Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ARZU NAZLI TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  2013
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  2023
 • NO AD YIL
  1  Fungal colonization and infections in patients with COVID-19 in intensive care units: A real-life ex...  2022
  2  The Effect of the Pandemic on Antifungal Use: What Has Changed?...  2022
  3  Protez İlişkili Eklem Enfeksiyonu Olan Hastalar Neler Yaşıyorlar? Nitel Araştırma...  2022
  4  Evaluation of SARS-CoV-2 antibody persistence and viral spread in stool: a long-term care experience...  2022
  5  Comparison of Clinical Characteristics and Prognostic Laboratory Findings of COVID-19 Patients by Ag...  2021
  6  Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi COVID-19 İzlem Merkezi: İşleyiş ve ön bulgular...  2021
  7  Daily inpatient ertapenem therapy can be an alternative to hospitalization for the treatment of comp...  2021
  8  Hafif Seyirli COVID-19 Hastalarının İnfeksiyondan Altı Ay Sonraki Mortalite ve Reinfeksiyon Oranları...  2021
  9  Sağlık çalışanlarında COVID-19 hastalık bilgi düzeyi ile anksiyete gelişimi arasındaki ilişkinin değ...  2021
  10  2021 European guideline on HIV testing in genito-urinary medicine settings...  2021
  11  Türkiye'de bir üniversite hastanesinde COVID-19 olgularının epidemiyolojik özellikleri...  2021
  12  Clinical and radiological diagnosis of non-SARS-CoV-2 viruses in the era of COVID-19 pandemic...  2021
  13  Factors Related to Mortality in Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Infections in Intensive...  2020
  14  Impact of antibiotic resistance on outcomes of neutropenic cancer patients with Pseudomonasaeruginos...  2019
  15  Serratia marcescens sepsis outbreak caused by contaminated propofol...  2018
  16  HIV Care in Central andEastern Europe: How Close are We to the Target?...  2018
  17  Pooled analysis of 899 nosocomial meningitis episodes from Turkey....  2017
  18  Hemophilia Patients? Level of Knowledge of About Viral Hepatitis...  2016
  19  HIV-1 subtype distribution determined by phylogenetic analysis of pol gene sequences and automated s...  2014
  20  Outbreak Caused by NDM-1-and RmtB-Producing Escherichia coli in Bulgaria...  2014
  21  Piperacillin/tazobactam vs. cefoperazone/sulbactam in adult low-risk febrile neutropenia cases...  2014
  22  Evaluation of Zygomycosis Cases by Pooled Analysis Method Reported from Turkey...  2013
  23  GES-type and OXA-23 carbapenemase-producing Acinetobacter baumannii in Turkey...  2013
  24  Lactic Acidosis Secondary to Metformin in a Patient Presenting with Acute Renal Failure due to Diarr...  2013
  25  Transrektal Prostat Biyopsi Sonrası Gelişen İki Escherichia coli Menenjiti Olgusu...  2012
  26  Evaluation of the GeneXpert MTB/RIF Assay for Rapid Diagnosis of Tuberculosis and Detection of Rifam...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Nefrotik proteinüri ile başvuran akut HIV enfeksiyonu... 19/10/2023 - 23/10/2023
  2  Acil Serviste Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Konsültasyonu İstenilen Hastaları... 13/03/2023 - 16/03/2023
  3  HIV ile yaşayan bireylerde kardiovasküler hastalık riskinin farkında mıyız?... 24/11/2022 - 27/11/2022
  4  Hızlı antikor testleri covid19 infeksiyonuna karşı bağışık yanıtı göstermede güvenilir m... 23/03/2022 - 27/03/2022
  5  Acil Serviste Yaşlı Hastalarda Üriner Sistem İnfeksiyonu Tanı Kriterleri Nelerdir?... 23/03/2022 - 27/03/2022
  6  Staphylococcus aureus Bakteriyemisi Olan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonunun Mortaliteye Etkisi Var m... 09/03/2022 - 12/03/2022
  7  The assessment of Serological Tests for HIV Diagnosis in COVID19 Pandemic Period... 10/12/2021 - 12/12/2021
  8  HIV ile yaşayan bireylerin pnömokok ve hepatit aşılanma oranları yeterli mi?... 24/11/2021 - 28/11/2021
  9  İki Ileri Bir Geri: Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Olan Hastalar Tanı, Tedavi ve Iyileşme Sürec... 11/11/2021 - 13/11/2021
  10  Missed opportunities in HIV diagnosis: preliminary results... 27/10/2021 - 30/10/2021
  11  HIV ile Yaşayan Bireyler COVID-19 Enfeksiyonunu Daha mı Ağır Geçiriyorlar?... 18/10/2021 - 21/10/2021
  12  Is it necessary to have a booster tetanus vaccine earlier for PLWH?... 09/07/2021 - 12/07/2021
  13  HIV ile yaşayan birlikte yaşayan kişilerin kullanmakta oldukları tedaviler ile ilgili görüşle... 24/12/2020 - 27/12/2020
  14  PrEP use and HIV awareness among men who have sex with men (MSM) in Turkey: Preliminary results of a... 06/07/2020 - 10/07/2020
  15  Kemik ve Eklem Enfeksiyonlarında Daptomisin Tedavisi: Gerçek Yaşam Verisi... 03/04/2019 - 07/04/2019
  16  Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  17  HIV Pozitif Hastada Akciğer Tutulumlu Kaposi Sarkomu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  18  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  19  Hangi klinikler ne kadar hiv testi istiyor?... 15/11/2018 - 18/11/2018
  20  HİV tanı algoritması, bir yıllık deneyim... 04/11/2018 - 08/11/2018
  21  Türkiyeden 858 nozokomiyal menenjit olgusunun havuz analiziyle değerlendirilmesi... 01/04/2015 - 04/04/2015
  22  Pegile interferon ile tedavi edilen Polisitemi Vera ve Hepatit C olgusu... 01/04/2015 - 04/04/2015
  23  A pooled analysis of 151 cases of mucormycosis from Turkey... 11/10/2013 - 14/10/2013
  24  High rate of GES-type extended-spectrum ß-lactamase-producing Acinetobacter baumannii clinical isol... 27/04/2013 - 30/04/2013
  25  Evaluation of the GeneXpert MTB/RIF Assay for the Diagnosis of Tuberculosis and Rapid Detection of ... 07/10/2011 - 10/05/2011
  26  Piperacillin/Tazobactam (P/T) Versus Cefoperazone/Sulbactam (C/S) in Adult Low Risk Febrile Neutrope... 12/09/2010 - 15/09/2010
  27  Evaluation of the GeneXpert MTB/RIF System in Rapid Detection of Rifampin Resistance in Mycobacteriu... 10/04/2010 - 13/04/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  BÖLÜM I. HIV enfeksiyonunun kliniği HIV/AIDS TANI VE İZLEM KİTABI...  2021
  2  TIBBİ BÖLÜMHayata Pozitif Bak...  2021
  3  13.Bölüm İnsna immün yetmezlik virüsü (HIV) Enfeksiyonu ve PnömotoraksSPONTAN PNÖMOTORAKS VE TEDAVİSİ...  2021
  4  Ortopedik İnfeksiyonlar Yaşlılıkta İnfeksiyonlar...  2019
  5  İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLARDA PROFİLAKSİ Arzu Nazlı Zeka, Bilgin Arda. Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Profilaksi. Kanser Hastalarında İnva...  2016
  6  Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Huzurevi sakin ve çalışanlarında SARS-CoV-2 antikor yanıtı, gaitada viral atılımının izlemi ve virüsun filogenetik analizinin değerlendirilmesi...  7/2020 - /
  2  CARTESIAN STUDY...  6/2020 - 6/2022