En

DOÇ.DR. MELTEM KUMAŞ VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji  2007
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı  2009
  Doktora  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Biyoloji  2018
 • NO AD YIL
  1  ACE-2, TMPRSS2 and Beyond; Promising Targets and Tools for COVID-19 Prophylaxis and Treatment...  2020
  2  Berberine Attenuates Cerebral Vasospasm After Experimental Subarachnoid Hemorrhage Via Modulating AM...  2020
  3  Investigation of the Effects of Isotretinoin on Spermatogenesis in Balb/c Mice...  2020
  4  Age structure of a population of Chalcides ocellatus (Forskål, 1775) (Sauria: Scincidae) in Mediterr...  2020
  5  Wound healing properties and antimicrobial activities of Salvia kronenburgii and Salvia euphratica v...  2019
  6  Biochemical, histopathologic, and genotoxic effects of ethanol extract of Salvia hypargeia on incisi...  2019
  7  The Effects of Methanolic Extract of Verbascum inulifolium on Incisional and Excisional Skin Wounds ...  2019
  8  Investigation of dose-dependent effects of berberine against renal ischemia/reperfusion injury in ex...  2019
  9  Histochemical examinations on integument of four anurans: Bufo bufo, Bufotes variabilis (Bufonidae),...  2019
  10  Protective effects of silymarin against isotretinoin induced liver and kidney injury in mice...  2018
  11  Protective effect of ischemic preconditioning on myocardium against remote tissue injury following t...  2017
  12  Protective effect of ischemic preconditioning on testis injury following transient focal cerebral ıs...  2017
  13  Melatonin ameliorates oxidative DNA damage and protects against formaldehyde-induced oxidative stres...  2017
  14  Skin pigmentation of Stellagama stellio (L. 1758) (Reptilia: Sauria, Agamidae) depend on climate con...  2017
  15  Neuroprotective effect of ıschemic preconditioning via modulating the expression of cerebral mirnas ...  2016
  16  Protective effects of curcumin on cadmium induced renal injury in young and aged rats....  2016
  17  Ratlarda kurkuminin kadmiyum ile indüklenen karaciğer apopitozu üzerine koruyucu etkisi....  2016
  18  Neuroprotective effect of ıschemic preconditioning via modulating the expression of adropin and oxid...  2016
  19  Farelerde yüksek doz isotretinoin uygulamasının yol açtığı kalp dokusu hasarına karşı silymarinin ol...  2016
  20  A skeletochronological study of age, growth and longevity in two freshwater turtles, Emys orbiculari...  2016
  21  An observation of haversian systems in Stellagama stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamid...  2015
  22  Age, growth and longevity of Kotschy's Gecko, Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870) (Reptilia,...  2015
  23  Age determination and long bone histology in Stellagama stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: ...  2014
  24  Conservation activities for European pond turtles (Emys orbicularis) in Turkey...  2013
  25  Preliminary data on the age structure of Phrynocephalus horvathi in Mount Ararat (Northeastern Anato...  2012
  26  Investigation of histological development of frontal ganglion in Locusta migratoria L. 1758 (Orthop...  2012
  27  Locusta migratoria L. 1758 (Orthoptera, Acrididae)'da beynin protocerebrum (ön beyin) bölgesindeki p...  2012
  28  Age structure of the Levant water frog, Pelophylax bedriagae, in lake Sülüklü (Western Anatolia, Tur...  2011
  29  Differentiation of bone tissue and long bone development in the Uludağ frog, Rana macrocnemis tadpol...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Parkinsonda Beyin Histopatolojik Değişikliği... 22/07/2020 - 22/07/2020
  2  Evaluation of oxidative DNA damage on diabetic rat by using ethanol extract of Salvia huberi hedge.... 25/04/2018 - 27/04/2018
  3  Comparative Eberth-Katschenko Layer Histomorphology of Four Anurans (Bufo bufo, Bufotes variabilis, ... 12/09/2017 - 15/09/2017
  4  Relationship between regular exercise induced cardiac hypertroph and microRNA.... 07/09/2017 - 10/09/2017
  5  Subaraknoid kanama modeli oluşturulan sıçanlarda berberin maddesinin serebral vazospasm üzerine ... 25/11/2016 - 01/12/2016
  6  Neuroprotective effect of ıschemic preconditioning via modulating the expression of adropin and oxi... 10/05/2016 - 12/05/2016
  7  Protective effect of ıschemic preconditioning on myocardium as remote tissue ınjury following tra... 10/05/2016 - 12/05/2016
  8  Diabetik sıçanlarda malign serebral iskemi ve iskemik ön koşullanmanın epigenetik rolünün ara... 27/11/2015 - 06/12/2015
  9  Diyabetik sıçanlarda malign serebral iskemi ve iskemik ön koşullanmanın testis dokusu üzerine ... 27/11/2015 - 03/12/2015
  10  Protective effects of silymarin against kidney injury caused by high dose administration of isotreti... 23/08/2015 - 28/08/2015
  11  A Skeletochronological study of age, growth and longevıty in two freshwater turtles, Emys orbicular... 18/04/2015 - 24/04/2015
  12  Stellagama stellio'nun Güneydoğu Anadolu popülasyonunun yaş kompozisyonunun iskelet kronolojisi ... 01/10/2013 - 04/10/2013
  13  Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae) türünde post-embriyonik süreçte k... 03/09/2012 - 07/09/2012
  14  Böceklerde frontal ganglionun histolojik yapısı ve genel fonksiyonları hakkında.... 03/09/2012 - 07/09/2012
  15  Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae) türünde yaşa bağlı olarak uzun k... 03/09/2012 - 07/09/2012
  16  Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae) türünün Hatay ilinde yaşayan pop... 03/09/2012 - 07/09/2012
  17  Locusta migratoria L. 1758 (Orthoptera, Acrididae)'da beynin protocerebrum (ön beyin) bölgesindeki... 04/09/2011 - 07/09/2011
  18  Uludağ Kurbağası, Rana macrocnemis (Boulenger 1885) larvalarında epifiz histolojisi ve uzun kemi... 04/09/2011 - 07/09/2011
  19  Kaplumbağalarda Yaş Tayini Yöntemleri.... 21/06/2010 - 25/06/2010
 • NO AD TARIH
  1  Podosit hücre kültüründe, cisplatin ile indüklenen toksisitede TRPC5, TRPC6 ve TRPV5 blokerlerinin etkisinin incelenmesi...  3/2019 - /
  2  TRPC5 kalsiyum kanal inhibitörü clemizole hidroklorür'ün cisplatinle indüklenen nefrotoksisitedeki etkileri...  12/2018 - 9/2019
  3  2,2-Dimethyl-1-(naphtho[2,1-b]furan-2-yl)propan-1-on ve Ketoksim türevlerinin sentezi ve meme kanser hücre hattı (MCF-7) üzerinde anti-kanser etkilerinin apoptotik yolakla ilişkilendirilmesi...  11/2018 - /
  4  Ratlarda streptozotosin ile oluşturulan diyabet modelinde berberin maddesinin farklı dozlarının renal iskemi/reperfüzyon sonrası koruyucu etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal yöntemlerle araştırılması...  9/2017 - 8/2018
  5  Subaraknoid Kanama Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Berberine maddesinin Serebral Vasospasm Üzerine Nöroprotektif Etkisinin Gösterilmesi...  6/2016 - 12/2017
  6  Diyabetik Sıçanlarda Malign Serebral İskemi ve İskemik Ön Koşullanmanın Epigenetik Rolünün Araştırılması...  7/2015 - 1/2016
  7  Deneysel otoimmün ensefalomiyelit metodu ile multiple skleroz oluşturulan farelerde çuha çiçeği yağı,sarı kantaron ve folik asit - B1-B6-B12 vitamin kompleksinin miRNA ve gen ekspresyonu üzerindeki etkileri araştırılarak tedavi edici özelliklerinin irdelenmesi...  7/2015 - 12/2016
  8  Deneysel diyabetin in vivo modelde Salvia huberi ve Salvia hypergeia bitki ethanol ekstrelerinin topikal uygulanmasının yara iyileşmesi üzerine etkilerinin incelenmesi...  1/2015 - 4/2017
  9  Farelerde yüksek doz izotretinoin uygulamasının yol açtığı karaciğer ve böbrek hasarı üzerine silymarinin etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak araştırılması....  2/2014 - 8/2015
  10  Türkiye'deki Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae) Populasyonlarında Yaş Tayini ve Uzun Kemik Histolojisi. Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi...  8/2011 - 2/2013
  11  Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan Emys orbicularis türünün tehdit altındaki populasyonlarının durumu ve biyolojik özelliklerinin araştırılarak koruma stratejisine yönelik eylem planlarının oluşturulması...  1/2011 - 1/2014
 • NO AD YIL
  1  Yayın teşvik ödülü...  2014
  2  Yayın teşvik ödülü...  2014
  3  yayın teşvik ödülü...  2016
  4  yayın teşvik ödülü...  2018
  5  yayın teşvik ödülü...  2018
  6  yayın teşvik ödülü...  2019
  7  yayın teşvik ödülü...  2012
  8  yayın teşvik ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Aralık 2019-Devam ediyor
  2 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  3 Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2019-Devam ediyor
  4 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Aralık 2019-Devam ediyor