Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ENDER DİNÇER VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ VETERİNERLİK VİROLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  2003
  Doktora  Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı  2010
  Doçent  Mersin Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Veterinerlik Virolojisi  2018
 • NO AD YIL
  1  Molecular Detection of Tacheng Tick Virus-1 (TcTV-1) and Jingmen Tick Virus in Ticks Collected from ...  2023
  2  Impact of nanopore-based metagenome sequencing on tick-borne virus detection...  2023
  3  Several Tick-Borne Pathogenic Viruses in Circulation in Anatolia, Turkey...  2022
  4  Molecular characterization of canine coronaviruses: an enteric and pantropic approach...  2021
  5  Utility of a Sequence-Independent, Single-Primer-Amplification (SISPA) and Nanopore Sequencing Appro...  2021
  6  Multiple orthonairoviruses including Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, Tamdy virus and the nove...  2020
  7  Co-circulation of canine chaphamaparvovirus and canine parvovirus 2 in dogs with diarrhea in Turkey...  2020
  8  Seroprevalence of Asymptomatic Leishmania spp. Carriage Among Blood Donors in Leishmaniasis Endemic ...  2020
  9  Survey and Characterization of Jingmen Tick Virus Variants...  2019
  10  Novel tick Phlebovirus genotypes lacking evidence for vertebrate infections in Anatolia and Thrace, ...  2019
  11  Molecular and restriction fragment length polymorphism analysis of canine parvovirus 2 (CPV-2) in do...  2019
  12  A cross-sectional screening by next-generation sequencing reveals Rickettsia, Coxiella, Francisella,...  2019
  13  Mersin İlinde Feline Panleukopenia Virüs (FPLV) Enfeksiyonunun Tespiti ve Filogenetik Analizi...  2018
  14  A metagenomic survey identifies Tamdy orthonairovirus as well as divergent phlebo-, rhabdo-, chu- an...  2018
  15  Phylogenetic analysis of black queen cell virus and deformed wing virus in honeybee colonies infecte...  2018
  16  The Investigation and Phylogenetic Analysis of Canine Parvovirus 2 Infection from Blood and Rectal S...  2018
  17  Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of Canine Parvovirus 2 in Dogs, Mersin Province...  2017
  18  Molecular detection of Nosema spp. and black queen-cell virus in honeybees in Van Province, Turkey...  2017
  19  A Snapshot Avian Surveillance Reveals West Nile Virus and Evidence of Wild Birds Participating in To...  2017
  20  Generic amplification and next generation sequencing reveal Crimean-Congo hemorrhagic fever virus AP...  2017
  21  Partial sequence of the gB gene of equid herpesvirus type 1 isolates associated with abortion in Tur...  2016
  22  Canine Infections and Partial S Segment Sequence Analysis of Toscana Virus in Turkey...  2016
  23  Pathology and Phylogenetic Analysis of Capripoxvirus in Sheeps Naturally Infected with Sheeppox Viru...  2016
  24  Development of real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction (rt RT- PCR) targeting four...  2015
  25  Serological investigation of phlebovirus exposure in blood donors from the Mediterranean Province of...  2015
  26  Potential animal reservoirs of Toscana virus and coinfections with Leishmania infantum in Turkey...  2015
  27  Isolation, genetic characterization, and seroprevalence of Adana virus, a novel phlebovirus belongin...  2015
  28  Phlebovirus and Leishmania detection in sandflies from eastern Thrace and northern Cyprus...  2014
  29  Crimean-Congo Hemorrhagic Fever infection in domestic animals in Marmara region, Western Turkey...  2014
  30  Felid Herpesvirus - 1 Infection in Van Cats with Conjunctivitis...  2014
  31  Dobrava-Belgrade virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis mice, Turkey...  2014
  32  Tick survey and detection of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in tick species from a non-endemi...  2013
  33  Relationship Between Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Strains Circulating in Iran and Turkey: P...  2012
  34  The first detection and molecular characterization of porcine reproductive and respiratory syndrome ...  2012
  35  Concurrent Crimean-Congo hemorrhagic fever and visceral leishmaniasis in a Turkish girl...  2011
  36  Molecular epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in Turkey: occurrence of local topot...  2010
  37  Segment 10 based molecular epidemiology of bluetongue virus (BTV) isolates from Turkey: 1999-2001...  2009
  38  Maturation of immunoglobulin G avidity after inactive gE deleted bovine herpesvirus type 1 (BHV-1) m...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Detection of Sheeppox Virus in Ticks Sampled from Izmir Region... 17/03/2023 - 19/03/2023
  2  Circulation of Tamdy Tofla and Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Orthonairoviruses and novel tick pheb... 04/11/2018 - 08/11/2018
  3  BİR ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİNDE LEİSHMANİASİS OLGUSU ... 04/10/2018 - 07/10/2018
  4  Mersin İlinde Kan Donörlerinde Leishmania Parazitinin Moleküler Epidemiyolojisinin Araştırılma... 04/10/2018 -
  5  Detection of Crimean ? Congo Hemorrhagic Fever Virus AP92 ? Related Strains in Field ? Collected Tic... 10/09/2017 -
  6  A cross-sectional surveillance reveal tick phleboviruses in Mediterranean Anatolia, Turkey... 27/08/2017 -
  7  Evidence of wild birds participating in Toscana virus dissemination and perpetuation... 19/10/2016 -
  8  Felidherpesvirus 1 Infection in Van Cats with Conjunctivitis... 27/05/2016 -
  9  Muhtemel Rezervuar Türlerde Toskana Virus Enfeksiyonları ve Kısmi S Segmenti Dizilerinin Karşıl... 25/02/2016 -
  10  Phlebovirus and Leishmania detection in sandflies from eastern Thrace and northern Cyprus... 01/11/2014 -
  11  Potential Animal Reservoirs of Toscana Virus and Coinfections with Leishmania infantum in Turkey... 01/11/2014 -
  12  Partial sequence of the gB gene of equidherpesvirus type 1 isolates associated with abortion in Turk... 19/09/2014 -
  13  Relationship between Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Strains Circulating in Iran and Turkey: P... 11/04/2011 -
  14  Hantavirüsün Moleküler Karekterizasyonu ve Genetik Ağaç. Hantavirus Sempozyumu... 29/03/2009 -
 • NO AD TARIH
  1  İzmir ve Çevresinde İshalli Hayvanlarda Rotavirus Etkenlerinin Tespiti, Sınıflandırılması, G ve P Genotip Kombinasyonlarının Nispi Dağılımının Araştırılması...  2/2024 - 2/2026
  2  Küçük Menderes Havzası İçerisinde Yer Alan Mastitisli Süt Sığırlarının Kan ve Süt Numunelerinde Bazı Viral (BHV1 ve BPIV3) ve Bakteriyel (Enterobacteriaceae Staphylococcus ve Streptococcus) Etkenlerin Varlığının Araştırılması ve Süt Bileşimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenme...  10/2023 - 10/2025
  3  İzmir İlindeki Çiftlik Hayvanlarında Bulunan Kenelerde Tacheng Tick Virus-1 ve Tacheng Tick Virus-2'nin Varlığının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması...  8/2023 - 8/2024
  4  Bovine Ephemeral Fever Hastalığında Dolaşımdaki Kalsitriyol 125OH2D3 Düzeyinin Th1Th2 İmmün Yanıt Üzerine Etkisinin Araştırılması...  4/2022 - /
  5  Theileriosisli Sığırlarda Akut Böbrek Hasarının Rutin Renal Fonksiyon Parametreleri ve Üriner Renal Hasar Belirteçleri Kullanılarak Değerlendirilmesi...  4/2022 - /
  6  Küçük Menderes Havzasındaki Süt Sığırlarında Görülen Ayak Hastalıklarının ve Buzağı İshallerinin Prevalansının ve Tedavi Olanaklarının Belirlenmesi...  2/2021 - 2/2023
  7  İzmir İlinde Bulunan Çiftlik Hayvanlarında SARS-COV-2'nin Varlığının Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Üzerine Etkileri...  5/2020 - 11/2020
  8  Adana'nın Kozan ve İmamoğlu İlçelerindeki Kum Sineklerinde Phlebovirus Etkenlerinin Belirlenmesi ve Leishmania-Phlebovirus Koenfeksiyonun Araştırılması...  7/2017 - /
  9  Van Yöresinde Bulunan Köpeklerde Canine Parvovirus CPV Enfesksiyonunun Kan ve Swap Örneklerinde PCR Tekniği ile Tanısı ve Yerel Virusların Moleküler Karakterizasyonu...  1/2013 - 1/2016
 • NO Görev
  1 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Aralık 2022-Devam ediyor
  2 Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2022-Devam ediyor
  3 Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Veterinerlik Virolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor
  4 Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2021- Ocak 2022
  5 Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Aralık 2019- Aralık 2022
  6 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Aralık 2019- Aralık 2022
  7 Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2019- Ağustos 2022
  8 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Aralık 2019- Ağustos 2022