En

ÖZGÜ SERÇE YÜKSEL HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2015
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı  2018
 • NO AD YIL
  1  The Interaction Between Hematological Cancer Patients and Family Caregivers and Their Life Changes A...  2021
  2  The predictive role of nursing students' individual characteristics and psychological resilience in ...  2021
  3  Perception of physical health by patients with severe mental illness and their family caregivers: A ...  2019
  4  The opinions of Turkish mental health nurses on physical health care for individuals with mental ill...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Okul Temelli Depresyon Önleme Programına Katılan Ergenlerin Deneyimleri: Nitel Bir Ç... 20/10/2021 - 23/10/2021
  2  Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Özellikleri ve Psikolojik Dayanıklılığının Ruhsal Hasta... 20/10/2021 - 23/10/2021
  3  Onkoloji Hemşirelerinin Öz-Şefkat ve Şefkatli Bakım Deneyimleri: Kalitatif Çalışma... 20/10/2021 - 23/10/2021
  4  "Bitmek Bilmeyen bir Kısır Döngü..."COVID-19 Pandemi Sürecinde Acil Serviste Çalışan Hemşir... 24/06/2021 - 25/06/2021
  5  Kemoterapi Alan Hematolojik Kanser Hastası ve Bakım Verenlerinin Algıladıkları Ortak Bakım Ger... 19/12/2019 - 21/12/2019
  6  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin ve Bakım Verenlerinin Fiziksel Sağlık Bakım Algılar... 20/11/2018 - 23/11/2019
  7  The interaction between lived experience of hospitalized hematologic- oncologic cancer patients and ... 04/06/2018 - 06/06/2018
  8  Psikiyatri Hemşirelerinin Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Bakımlarına İlişkin Gör... 05/11/2017 - 08/11/2017