Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. AHMET OKAY ÇAĞLAYAN SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  2007
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tıbbi Genetik  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  2019
 • NO AD YIL
  1  Investigation of genotype-phenotype and familial features of Turkish dystrophinopathy patients...  2024
  2  Phenotypic comparison of a novel variant (p.P164R) and A founder mutation (c.748+1G>A) in Warburg Mi...  2023
  3  MIRAGE syndrome in a 10-year-old girl with a novel Lys1024Glu missense variant in SAMD9...  2023
  4  Unexpected fnding in kidney biopsy of a child with nephrotic proteinuria: Answers...  2023
  5  Unexpected finding in kidney biopsy of a child with nephrotic proteinuria: Questions...  2023
  6  Clinical and molecular evaluation of MEFV gene variants in the Turkish population: a study by the Na...  2022
  7  Evaluation of hereditary/familial breast cancer patients with multigene targeted next generation seq...  2022
  8  A novel homozygous frameshift mutation in the TUSC3 gene identified in siblings with intellectual di...  2022
  9  Human COQ4 deficiency: delineating the clinical, metabolic and neuroimaging phenotypes....  2021
  10  Nasopharyngeal carcinoma in a child with Kartagener`s syndrome....  2021
  11  Genetic alterations and pathways in patients with Hereditary Angioedema of Unknown Cause (U-HAE)...  2021
  12  Biallelic ZNF335 mutations cause basal ganglia abnormality with progressive cerebral/cerebellar atro...  2021
  13  Clinical Features, Treatment and Outcome of Childhood Glial Tumors....  2021
  14  METAP1 mutation is a novel candidate for autosomal recessive intellectual disability...  2021
  15  Expanding the clinical and genetic spectrum of ALPK3 variants: Phenotypes identified in pediatric ca...  2020
  16  COQ4 Mutation Leads to Childhood-Onset Ataxia Improved by CoQ10 Administration...  2019
  17  MAB21L1 loss of function causes a syndromic neurodevelopmental disorder with distinctive cerebellar,...  2019
  18  Loss of Protocadherin-12 Leads to Diencephalic-Mesencephalic Junction Dysplasia Syndrome....  2018
  19  Biallelic loss of human CTNNA2, encoding ?N-catenin, leads to ARP2/3 complex overactivity and disord...  2018
  20  Homozygous CAPN1 mutations causing a spastic-ataxia phenotype in 2 families....  2018
 • NO AD TARİH
  1  Pah Geni Varyantlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi... 09/11/2022 - 13/11/2022
  2  Demans ön tanılı hastaların yeni nesil dizileme panel yöntemi ile araştırılması... 09/11/2022 - 13/11/2022
  3  A RARE CAUSE OF COMBINED HEPATIC AND RENAL FAILURE: NPHP19 DUE TO A NOVEL DCDC2 VARIANT IN TWO SIBLI... 22/06/2022 -
  4  Evaluation of supervision systems by PhD students in Dokuz Eylul University Graduate School of Healt... 12/05/2022 - 14/05/2022
  5  Targeted next generation sequencing analysis of 30 Turkish patients with inherited cardiomyopathies... 20/11/2020 - 22/11/2020
  6  Pathogenic variations of MUTYH gene in hereditary cancer cases... 20/02/2020 - 22/02/2020
  7  Genetic analyses in understanding of renal tubulopathies... 20/02/2020 - 22/02/2020
  8  Identifying Common Pathogenesis of Diseases Using Literature Mined Gene Interactions... 17/10/2019 - 19/10/2019
  9  MACROD2 gene expression profile in autism spectrum disorder: a case-control study... 18/04/2019 - 21/04/2019
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Otizm Spektrum Bozukluklarına Multiomik Yaklaşım Otizm Spektrum Bozukluklarinda Genetik Değerlendirme ve En Son Genetik Çalişmalar...  2022
  2  Anne Sütü ve Epigenetik Aile Hekimliğinde Anne Sütünün Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Önemi - 2019...  2019
  3  Çoklu Konjenital Anomalisi Bulunan Hastalarda Güncel Tanı Yöntemleri: Laboratuvardan Kliniğe Sitogenetik...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Saglık Bilimlerinde Arastırma Projeleri Hazırlama Egitimi...  4/2023 - 4/2023
  2  Sirkadiyen ritm ilişkili CRY1'e spesifik olan M47 molekülünün, prostat kanserinde normal ve uzatılmış aydınlatma koşullarında potansiyel anti-tümoral etkisininincelenmesi...  5/2023 - 5/2025
  3  Obezite ve Metabolik Sendromun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi ve FTO rs9939609 gen Polimorfizm İlişkisi...  10/2019 - /
  4  Nörogenetik hastalıklarda yeni nesil dizileme teknolojisi ile genetik etyolojinin araştırılması ve bilinmeyen genlerin tanılanması...  7/2019 - /
  5  Kawasaki hastalığının epidemiyolojik karakteristiği, sorumlu genlerin tüm ekzom ve genom dizileme yöntemleriyle tesbit edilmesi...  4/2019 - /
  6  Otizm Spektrum Bozukluğu Hastalarında Adenosin Reseptörü 2A (ADORA 2A) geni ekspresyonunun İncelenmesi...  9/2018 - 9/2019
  7  Otizm Spektrum Bozukluğu Hastalarında Hedef Gen TMLHE Ekspresyon Profilinin İncelenmesi...  9/2017 - 9/2019
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Şubat 2024-Devam ediyor
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ocak 2024- Şubat 2024
  3 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu (Sağlık Bilimleri) Üyesi, Ocak 2024- Mayıs 2024
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kasım 2023- Ocak 2024
  5 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kasım 2023- Kasım 2023
  6 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Mayıs 2023- Ocak 2024
  7 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Haziran 2022- Kasım 2023
  8 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Haziran 2022- Kasım 2023
  9 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2022- Kasım 2023
  10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2022- Haziran 2022
  11 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ocak 2022- Haziran 2022
  12 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2022- Haziran 2022
  13 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Mayıs 2023