Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. OSMAN TOLGA İNCE TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
  Doktora  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Pediatri Doktora  2017
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2018
 • NO AD YIL
  1  Safety and reactogenicity of a liquid formulation of human rotavirus vaccine (porcine circovirus-fre...  2022
  2  Immunological non-inferiority of a new fully liquid presentation of the MenACWY-CRM vaccine to the l...  2022
  3  Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve obezite ilişkisinin belirlenmesi...  2021
  4  Prevalence of Febrile Seizures in School-Aged Children: A Community Based Survey in Izmir, Turkey...  2018
  5  Urinary Bisphenol-A Levels in Children with Type 1 Diabetes Mellitus...  2018
  6  Sociodemographic Risk Factors for Febrile Seizures: A School-based Study from Izmir, Turkey...  2018
  7  What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-...  2018
  8  Recent Developments in School - Based Health Services in Turkey...  2018
  9  Sosyodemografik özellikler ve beslenme örüntüsünün ishalli hastalıklara etkisi: olgu-kontrol çalışma...  2018
  10  The role of melatonin and cortisol circadian rhythms in the pathogenesis of infantile colic...  2018
  11  Annelerin emzirme özyeterlilikleri ve emzirme başarılarını etkileyen özelliklerin değerlendirilmesi...  2017
  12  Parents' Attitudes and Adherence to Unintentional Injury Prevention Measures in Ankara, Turkey...  2017
  13  Sağlıklı Bebekte Sitomegalovirüse Bağlı Gelişen Ağır Trombositopeni Olgusu ve Gansiklovir Tedavisi...  2016
  14  Masaj sonrası gelişen neonatal mastit: Olgu sunumu...  2016
  15  Bacterial Agents Causing Meningitis During 2013-2014 In Turkey: A Multi-Center Hospital-Based Prospe...  2016
  16  Hastanede Yatan Akut Bronşiolit Tanılı Süt Çocuklarında Viral Etiyoloji ve Klinik Seyre Etkisi...  2016
  17  İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü...  2016
  18  The subclinical effect of celiac disease on the heart and the effect of gluten-free diet on cardiac ...  2016
  19  İnfluenza aşısı sonrası Guillain-Barre Sendromu: Bir vaka takdimi...  2016
  20  Parental perception and child's nutritional status...  2016
  21  Yineleyen nöbeti olan çocuklarda hastane dışı nöbet yönetiminde ebeveyn bilgi, tutum ve davranışları...  2015
  22  Abusive head trauma: Two case reports...  2015
  23  Munchausen by Proxy Syndrome: A Case Series Study from Turkey...  2015
  24  Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen alkaptonüri vakası...  2015
  25  Munchausen by proxy sendromu: Ağır bir çocuk istismarı formu...  2014
  26  Cervical lymphadenitis due to nodular fasciitis in a child...  2014
  27  Nörolojik sorunu olan hastalarda beslenme...  2014
  28  Çocukluk çağında ciddi kaza sıklığı ve risk faktörleri...  2014
  29  Salmonella gastroenteritis in children (clinical characteristics and antibiotic susceptibility): com...  2012
  30  İnfantil Kolik ve Probiyotikler...  2012
  31  Immunogenicity and Safety of an Inactivated Hepatitis A Vaccine Given with Measles-Mumps-Rubella Vac...  2012
  32  Clinical characteristics and antibiotic resistance of Shigella gastroenteritis in Ankara, Turkey bet...  2011
  33  Behavioral correlates of television viewing in young adolescents in Turkey...  2011
  34  Büyümenin İzlenmesi ve Büyüme Duraklaması...  2011
  35  Hepatitis A seroprevalence among infants aged 12 months in Ankara...  2011
  36  Cep telefonları ve çocuk...  2010
  37  Çocuk ve adolesanlarda başağrısı...  2010
  38  Duygusal İstismar ve İhmal...  2010
  39  Annelerin Emzirme Danışmanlığı Alma Durumları...  2010
  40  Munchausen by Proxy Sendromu...  2010
  41  Çocuklarda demir eksikliği anemisini önleme yaklaşımları...  2009
  42  Elektromanyetik Kirlilik ve Çocuk Sağlığı...  2008
  43  Su Kirliliği ve Çocuk Sağlığı...  2008
  44  Aşı Adjuvanları...  2008
  45  Noncardiac malformations in congenital heart disease: A retrospective analysis of 305 pediatric auto...  2005
  46  Fatal necrotizing pneumonia caused by group A Streptococcus...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of Demographic Characteristics and Responses to Oral Lactase Enzyme in Children Aged 0-6 ... 16/11/2022 - 20/11/2022
  2  Salivary Sex Steroid Levels in Infants During Minipuberty and Their Relationship with Infantile Coli... 15/09/2022 - 17/08/2022
  3  ChAd155-vectored respiratory syncytial virüs (RSV) investigational vaccine (ChAd155-RSV) is immunog... 24/05/2021 - 29/05/2021
  4  Reactogenicity and safety of ChAd155-vectored respiratory syncytial virus (RSV) vaccine (ChAd155-RSV... 24/05/2021 - 29/05/2021
  5  Determination of Obesity Frequency and Affecting Factors in Primary School Students in Izmir... 26/11/2020 - 29/11/2020
  6  Factors of Affecting Mothers Breastfeeding Self-Efficacy and Breastfeeding Success... 26/11/2020 - 29/11/2020
  7  Home Accident Prevalence and Related Factors in Children Between 0-5 Years Old Admitted to Dokuz Eyl... 26/11/2020 - 29/11/2020
  8  Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile obezite ilişkisinin belirlenmesi... 29/11/2019 - 30/11/2019
  9  Children with Disabilities: Experiences from The Health Board of University Hospital... 28/11/2018 - 01/12/2018
  10  Tip I Diyabetli Çocuklarda İdrar Bisfenol-A Düzeyleri ve Maruziyet Yolları... 06/05/2018 - 09/05/2018
  11  Streptococcus Constellatus: 2 Olgu ile Çocuklarda Nadir Dissemine Enfeksiyon Ajanı. 6. Puader Kong... 23/10/2017 - 25/10/2017
  12  Neonatal herpetik keratit izleminde herpes ensefaliti gelişen olgu... 23/10/2017 - 25/10/2017
  13  İnfluenza aşısı sonrası görülen Guillain-Barre Sendromu olgusu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  14  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  15  Masaj sonrası gelişen neonatal mastit: Olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  16  İzmir İli Büyükşehir Merkez İlçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda Obezite Prevalansı ve Ri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  17  Parental attitudes about unintentional childhood injuries... 07/09/2015 - 09/09/2015
  18  İnfantil kolestazın nadir bir nedeni: ARC Sendromu... 17/05/2015 - 21/05/2015
  19  Tekrarlayan nöbeti olan çocuklarda hastane dışı nöbet yönetiminde ebeveyn bilgi tutum ve davr... 17/05/2015 - 21/05/2015
  20  Eozinofilik enteropati ile birlikte görülen Crohn olgusu... 17/05/2015 - 21/05/2015
  21  Çocukluk çağı yaralanma kontrolü hakkında ebeveynlerin bilgi düzeyleri... 17/12/2014 - 20/12/2014
  22  Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuk Hastalarda Tedavi Kesimi Ardından Hepatit A Serolojisinin Değer... 17/12/2014 - 20/12/2014
  23  Ağır bronşiolit kliniği ile hastaneye yatırılan süt çocuklarında nazofarengeal örneklerde ... 30/11/2013 - 03/11/2013
  24  Konjenital kistik adenomatoid malformasyon: Bir vaka sunumu... 30/11/2013 - 03/11/2013
  25  Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen alkaptonüri vakası... 30/11/2013 - 03/11/2013
  26  Sitomegalovirus enfeksiyonuna bağlı gelişen ağır trombositopeni: Olgu sunumu... 30/11/2013 - 03/11/2013
  27  Kafa travması ve istismar: İki olgu sunumu... 10/06/2013 - 13/06/2012
  28  Çocukluk çağında kaza sıklığı ve etkileyen faktörler... 15/05/2012 - 19/05/2012
  29  Clinical characteristics and antibiotic resistance of Shigella gastroenteritis in central Turkey: Co... 07/06/2011 - 11/06/2011
  30  Shigella gastroenteritinin klinik özellikleri ve antibiyotik duyarlılığı: 22 yıllık deneyim... 27/04/2011 - 01/05/2011
  31  Prevalence and serotype distribution of Salmonella gastroenteritis during 14 year period in ORT cent... 13/10/2010 - 16/10/2010
  32  Sosyodemografik özellikler ve beslenme örüntüsünün ishalli hastalıklara etkisi: vaka kontrol ... 13/10/2010 - 16/10/2010
  33  Hepatitis A seroprevalence among infants aged 12 months in Ankara... 26/03/2010 - 28/03/2010
  34  Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları... 07/10/2009 - 09/10/2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Okul Sağlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Pediatri...  2022
  2  Kronik nörolojik, metabolik ve endokrin hastalıklarda bağışıklama Özel Klinik Durumlarda Bağışıklama...  2022
  3  Sosyal Pediatri-Kısım 1 Semptom-Tanı-Tedavi Olgu Sunumları ile Çocuk Hastalıkları...  2022
  4  Difteri Boğmaca Tetanoz AşılarıTürkiye Klinikleri Aşılar Özel Sayısı...  2021
  5  Tandem emzirme ve memeden ayırmaTürkiye Klinikleri Sosyal Pediatri Özel Konular Her Hekimin Anne Sütü ile Beslenme Konusunda Bil...  2021
  6  Bebeklik dönemi sağlık taramalarıTürkiye Klinikleri Sosyal Pediatri Özel Konular İlk İki Yaşta Sık Karşılaşılan Sorunlar...  2021
  7  Çocuk Sağlığı İzlem Merkezlerinde Taramalar Temel Pediatri...  2020
  8  Çocuk Beslenmesinde Mineraller Çocuk Beslenmesi...  2020
  9  Çocukluk Çağında Motor Gelişim Değerlendirilmesi Temel Pediatri...  2020
  10  Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları Yurdakök Pediatri...  2017
  11  Konuşma ve Dil Gelişimi Yurdakök Pediatri...  2017
  12  Boşanma ve Çocuk Yurdakök Pediatri...  2017
  13  Munchausen by Proxy Sendromu Yurdakök Pediatri...  2017
  14  Çocuklar İçin Oyuncak Seçimi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  15  Dil Gelişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  16  Fizik çevrenin düzenlenmesi ve kazalardan korunma(Bölüm 15) İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  17  Nörolojik Sorunu Olanların İzlemi İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi...  2017
  18  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017...  2016
  19  Çocuklarda demir eksikliği anemisini önleme yaklaşımları Demir: emilimi, metabolizması ve eksikliği...  2009
  20  Approaches to Prevent Iron Deficiency Anemia in Children Demir: emilimi, metabolizması ve eksikliği...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Sağlıklı adolesanlar ve genç erişkinlere uygulandığında GSK meningokokkal Grup B ve kombine ABCWY aşılarının etkililik, immünojenite ve güvenliliğini göstermek için faz III, randomize, kontrollü, gözlemci kör bir çalışma...  11/2020 - 8/2022
  2  Sağlıklı Bebeklerde 4-Doz V114 Rejiminin Güvenliliğini, Tolerabilitesini ve İmmünojenisitesini Değerlendiren Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Çift-Kör, Aktif Komparatör Kontrollü Çalışma (PNUE-PED)...  1/2019 - 1/2021
  3  GSK'nın liyofilize oral canlı zayıflatılmış insan rotavirüs (HRV) aşısının formülasyonuna kıyasla GSK'nın Porsin sirkovirüs (PCV) bulunmayan sıvı formülasyonlu HRV aşısının 6-12 haftadan başlayarak bebeklerde 2 dozluk aşı olarak uygulandığında reaktojenisitesini ve güven...  10/2019 - 1/2021
  4  Meningokok ACWY konjuge aşısının (GSK3536820A ve Menveo) farklı formülasyonlarının, 10-40 yaş arası sağlıklı adolesanlara ve genç erişkinlere uygulanmasının güvenliliğini ve immünojenisitesini değerlendirmeye yönelik bir Faz 2b, randomize, kontrollü, gözlemci kör, çok merke...  2/2019 - 11/2019
  5  6 ve 7 aylık süt çocuklarında şempanze kökenli adenovektör (ChAd155-RSV) (GSK3389245A) ile kodlanmış respiratuvar sinsisyal virüs (RSV) proteinleri F, N ve M2-1'e dayanan GSK Biologicals'ın RSV araştırma aşısının, kas içine tek doz ya da 0-1 ay şemasına göre iki doz olarak uygul...  5/2019 - 6/2021
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2021- Ekim 2021