En

NİSAN ŞAŞAL İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Galatasaray Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü  2015
    Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  2017