En

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÖKÇEN GÜVENÇ BAYRAM VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK FIZYOLOJISI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü  2013
  Yüksek Lisans  Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fizyoloji  2016
  Doktora  Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fizyoloji  2020
 • NO AD YIL
  1  The involvement of the central cholinergic system in the hyperventilation effect of centrally inject...  2021
  2  Kronik Olarak İntraserebroventriküler Enjekte Edilen Histamin ve Antagonistlerinin Hipotalamo-Hipofi...  2021
  3  Merkezi Yolla Enjekte Edilen Histamin ve Reseptör Antagonistlerinin, Sıçanların Yem, Su Alımı ve Vüc...  2021
  4  The intermediary role of the central cyclooxygenase / lipoxygenase enzymes in intracerebroventricula...  2021
  5  Nörodejeneratif Bir Hastalık Olan Parkinson'un Gastrointestinal Kanal-Beyin Aksı ile İlişkisi ve Par...  2021
  6  The mediation of central cyclooxygenase and lipoxygenase pathways in orexin-induced cardiovascular e...  2021
  7  Acute Effect of Centrally Injected Nesfatin-1 on Some Blood Electrolytes and Metabolites in Rats...  2020
  8  Modulation of arachidonic acid-evoked cardiorespiratory effects by the central lipoxygenase pathway...  2020
  9  Intracerebroventricularly injected nesfatin-1 activates centralcyclooxygenase and lipoxygenase pathw...  2020
  10  Contingent role of phoenixin and nesfatin-1 on secretions of the male reproductive hormones...  2019
  11  Effect of Long-Term Centrally Injected Histamine and Its Receptors Antagonist on The Hypothalamic Cy...  2019
  12  Centrally and peripherally injected nesfatin-1-evoked respiratory responses...  2019
  13  The effect of centrally and peripherally injected CDP-choline on plasma nesfatin-1 level in rats...  2019
  14  Effect of Central and Peripheral Injected Nesfatin-1 on Electrocardiography in Rats...  2019
  15  Intracerebroventricular injection of histamine induces the hypothalamic-pituitary-gonadal axis activ...  2018
  16  Modulation of nesfatin-1-induced cardiovascular effects by the centralcholinergic system...  2018
  17  A New Protocol for Collagen-Induced Local Arthritis Model in Balb/c Mice...  2018
  18  Fare deneysel artrit modelinde genetik olarak modifiye toleran dentritik hücre tedavisinin bazı kan ...  2018
  19  The acute cardiorespiratory effects of centrally injected arachidonic acid;the mediation of prostagl...  2017
  20  Histamine restores hemorrhage induced hypotension by activating cholinergic neurons in nucleus tract...  2016
  21  The effects of centrally injected arachidonic acid on respiratorysystem: Involvement of cyclooxygena...  2016
  22  Ficus carica Latex Prevents Invasion Through Induction of Let-7d Expression in GBM Cell Lines ...  2015
  23  The role of centrally injected nesfatin-1 on cardiovascular regulation innormotensive and hypotensiv...  2015
  24  Brain thromboxane A2via arachidonic acid cascade induces thehypothalamic?pituitary?gonadal axis acti...  2015
 • NO AD TARİH
  1  PHOENIXIN'iN ERKEK SIÇANLARDA REPRODÜKTİF HORMONLAR ÜZERİNE ETKİLERİ... 23/08/2019 -
  2  NESFATİN'iN ERKEK SIÇANLARDA HİPOTALAMO- HİPOFİZERGONADAL AKS ÜZERİNE ETKİLERİ... 23/08/2019 -
  3  Genetic modification strategies of the dendritic cells for the induction of immune tolerance in coll... 27/04/2019 -
  4  Effect of Histamine on Reproductive Hormones in Male Rats... 11/10/2018 -
  5  Treatment of collagen-induced arthritis mice model with genetically modified tolerogenic dendritic c... 02/09/2018 -
  6  Treatment of collagen-induced arthritis (CIA) in mice model with disease-inducible indoleamine-2,3-d... 02/09/2018 -
  7  Intraarticular delivery of Disease-inducible indoleamine-2,3-dioxygenase gene ameliorates collagen- ... 15/03/2017 -
  8  Central administration of nesfatin-1 reverses hypotension in hemorrhagic shock... 15/11/2014 -