Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. CEM SERKAN ATLI EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü  2011
  Yüksek Lisans  Yabancı Ülke Üniversiteleri Universite Paris VIII Sosyoloji Bölümü  2016
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji  2024
 • NO AD YIL
  1  A Multiple Case Study on the Reflection of Cultural Capital on Educational Strategies: Private and P...  2023
  2  Eğitime İlişkin Resmi Belgelerde Yer Alan Simgesel Şiddet Unsurları Üzerine Nitel Bir Çalışma...  2023
  3  Bourdieu Sonrası Kültürel Sermaye Tartışmaları...  2022
  4  İsimlere Sosyolojik Açıdan Bakmak...  2020
  5  İstanbul ve Paris Gökdelenleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Kültürel Sermayenin Farklı Lise Tülerine Göre Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi... 04/05/2023 - 05/05/2023
  2  Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçümlerinde Uygulamalar ve Ölçeklendirme Süreçlerinde Kullanılan Ya... 07/10/2020 - 09/10/2020
  3  İsimlerin Sosyolojik Analizi... 25/08/2020 - 25/08/2020
  4  Toplumsal Değişme Bağlamında İsimlerin Sosyolojik Analizi... 19/09/2019 - 21/09/2019
  5  Bourdieu'nun Simgesel Şiddet Kavramı Çerçevesinden Okulu Değerlendirmek... 13/04/2018 - 13/04/2018
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Üniversite Göç Araştırma Merkezleri Cumhuriyetin Göçlerle Dolu 100 Yılı...  2023
  2  Türkiye'nin Doğu Sınırında Yaşanan Afgan Göçü Tarih Boyunca Uluslararası Göç ve Göçmenlik...  2020