Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE ZAHİDE ÖZDEMİR HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2011
  Yüksek Lisans  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2015
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2021
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of vincristine-induced peripheral neuropathy in children with cancer: Turkish validity an...  2023
  2  Examination of the psychometric properties of pediatric-modified total neuropathy score in Turkish c...  2023
  3  Development of the parental attitude scale-protecting children during COVID-19 and the relationship ...  2022
  4  The effects of self-efficacy and locus of control on cyberbully/victim status in adolescents...  2022
  5  Effects of parental attitude and proactive and reactive aggression on cyberbullying and victimizatio...  2021
  6  Siber Zorbalık Üçgeni Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması...  2021
  7  Hemşire-ebeveyn desteğinin çocuk kliniğinde yatan çocukların ebeveynlerinin stres düzeylerine etkisi...  2021
  8  Psychometric Properties of a Turkish Version of the Nomophobia Scale for the Nine-Eighteen Age Group...  2020
  9  Effects of virtual reality on pain, fear and anxiety during blood draw in children aged 5-12 years o...  2020
  10  The effect of problematic internet use, social appearance anxiety, and social media use on nursing s...  2018
  11  Factors Affecting Daytime Sleepiness in Adolescents...  2018
  12  The impact of the difficult vascular access, fear, and anxiety level in children on the success of f...  2018
  13  Çocuk anksiyete skalası-durumluluk ve çocuk korku ölçeğinin Türk diline kazandırılması...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Vinkristin Alan Çocuklarda Vinkristin ile İlişkili Periferal Nöropatinin Değerlendirilmesi: Tü... 12/10/2022 - 15/10/2022
  2  Pediatrik Modifiye Total Nöropati Skoru: Kanserli Çocuklarda Kemoterapi ile İlişkili Periferik N... 03/11/2021 - 07/11/2021
  3  Ebeveynlerin COVİD-19 Korkusu Çocuklarını COVİD-19'dan Korumaya Yönelik Tutumlarını Etkiler ... 18/12/2020 - 20/12/2020
  4  Hemşire-Ebeveyn Desteğinin Çocuk Kliniklerinde Yatan Çocuk Hastaların Ebeveynlerinin Stres Düz... 27/11/2019 - 30/11/2019
  5  5-12 Yaş Çocuklarda Kan Alımında Sanal Gerçekliğin Korku, Anksiyete Ve Ağrıya Etkisi: Random... 13/12/2018 - 15/12/2018
  6  Çocuklarda Zor Damar Yolunun, Korku ve Anksiyete Düzeyinin Flebotomi Başarısı Üzerine Etkisi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  7  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  8  Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal... 29/06/2017 - 01/07/2017
  9  Adölesanların Benlik Saygısı ve Anne Baba Tutumunun Problemli İnternet Kullanımına Etkisi... 15/11/2015 - 18/11/2015
  10  Hasta Çocuk, Terapötik Oyun ve Hemşire... 14/06/2015 - 17/06/2015
  11  Hastane Ortamında Oyun... 14/05/2015 - 17/05/2015
  12  Adölesanlarda Problemli İnternet Kullanımı... 10/06/2014 - 13/06/2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklarda Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Hemşirelik Yaklaşımları Çocuklarda Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları- Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve...  2021
 • NO AD TARIH
  1  Pediyatri Hemşireliğinde Klinik Öncesi Güçlendirme Eğitimin Klinik Karar Verme, Klinik Konfor ve Dersin Yeterliliğine Etkisi...  3/2021 - 9/2022