 11/09/1992
  67  The role of macroclima in the etiology of multiple gestation... 07/08/1992 - 11/08/1992
 • NO AD YIL
  1  Gebelik Kayıplarının İmmünobiyolojisi-Tekrarlayan Gebelik Kayıpları...  2012
  2  Preterm Eylem: Tanı ve yönetim", Kinikte Obstetrik ve Jinekoloji...  2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Mungan, T., M. Güney, 'uterus Enfeksiyonları? Uterus Hastalıkları Özel Sayısı Sayı Editörü: Prof Dr S. Kadanalı. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Jinekoloji Obstetrik 40(3), 92-96 2007. Uterus Enfeksiyonları-Uterus Hastalıkları Özel Sayısı...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Kabergolin kullanan endometriosisli hastaların nötrofillerde kalsiyum sinyali, oksitadif stres ve apoptozisin araştırılması Dr Elif İlknur Ekici 2019...  2/2019 - /
  2  Primer dismenoreli hastalarda nötrofillerde kalsiyum sinyali ve oksidatif stress üzerinde NSAI etkisinin araştırılması Dr Önder Kaplan 2014...  2/2014 - /
  3  Histeroskopik operatif çıkarılan endometriyal poliplerin klinik ve immünohistokimyasal değerlendirilmesi: LIF, Aromataz, ve COX2 expresyonunun prognostik önemi Dr Yunus Çavuş 2010...  2/2010 - /
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2023-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2023-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 2023- Temmuz 2023