Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. KADRİ KULUALP VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  2004
  Doktora  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Programı Cerrahi Anabilim Dalı  2011
  Yardımcı Doçent  Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2012
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Veterinerlik Cerrahisi Bilim Alanı  2021
 • NO AD YIL
  1  Protective and Therapeutic Effects of Bovine Amniotic Fluids Collected in Different Trimesters on th...  2023
  2  Assessment of animal and management based potential risk factor relation with claw health and lamene...  2021
  3  Buzağılarda Göbek Bölgesi Lezyonlarının Klinik ve Sağaltım Yönünden Değerlendirilmesi: 100 Olgulu Re...  2021
  4  Buzağılarda Tespit Edilen Cerrahi Hastalıkların Değerlendirilmesi: 350 Olgulu Retrospektif Bir Çalış...  2021
  5  Therapeutic effect of bovine amniotic fluid in murine dry eye model...  2020
  6  Kuru Göz Fare Modelinde Sığır Amniyotik Sıvısının Terapötik Etkisinin Bazı Klinik ve Histopatolojik ...  2019
  7  Effects of sex, eye-side, diurnal variation on intraocular pressure in calves...  2019
  8  Kangal Irkı Köpeklerde Fenol Kırmızısı Pamuk İpliği Testi (FKPT) Kullanılarak Fizyolojik Aköz Gözyaş...  2019
  9  Evaluation of Intraocular Pressure (IOP) Regarding Circadian Rhythm, Age, Sex and Eye Side in Awassi...  2018
  10  Measurement of intraocular pressure in clinically normal Turkish Shepherd Dogs with the rebound tono...  2018
  11  Effects of mitomycin C and cyclosporine A on experimentally induced glaucoma filtration surgery in r...  2016
  12  Tear Production Rate in a Mouse Model of Dry Eye According to the Phenol Red Thread and Endodontic A...  2016
  13  Efficacy of Several Therapeutic Agents in a Murine Model of Dry Eye Syndrome...  2016
  14  Glakomun Veteriner Cerrahi Açısından Değerlendirilmesi...  2016
  15  Traumatic reticuloperitonitis in a flock of sheep...  2016
  16  Evaluation of autologous serum eyedrops for the treatment of experimentally induced corneal alcali b...  2015
  17  Kuru Göz Sendromu...  2012
  18  Evaluation of the Effects of Different Therapeutic Agents on Experimental Dry Eye (DE) for the Purpo...  2012
  19  Farelerde Modifiye Evaporatif Kuru Göz (KG) Modelinin Bazı Klinik Parametreler Yönünden Değerlendiri...  2012
  20  Bir İneğin Göz Kapağında Bazal Hücre Karsinomu...  2011
 • NO AD TARİH
  1  CYTOLOGICAL AND ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF BOVINE ACTINOMYCOSIS: A CASE REPORT... 03/06/2021 - 04/06/2021
  2  BLOOD AND COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS IN A DOG WITH METASTATIC LUNG TUMOR... 28/01/2021 - 29/01/2021
  3  Comparison of the effects different herbal extracts (goji berry, green tea and diospyros kaki leaf) ... 27/12/2020 - 29/12/2020
  4  Paralize Bir Kedide Fizik Tedavi Uygulaması ve Terapötik Etkileri... 24/05/2019 - 26/05/2019
  5  Comparison of Different Paper Points in Terms of Absorbent Capacity in the Measurement of Tear Produ... 14/11/2018 - 17/11/2018
  6  Comparison of the Effects of Different Concentrations of Benzalkonium Chloride to form Dry Eye Model... 18/10/2018 - 19/10/2018
  7  Investigation of the Therapeutic Effect of Bovine Amniotic Fluid in Murine Dry Eye Model with Immuno... 20/09/2018 - 23/09/2018
  8  Comparison of Sure-Endo and Roeko Color in the Measurement of Tear Production Rate in Mice... 19/10/2017 - 27/10/2017
  9  Reference Values for Measurement of the Tear Production Rate by Schirmer Tear Test STT and Phenol ... 20/10/2016 - 22/10/2016
  10  Sağlıklı Buzağılarda Tono Pen Vet ile Ölçülen İntraoküler Basınç İOB Üzerinde Cinsiye... 11/05/2016 - 14/05/2016
  11  Bir Köpekte Memede Tubuler Adenokarsinom Olgusu... 11/05/2016 - 14/05/2016
  12  The Measurement of Intraocular Pressure by Using Rebound Tonometer TonoVet and Applanation Tonometer... 22/10/2015 - 23/10/2015
  13  Comparison of Schirmer Tear Test Phenol Red Cotton Thread Test and Absorbent Paper Point Test for Me... 04/06/2015 - 06/06/2015
  14  Evaluation of Circadian Alterions in intraocular pressure IOP measured with Tono Pen Vet in health... 04/06/2015 - 06/06/2015
  15  Bir Koyun Sürüsünde Retiküloperitonitis Travmatika... 21/05/2015 - 24/05/2015
  16  Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Glakomun Filtrasyon Cerrahisi (GFC) ile Tedavisine Mitomis... 23/10/2014 - 26/10/2014
  17  Deneysel Kornea Alkali Yanıklarının Tedavisinde Otolog Serum Etkinliğinin Araştırılması... 23/10/2014 - 26/10/2014
  18  Farelerde Deneysel Kuru Göz Modeli Üzerine Farklı Terapötik Ajanların Etkilerinin Karşılaşt... 27/06/2012 - 01/07/2012
  19  Evaluation of the Effects of Different Therapeutic Agents on Experimental Dry Eye for the Purposes o... 07/09/2011 - 10/09/2011
  20  Evaluation of the Effects of Different Therapeutic Agents on Experimental Dry Eye Utilizing Some Ocu... 07/09/2011 - 10/09/2011
  21  Evaluation of Modified Dry Eye Model in Mice with Different Clinical Parameters... 13/06/2011 - 15/06/2011
  22  A New Restraint Technique in Mice... 13/06/2011 - 15/06/2011
  23  Evaluation of Evaporative Dry Eye Model for the Purposes of Ocular Surface Damage in Mice... 13/06/2011 - 13/06/2011
  24  Comparison of Absorbent Paper Point APP and Phenol Red Cotton Thread PCT to Measure Tear Production ... 13/06/2011 - 15/06/2011
  25  2007-2008 Yılları Arasında Elazığ Elkas Kesimhanesinde Kesilen Büyük Baş Hayvanların Rumen ... 01/07/2009 - 04/07/2009
  26  Bir İneğin Göz Kapağında Bazal Hücre Karsinomu... 09/11/2006 - 10/11/2006
 • NO AD TARIH
  1  IgA nefropatisi oluşturulan sıçanlarda sarsasapogeninin hastalığın patogenezi üzerine etkilerinin ışık ve elektron mikroskobik düzeyde araştırılması...  7/2023 - /
  2  Ratlarda Deneysel Laminektomi Sonrası Oluşan Epidural Fibrozis Üzerine Nintedanibin Etkilerinin Araştırılması...  10/2023 - /
  3  BALB/c farelerde bilateral renal iskemi/reperfüzyon modeli ile oluşturulan böbrek hasarında spexinin koruyucu ve terapötik etkilerinin araştırılması...  12/2022 - /
  4  Ratlarda Deneysel Laminektomi Sonrası Oluşan Epidural Fibrozisin İnhibisyonunda Sığır Amniyotik Sıvısının Etkilerinin Araştırılması...  4/2021 - 4/2022
  5  Veteriner Hekimliği Uygulamalarında Temel Bilimlerin Önemi...  3/2021 - 6/2023
  6  Küçük Menderes Havzasındaki Süt Sığırlarında Görülen Ayak Hastalıklarının ve Buzağı İshallerinin Prevalansının ve Tedavi Olanaklarının Belirlenmesi...  2/2021 - 2/2023
  7  İzmir İlinde Bulunan Çiftlik Hayvanlarında SARS-COV-2'nin Varlığının Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Üzerine Etkileri...  5/2020 - 11/2020
  8  Farelerde Deneysel Kuru Göz Modelinin Tedavisinde Farklı Bitkisel (Goji Berry, Yeşil Çay, Cennet Hurması) Yapraklarından Elde Edilen Ekstraktların Terapötik Etkilerinin Karşılaştırılması...  10/2019 - 8/2021
  9  Farelerde Benzalkonyum Klorid ile Oluşturulan Kuru Göz Modelinde Sığır Amniyotik Sıvının Terapötik Etkilerinin Araştırılması...  4/2017 - 4/2018
  10  Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Glakom Filtrasyon Cerrahisi Üzerine Mitomycin C (MMC) ve Siklosporin-A (CsA)'nın Etkilerinin Araştırılması...  12/2011 - 10/2013
  11  Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Tedavisinde Otolog Serumun Etkinliğinin Araştırılması...  1/2011 - 10/2013
  12  Yatalak Büyük Hayvanlarda Görülen Cerrahi Hastalıklar ve Radyografinin Ayırıcı Tanıdaki Yeri...  2/2010 - 7/2012
  13  Deneysel Olarak Oluşturulan Kuru Göz Modeli Üzerine Farklı Terapötik Ajanların Etkilerinin Araştırılması...  10/2009 - 4/2011
 • NO Görev
  1 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Haziran 2023-Devam ediyor
  2 Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Aralık 2022- Temmuz 2023
  3 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Aralık 2022- Temmuz 2023
  4 Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2022- Şubat 2024
  5 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2022- Şubat 2024
  6 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2022-Devam ediyor
  7 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi, Ocak 2022-Devam ediyor
  8 Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2022-Devam ediyor
  9 Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2021-Devam ediyor
  10 Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2021- Ocak 2022
  11 Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Temmuz 2021-Devam ediyor
  12 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (DEÜ HADYEK) Üyesi, Kasım 2020-Devam ediyor
  13 Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Aralık 2019- Temmuz 2021
  14 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi, Aralık 2019- Ağustos 2021
  15 Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Aralık 2019- Aralık 2022
  16 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Aralık 2019- Aralık 2022
  17 Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2019- Ocak 2021