En

  • Eğitim / Akademik Bilgisi
    Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  2007
    Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  2011
  • NO AD YIL
    1  kur'an lügatlerinin doğuşu ve gelişimi...  2017