En

DOÇ.DR. DİLEK BİLGİÇ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  1994
  Yüksek Lisans  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  1998
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalığı Hemşireliği Bilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  2013
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  İncinebilir Bireylerde İhmal Edilen Bir Sağlık Hizmeti: Prekonsepsiyonel Bakıma Multidisipliner Holi...  2021
  2  Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Şiddet ve Boyun Eğici Davranışlar Arasınd...  2020
  3  Reasons to Receive Pedagogical Formation Education Certificate Program of Nurses...  2020
  4  Urinary Incontinence and Quality of Life According to Trimesters in Pregnancy...  2020
  5  Ebelik ve Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin İnfertiliteye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi...  2020
  6  Prenatal Distress Levels of Pregnant Women in Turkey and Affecting Factors: A Multicentre Study...  2020
  7  Determinants of Quality of Life among Pregnant Women in the City Centre of the Central Anatolia Regi...  2020
  8  An Investigation of Vitamin and Mineral Supplement Recommendation Among First-Trimester Pregnancies...  2019
  9  Elektronik Fetal Monitorizasyon Sonucunun Apgar Skor Sistemi Değeriyle Karşılaştırılması...  2019
  10  Factors Affecting the Quality of Life Among Pregnant Women During Third Trimester of Pregnancy...  2019
  11  The Relationship Between Coping With Stress Styles and Quality of Life of Pregnant Women...  2019
  12  Türkiye de Hemsirelik Alanında Üriner İnkontinansla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi....  2019
  13  Gebelikte Beslenme Desteğine İlişkin Güncel Rehberlerin İncelenmesi...  2019
  14  Jinekolojik Cerrahide Ameliyat Öncesi ve Sonrası Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları...  2019
  15  Türkiye'de Hemşireler Tarafından Menopozal Dönem Yaşam Kalitesine Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenme...  2019
  16  Sexual Function and Urinary Incontinence Complaints and Other Urinary Tract Symptoms of Perimenopaus...  2019
  17  Quality of Life and Sexual Function in Obese Women with Pelvic Floor Dysfunction...  2019
  18  The Effect of Primiparous Pregnant Women's Preferences for Mode of Delivery on Their Fear of Childbi...  2019
  19  Ebelik Ögrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İliskin Tutumları...  2019
  20  What WomenThink About Their Spouses' Participation to The Arrangement of Fertility?...  2018
  21  Depression, Anxiety and Quality of Life of Mothers in The Early Postpartum Period....  2018
  22  Ebelik Ögrencilerinin Mizah Duygusunun Stresle Baş Etme Yaklaşımlarına Etkisi...  2018
  23  Obstetride Hasta Güvenliği ve Hemşirenin Rolü...  2018
  24  Üniversitede Yurtta Kalan Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Davranışları ve Sağlık Sonuçları...  2018
  25  The Relationship Between Self-efficacy-Sufficiency and Professional Motivation of The Midwifery Stud...  2018
  26  Attitudes of Midwifery and Nursing Students in a Turkish University Toward Lesbians and Gay Men and ...  2018
  27  Gebelikte Teratojen Enfeksiyonlara Güncel Yaklaşım...  2018
  28  Gebelerin Gebelik Dönemine ve Doguma İlişkin Mitlerinin Belirlenmesi...  2018
  29  Effects of Transobturator Midurethral Sling Surgery on Sexual Functions: One-Year Follow-Up....  2018
  30  Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları....  2017
  31  Approaches to Cope with Stress and Depression in Individuals with Urinary Incontinence...  2017
  32  Gebelikte Görülen Jinekolojik Kanserler ve Yönetimi...  2017
  33  Investigation of The Relationship Between Fear of Childbirth and Social Supports of Pregnant Women i...  2017
  34  Lezbiyenlerde Üreme Sağlığı...  2017
  35  Toplumda Eşcinsellere Yönelik Tutumlar ve Lezbiyen Kadınlarda Sağlık Eşitsizliği...  2016
  36  Kronik HIV/AIDS Hastasında Gebelik, Doğum ve Emzirmeye Yaklaşım...  2016
  37  Bireylerin İnfertilite Sorununa Yönelik Uyum Düzeyleri...  2016
  38  Saglık Alanlarında Okuyan Üniversite Ögrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumları Arasındaki İişki...  2015
  39  Postpartum Depresyonda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler...  2015
  40  Dogum Öncesi Ev Ziyareti Hizmeti Verilen Gebelerin Memnuniyet Düzeyleri...  2015
  41  Sexual Function in Women After Urinary Incontinence and/or Pelvic Organ Prolapse Surgery....  2014
  42  Cinsel Yönelimler: Sağlık Personelinin Yaklaşımı...  2014
  43  Adolesanda Jinekolojik Sorunlar ve Üreme Sağlığı Üzerine Etkileri...  2013
  44  Turkish Adaptation Of The Short Form Of The Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Functi...  2013
  45  Dogal Doğuma Müdahale Sentetik Oksitosin Kullanımı....  2013
  46  Kadında Cinsel Fonksiyon Değerlendirmesi...  2012
  47  Ürojinekoloji Hastalarında Cinsel Fonksiyon Değerlendirmesi...  2012
  48  Pelvik Taban Fonksiyon Bozuklukları ve Yaşam Kalitesi....  2012
  49  15 - 49 Yaş Kadınların Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumları...  2011
  50  Is Sexual Dysfunction Associated with Diabetes Control and Related Factors in Women with Diabetes?...  2011
  51  Attitudes and Barries of Diabetes Health Care Professionals on Sexual Health....  2011
  52  Lower Urinary Tract Symptoms in Women and Quality of Life...  2010
  53  Bayan Kuaförü Çalışanlarının Hepatit B?ye İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi...  2009
  54  Perinatal Hasta Güvenliği...  2009
  55  Does Early Breastfeeding Decrease the Duration of Third Stage of Labor and Enhance the İnfant Moth...  2004
 • NO AD TARİH
  1  HOLISTIK BAKIM SUNMA SÜRECINDE HEMŞIRE GIBI DÜŞÜNMEK... 16/09/2021 - 18/09/2021
  2  TEKNOLOJIK GELIŞMELER IŞIĞINDA DIJITAL ANNELIK KAVRAMI... 16/09/2021 - 18/09/2021
  3  KADIN SAĞLIĞI ALANINDA ÖZ-ŞEFKAT KAVRAMI... 16/09/2021 - 18/09/2021
  4  Kadın Sağlığı Hemşireliği Gözüyle Feminist Teori... 16/09/2021 - 18/09/2021
  5  Kadın Sağlığını Geliştirmede Mindfulness Temelli Bakım... 16/09/2021 - 18/09/2021
  6  HEMŞIRELIĞIN SANATSAL YÖNÜ: ESTETIK BILME... 16/09/2021 - 18/09/2021
  7  İnfertil Kadınlarda Fertilite Yaşam Kalitesinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi... 20/11/2020 - 22/11/2020
  8  Gebe Kadınlarda Gebeliğe Bağlı Yaşanan Semptomların Yaşam Kalitesine Etkisi... 20/11/2020 - 22/11/2020
  9  Doğum Deneyiminin Erken Postpartum Dönem Depresyon Riski İle İlişkisi... 20/11/2020 - 22/11/2020
  10  Hemşirelik öğrencileri için eğitici bir oyun: Postpartum bakım konulu kaçış oyununun tasa... 05/09/2020 - 05/09/2020
  11  Hemşirelik Eğitiminde Yenilikçi bir Yaklaşım: PICO Oyunu Örneği... 05/09/2020 - 05/09/2020
  12  Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ters Yüz Sınıf... 06/12/2019 - 08/12/2019
  13  Innovative Approaches to Urinary Incontinence : Literatüre Review... 01/11/2019 - 02/11/2019
  14  Gebelikte Görülen Meme Kanseri: Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Yaklaşım... 03/10/2019 - 06/10/2019
  15  Travayda Kullanılacak Besin ve Sıvılar Doğal Doğumda İndüksiyon Etkisi Sağlayabilir mi? Lite... 28/06/2019 - 30/06/2019
  16  The Relationship Between Personality Traits And Stress and Coping With Stress Styles of Pregnant Wom... 20/11/2018 - 23/11/2018
  17  Lezbiyen Kadınlarda Doğuma Hazırlık Süreci... 18/10/2018 - 21/10/2018
  18  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitiminin Gebelerin Doğum Tutumları Üzerine Etkisi ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  19  Lezbiyen Kadınlarda Doğuma Hazırlık Süreci... 18/10/2018 - 21/10/2018
  20  Birinci Trimester Gebelerin Vitamin ve Mineral Desteği Alma Durumlarının Retrospektif Olarak İnc... 18/10/2018 - 21/10/2018
  21  Relationship Between Prenatal Attachment Levels and Stress Coping Styles in Healthy and Risky Pregna... 12/10/2018 - 16/10/2018
  22  Ebelik Ögrencileri ile Ebe ve Hemsirelerin Intörn Egitim Programına Iliskin Degerlendirmeleri... 03/05/2018 - 05/05/2018
  23  Insan Genom Projesi ve Ebelik... 03/05/2018 - 05/05/2018
  24  Vejetaryen Beslenme ve Gebelik... 03/05/2018 - 05/05/2018
  25  Ebelik Ögrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri Ile Maneviyat ve Manevi Bakım Algıları Arasında... 03/05/2018 - 05/05/2018
  26  Ailesel Akdeniz Atesi ve Gebelik... 03/05/2018 - 05/05/2018
  27  Ebelik Ögrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakım Algıları ile Problem Çözme Becerileri Arasınd... 03/05/2018 - 05/05/2018
  28  Fertilite Farkındalıgı Gelistirmede Bireysellestirilmis Bakım Olmalı mı?.... 03/05/2018 - 05/05/2018
  29  Ebelik Ögrencilerinin Sorunlarla Baş Etmede Mizahı Kullanma Durumlarının Psikolojik Dayanıklı... 24/04/2018 - 26/04/2018
  30  Daha Saglıklı Bir Gebelik, Daha Rahat Bir Dogum ve Daha Zinde Bir Vücut Için Gebelikte Fitness... 24/04/2018 - 26/04/2018
  31  Kafa Karışıklığı: Gebelikte Oral Glikoz Tarama Testi Yaptırılmalı mı? Yaptırılmamalı m... 24/04/2018 - 26/04/2018
  32  Uterin Faktör İnfertilitesinde Yeni Bir Yöntem: Uterus Nakli.... 24/04/2018 - 26/04/2018
  33  Gebelikte Beslenme Desteğine İlişkin Kanıta Dayalı Güncel Uygulamalar... 23/03/2018 - 24/03/2018
  34  Çocuk Gelinler ve Kadın Sağlığı: Sonuçlar ve Stratejiler Üzerine Küresel Bir Perspektif.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  35  Infertilite Tedavi Sürecinde Hasta Güvenliği.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  36  Fiziksel /Duyusal Engelli Anneler de Basarılı Emzirme Gerçeklestirebilir Sadece Motivasyon ve Des... 22/03/2018 - 24/03/2014
  37  Merak Edilen Bir Konu Yardımcı Üreme Teknikleri Sonucu Doğan Çocukların Saglık Sonuçları.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  38  Tartışmalı Bir Konu: Anne-Bebeğin Aynı Yatağı Paylaşmasının Etik Yönü.... 05/11/2017 - 08/11/2017
  39  Perınatal Educatıon Methods: Doctoral Course Experience Sharing... 12/10/2017 - 13/10/2017
  40  Gebelikle İlişkili Bel Ağrısı Prevalansı ve Bel Ağrısının Günlük Aktiviteleri Etkileme D... 22/09/2017 - 24/09/2017
  41  Vajinal Doğum Oranlarını Arttırmak İçin Multidisipliner Eylem Planı: Bir Üniversite Hastanes... 29/06/2017 - 01/07/2017
  42  Jinekolojik Operasyonlarda Geleneksel Preop ve Postop Bakım Uygulamalarına Karşılık Kanıta Day... 29/06/2017 - 01/07/2017
  43  The Relationship Between Female University Students? Acceptance of Violence between Couples and Leve... 10/06/2017 - 11/06/2017
  44  Üçüncü Trimester Gebelerin Yaşam Kalitesinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi... 11/05/2017 - 14/05/2017
  45  Ebelik Ögrencilerinin Stres Yaratan Gündelik Olaylarla Mizah Yoluyla Bas Etme Durumlarının Belir... 11/05/2017 - 14/05/2017
  46  Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Şiddet ve Boyun Eğici Davranış... 20/04/2017 - 22/04/2017
  47  Sağlık Bakım Alanlarında Yeni Bir Yaklaşım:Terapötik Hastane Palyaçoluğu... 20/04/2017 - 22/04/2017
  48  Doğum Ağrısıyla Baş Etmede Yeni Bir Yöntem: Emotional Freedom Techniques... 20/04/2017 - 22/04/2017
  49  Ebelik Öğrencilerinin Mizah Duygusunun Stresle Baş Etme Yaklaşımlarına Etkisi... 20/04/2017 - 22/04/2017
  50  Bebeğin Perspektifinden Doğum ve Ağrı... 26/04/2016 - 29/04/2016
  51  Ebelik ve Hemşirelik Ögrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları... 26/04/2016 - 29/04/2016
  52  Antepartum ve Intrapartum Dönemde Prenatal Tanımlamada Algoritmalar.... 26/04/2016 - 29/04/2016
  53  The Relationship Between Midwifery Students Acceptance of Violence Between Couples and Level of Agre... 04/02/2016 - 06/02/2016
  54  Effects of Midwifery Education on Professional Self Esteem and Problem Solving Skills... 04/02/2016 - 06/02/2016
  55  Complementary and Alternative Aproaches to Sexual Problems in the Menopausal Period... 17/09/2015 - 19/09/2015
  56  Roles and Responsibilities of Midwives in Decreasing Maternal Mortality in Postoartum Hemorrhage... 17/09/2015 - 19/09/2015
  57  Quality of Life and Sexual Function in Obese Women With Pelvic Floor Dysfunction... 09/06/2015 - 13/06/2015
  58  Complementary And Alternatıve Medıcıne For Chronıc Pelvıc Paın... 09/06/2015 - 13/06/2015
  59  Üniversitede Yurtta Kalan Kız Ögrencilerin Genital Hijyen Davranışları ve Saglık Sonuçların... 27/04/2015 - 30/04/2015
  60  Onkofertilite ve Etik: Kanserli Kadınlarda Fertilite Prezervasyonu... 09/04/2015 - 12/04/2015
  61  Kadın Saglıgını Gelistirmede Medyanın Etkisi.... 09/04/2015 - 11/04/2015
  62  Anxiety Depression Levels Of Women in Antepartum and Early Postpartum Periods and Affecting Factors... 04/02/2015 - 06/02/2015
  63  The Comparison Of The Electronic Fetal Monitoring Results With The Apgar Score System.... 04/02/2015 - 06/02/2015
  64  Satisfaction Level of Pregnant Women Visited at The House in Prenatal Period... 04/02/2015 - 06/02/2015
  65  Frequency of Pregnancy- Induced Symptoms Among Pregnant Women and Effects on Activities... 04/12/2014 - 07/12/2014
  66  Determination of Relation Between Life Quality and Level of Mother - İnfant Attachment in Pregnancy... 04/12/2014 - 07/12/2014
  67  Saglık Bilimleri Son Sınıf Ögrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Karar Verme Stratejileriyle ... 24/04/2014 - 26/04/2014
  68  Saglık Bilimleri Son Sınıf Ögrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Arasınd... 24/04/2014 - 26/04/2014
  69  Lezbiyen Kadınlarda Ebeveynlik... 20/11/2013 - 23/11/2013
  70  Doğum Nerede Yapılmalı? Kanıt Temelli Çalışmalar... 21/09/2012 - 23/09/2012
  71  Kadın Sğlığı Hemşireliği Derneği Üyelerinin Profili... 03/03/2011 - 06/03/2011
  72  Obezite ve Gebelik... 02/11/2009 - 04/11/2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Preterm ve postterm doğum Riskli Doğum ve Sonrası Dönem...  2020
  2  Ürodinamik İncelemeler Pelvik Taban Disfonksiyonu...  2019
  3  Üriner Günlük ve Mesane Eğitimi Pelvik Taban Disfonksiyonu...  2019
  4  Over Kanseri Onkoloji Hemşireliği...  2019
  5  Tıbbın Güncelliginde Yenilik: Prenatal Algoritmalar Saglık Bilimlerinde Akademik Arastırmalar...  2018
  6  Üreme Sistemi Infeksiyonları Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları...  2017
  7  Infertilite Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları...  2017
  8  Cinsel Sorunların Yönetimi-Sıcak Basması Onkoloji Hemsireliginde Kanıttan Uygulamaya...  2015
  9  Sexual Health for Older Women Implications for Nurses A Current Perspective On Health Sciences...  2014
  10  A Hidden Truth: The Elderly Abuse A Current Perspective On Health Sciences...  2014
  11  Doğurganlığı Etkileyen Faktörler İnfertilite Hemşireliği...  2009