En

DR. EMİNE ZAHİDE ÖZDEMİR HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2011
  Yüksek Lisans  Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2015
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2021
 • NO AD YIL
  1  The effects of self-efficacy and locus of control on cyberbully/victim status in adolescents...  2022
  2  Development of the parental attitude scale-protecting children during COVID-19 and the relationship ...  2021
  3  Siber Zorbalık Üçgeni Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması...  2021
  4  Effects of parental attitude and proactive and reactive aggression on cyberbullying and victimizatio...  2021
  5  Hemşire-ebeveyn desteğinin çocuk kliniğinde yatan çocukların ebeveynlerinin stres düzeylerine etkisi...  2021
  6  Psychometric Properties of a Turkish Version of the Nomophobia Scale for the Nine-Eighteen Age Group...  2020
  7  Effects of virtual reality on pain, fear and anxiety during blood draw in children aged 5-12 years o...  2020
  8  Factors Affecting Daytime Sleepiness in Adolescents...  2018
  9  The effect of problematic internet use, social appearance anxiety, and social media use on nursing s...  2018
  10  The impact of the difficult vascular access, fear, and anxiety level in children on the success of f...  2018
  11  Çocuk anksiyete skalası-durumluluk ve çocuk korku ölçeğinin Türk diline kazandırılması...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Ebeveynlerin COVİD-19 Korkusu Çocuklarını COVİD-19'dan Korumaya Yönelik Tutumlarını Etkiler ... 18/12/2020 - 20/12/2020
  2  Hemşire-Ebeveyn Desteğinin Çocuk Kliniklerinde Yatan Çocuk Hastaların Ebeveynlerinin Stres Düz... 27/11/2019 - 30/11/2019
  3  5-12 Yaş Çocuklarda Kan Alımında Sanal Gerçekliğin Korku, Anksiyete Ve Ağrıya Etkisi: Random... 13/12/2018 - 15/12/2018
  4  Çocuklarda Zor Damar Yolunun, Korku ve Anksiyete Düzeyinin Flebotomi Başarısı Üzerine Etkisi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  5  Adölesanlarda Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler... 29/11/2017 - 02/12/2017
  6  Hemşirelik Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal... 29/06/2017 - 01/07/2017
  7  Adölesanların Benlik Saygısı ve Anne Baba Tutumunun Problemli İnternet Kullanımına Etkisi... 15/11/2015 - 18/11/2015
  8  Hasta Çocuk, Terapötik Oyun ve Hemşire... 14/06/2015 - 17/06/2015
  9  Hastane Ortamında Oyun... 14/05/2015 - 17/05/2015
  10  Adölesanlarda Problemli İnternet Kullanımı... 10/06/2014 - 13/06/2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklarda Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Hemşirelik Yaklaşımları Çocuklarda Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları- Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve...  2021
 • NO AD TARIH
  1  Pediyatri Hemşireliğinde Klinik Öncesi Güçlendirme Eğitimin Klinik Karar Verme, Klinik Konfor ve Dersin Yeterliliğine Etkisi...  3/2021 - 9/2022