Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. EVİN İŞCAN İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ BİYOTIP VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  2009
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  Epitranscriptomics m6 A analyses reveal distinct m6 A marks under tumor necrosis factor ? (TNF-?)-in...  2024
  2  Toxic effects of Aroclor 1254 on rat liver and modifying roles of selenium...  2023
  3  Synthesis and studies of anticancer and antimicrobial activity of new phenylurenyl chalcone derivati...  2022
  4  Considerations for the selection of tests for SARSCoV'2 molecular diagnostics...  2022
  5  TAp73? is Upregulated in the Most Common Human Cancers...  2022
  6  Misregulation of Wnt Signaling Pathways at the Plasma Membrane in Brain and Metabolic Diseases...  2021
  7  3D organoid modelling of hepatoblast-like and mesenchymal-like hepatocellular carcinoma cell lines?...  2021
  8  YAP/TAZ SİNYAL YOLAĞININ MEKANİK STRES KAYNAKLI HİPERTROFİK SKAR OLUŞUMUNA ETKİSİNİN GEO2R İLE BELİR...  2021
  9  Increased telomerase activity in major depressive disorder with melancholic features : Possible role...  2021
  10  TAp73ß Can Promote Hepatocellular Carcinoma Dedifferentiation...  2021
  11  Differential expression of full length and N-terminally truncated FAM134B isoforms in normal physiol...  2020
  12  Thioredoxin interacting protein promotes invasion in hepatocellular carcinoma...  2018
  13  Molecular Pathogenesis of Liver Cancer....  2017
  14  The regulatory role of heparin on c-Met signaling in hepatocellular carcinoma cells...  2016
  15  Elevated hepatocyte growth factor expression as an autocrine c-Met activation mechanism in acquired ...  2016
  16  Role of Fanconi Anemia/BRCA Pathway Genes in Hepatocellular Carcinoma Chemoresistance...  2016
  17  Heparin treatment increases thioredoxin interacting protein expression in hepatocellular carcinoma c...  2015
  18  Heparin inhibits Hepatocyte Growth Factor induced motility and invasion of hepatocellular carcinoma ...  2012
 • NO AD TARİH
  1  HEPATOSELÜLER KARSİNOMADA YENİ YAKLAŞIM: POTANSİYEL İLAÇ HEDEFİ OLARAK AXL RESEPTÖRÜ... 14/11/2019 - 17/11/2019
  2  TAP73?ÜN HEPATOSELÜLER KARSINOMADA PROTÜMÖROJENİK ROLÜ ... 14/11/2019 - 17/11/2019
  3  Hepatoselüler karsinomda AXL'ın rolü... 27/10/2019 - 30/10/2019
  4  TAp73'ün hepatoselüler karsinomada tümör teşvik edici rolü... 27/10/2019 - 30/10/2019
  5  AXL as a Potential Target in Liver Cancer... 05/09/2018 - 08/09/2018
  6  TİYOREDOKSİN ETKİLEŞİMLİ PROTEİN HGF/C-MET YOLAĞININ BİR HEDEFİDİR VE AGRESİF FENOTİP ... 23/02/2018 - 25/02/2018
  7  Thioredoxin interacting protain overexpression promotes aggressive phenotype in hepatocellular carci... 18/06/2017 - 24/06/2017
  8  Autocrine Activation of HGF/c-Met signaling mediates acquired resistance to sorafenib in HCC cells... 20/06/2015 - 23/06/2015
  9  Autocrine Activation of HGF/c-Met signaling mediates acquired resistance to sorafenib in HCC cells.... 20/06/2015 - 23/06/2015
  10  Regulation of Cullin2 Ubiquit in Ligaseexpression by HGF/c-Met Signaling Pathway.... 14/11/2012 - 16/11/2012
  11  Regulation of Cullin2 Ubiquitin Ligase Expression by HGF/c-Met Signaling Pathway... 14/11/2012 - 16/11/2012
  12  Oxidative Stress Induces Motilit y and Invasion of Hepatocellular Carcinoma Cells by Altering Downr... 14/10/2012 - 16/10/2012
  13  Hepatocyte Growth Factor Induces Heparanase ExpressionThrough Egr1 Activat ion in Hepatocellular Car... 22/09/2012 - 25/09/2012
  14  HGF/c-Met signaling pathway regulates TXNIP, major actor of oxidative stress, in SK-HEP-1, HCC cell ... 14/09/2012 - 16/09/2012
  15  Egr1 Upregulat ion Induces Invasion of HepatocellularCarcinoma Cell Lines in Response to Hepatocyte ... 22/06/2012 - 25/06/2012
  16  Heparin Inhibits Hepatocyte Growth Factor Induced Motilit y and Invasion of Hepatocellular Carcinom... 24/05/2012 -
  17  Hepatoselüler Karsinoma Gelişimi ve İlerlemesinde EGR1'in rolü.... 27/09/2011 - 30/09/2011
  18  SK-HEP-1 hücre dizisinde Tiyoredoksin etkileşimli protein HGF/c-Met sinyal ilet i yolağı tarafı... 27/09/2011 - 30/09/2011
  19  HGF/c-Met signaling pathway regulates TXNIP, majoractor of oxidat ive stress, in SK-HEP-1, HCC cell ... 26/01/2011 - 28/01/2011
  20  Regulat ion of HGF-induced cell invasion through EGR1in Hepatocellular Carcinoma.... 26/01/2011 - 28/01/2011
  21  Heparin inhibits HGF-induced mot ilit y, invasion and cell proliferat ion of Hepatocellular Carcinom... 05/05/2009 - 08/05/2009
  22  Hypoxia and radiation st imulates HGF/c-Met signalling and iduces mot ilit y and invasion of he... 20/02/2008 - 22/02/2008
 • NO AD TARIH
  1  Hepatoselüler karsinomada sorafenib direnç mekanizmalarının ve TAp73ß transkripsiyon faktörünün, sorafenib varlığında hücre proliferasyonuna, metastaza ve anjiyogeneze olan etkisinin zebrabalığı ksenograft modelinde incelenmesi...  5/2023 - 5/2026
  2  Alzheimer Hastalığında Nöronal Dejenerasyon Ve Rejenerasyon Yanıtlarının Oluşumunda Wnt/ß-Katenin Sinyal Iletiminin Ve P75ntr Homoloğu Nradd'In Rollerinin Zebrabalığı Amiloid ß42 Toksisite Modelinde Araştırılması ...  3/2022 - 3/2025
  3  Gama-tübülin geninin Wnt/b-katenin sinyal iletim yolağı aracılığı ile beyin gelişimine etkisinin zebrabalığı modelinde incelenmesi...  10/2022 - /
  4  Lösemilerde Kişiselleştirilmiş Tedavi için Zebrabalığı Ksenograft Modelinin Oluşturulması...  9/2022 - /
  5  Role of p73 and its miRNA targets in chemosensitivity of liver cancer...  2/2014 - 2/2016
  6  Egr1 Aracılıklı Sinyal İletiminin Hepatoselüler Karsinoma Gelişimindeki Rolü...  6/2012 - 6/2013
  7  Hepatoselüler Karsinom Hücrelerinde Oksidatif Stres Yanıtının Düzenlenmesinde Tiyoredoksin Etkileşimli Protein (txnıp)'in rolü...  9/2012 - 9/2013
  8  Hepatoselüler karsinom hücre dizilerinde Hepatosit Büyüme Faktörü Tarafından Uyarılan Hücre İnvazyonu ve Motilitesinin Heparin Tarafından İnhibisyonunun Moleküler Mekanizması...  4/2011 - 4/2013
  9  Hepatoselüler Karsinom Gelişiminde Kaveolin-c-MetArasındaki İlişkinin Belirlenmesi...  7/2007 - /
  10  Hepatoselüler Karsinoma Gelişimminde Hepatosit Büyüme Faktörü ile Heparan Sülfat Proteoglikanlar Arasındaki İlişkinin Rolü...  6/2007 - 6/2009
 • NO AD YIL
  1  Genç Araştırmacı Ödülü...  2015
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Poster, Birincilik...  2014
  3  Prof Dr Altan Günalp Araştırma Ödülü Birincilik...  2013
  4  EMBO YSF 2012 İstanbul, Poster Birincilik,...  2012
  5  Prof. Dr. Asım Cenani Genç Araştırmacı Ödülü...  2021
  6  XIVII. TBG Kongresi, Sözlü sunum 2.cilik ödülü...  2019
  7  BM IOM-AEGEAN START-UPS Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Programı...  2022
 • NO AD YIL
  1  Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO)  2022