En

DOÇ.DR. RABİA ECE OMAY İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Ağırlıklı İstatistik Programı  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı  2002
  Doktora  Anadolu Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı  2007
  Doçent  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nicel Karar Yöntemleri  2015
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  The Effects of Socio-Economic Factors on the Demand for Anadolu University Open Education System...  2019
  2  The Effects of Public Investments and Accessibility to National Markets on the Demand for Distance E...  2018
  3  The Effects of Turkey's Level of Socioeconomic Development on the Open Education System...  2017
  4  The Effects of Provincial Financial Development Levels on Open Education System of Anadolu Universit...  2017
  5  Statistical Analysis of the Heterogenous Structure of the Student Demand to Anadolu University Open ...  2016
  6  OECD Ülkeleri İçin Hava Kirliliği - Sağlık İlişkisinin İncelenmesi...  2014
  7  Parametrik Olmayan Sabit Etkiler Panel Veri Modelleri: Türkiye İçin Hava Kirliliği ve Gelir İlişkisi...  2013
  8  The relationship between environment and income: Regression spline approach...  2013
  9  Smoothing Parameter Selection for Nonparametric regression Using Smoothing Spline...  2013
  10  How is FDI Important on Economic Growth in Turkey?...  2010
  11  Accelerating Backpropagation Using Effective Parameters at each Step and an Experimental Evaluation...  2008
  12  Semiparametrik Toplamsal Regresyon Modeli ile Tahmin: Eskişehir'deki Evlerin Kira Fiyatları ve Özell...  2007
  13  A Semiparametric Additive Regression Model: Investigation House Price in Eskişehir...  2007
  14  The Smoothing Parameter Selection Problem in Smoothing Spline Regression for Different Data Sets...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi Üzerinde Türkiye? nin Sosyoekonomik Gelişmişlik D... 20/05/2016 - 02/07/2016
  2  The impact of socio-economic development level of Turkey on open education faculty... 01/02/2016 - 03/02/2016
  3  Investigation of the effects of air pollutions on health by using generalized panel data models... 18/09/2013 - 20/09/2013
  4  Nonparametric panel data models for air pollution in Turkey... 11/10/2012 - 13/10/2012
  5  Analysis of Determinants of Foreign Direct Investment in Turkey Using Nonparametric Regression Model... 19/11/2010 - 20/11/2010
  6  Hava Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisine Parametrik Olmayan Regresyon Yaklaşımı... 22/10/2008 - 25/10/2008
  7  Regression models with thin plate splines... 19/11/2007 - 20/11/2007
  8  Hava Kirliliğinin Ölüm Oranı Üzerindeki Etkisinin Genelleştirilmiş Toplamsal Regresyon Modell... 20/05/2007 - 24/05/2007
  9  Splayn Düzeltme Yöntemi ile Semiparametrik Additive Modellerin Kestirimi... 24/05/2006 - 27/05/2006
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bölüm 8: 78 İl için Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi ve R Program Çıktıları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Yönelen Talebin Sosyoekonomil Analizi...  2018
  2  Bölüm 7: 81 İl için Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi ve R Program Çıktıları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Yönelen Talebin Sosyoekonomil Analizi...  2018
  3  Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları İstatistik...  2010
 • NO AD TARIH
  1  İllere Göre Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi' ne Yönelen Talebin Sosyoekonomik Perspektifte Analizi...  1/2015 - 1/2017
  2  Panel Verilerle Regresyon Modelleri...  1/2013 - 1/2015
  3  Nonparametrik Panel Veri Modelleri...  1/2011 - 1/2012
 • NO Görev
  1 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Nisan 2020- Ağustos 2020
  2 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2020- Ağustos 2020
  3 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Nisan 2020- Ağustos 2020
  4 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Nisan 2020- Nisan 2020
  5 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2020- Nisan 2020
  6 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Nisan 2020- Nisan 2020
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mart 2020-Devam ediyor
  8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2019- Mart 2020
  9 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Nisan 2020