En

DR. EVİN İŞCAN İZMİR ULUSLARARASI BİYOTIP VE GENOM ENSTİTÜSÜ BİYOTIP VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji  2006
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  2009
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  TAp73? is Upregulated in the Most Common Human Cancers...  2022
  2  Synthesis and studies of anticancer and antimicrobial activity of new phenylurenyl chalcone derivati...  2021
  3  Misregulation of Wnt Signaling Pathways at the Plasma Membrane in Brain and Metabolic Diseases...  2021
  4  3D organoid modelling of hepatoblast-like and mesenchymal-like hepatocellular carcinoma cell lines?...  2021
  5  Increased telomerase activity in major depressive disorder with melancholic features : Possible role...  2021
  6  YAP/TAZ SİNYAL YOLAĞININ MEKANİK STRES KAYNAKLI HİPERTROFİK SKAR OLUŞUMUNA ETKİSİNİN GEO2R İLE BELİR...  2021
  7  TAp73ß Can Promote Hepatocellular Carcinoma Dedifferentiation...  2021
  8  Differential expression of full length and N-terminally truncated FAM134B isoforms in normal physiol...  2020
  9  Thioredoxin interacting protein promotes invasion in hepatocellular carcinoma...  2018
  10  Molecular Pathogenesis of Liver Cancer....  2017
  11  The regulatory role of heparin on c-Met signaling in hepatocellular carcinoma cells...  2016
  12  Elevated hepatocyte growth factor expression as an autocrine c-Met activation mechanism in acquired ...  2016
  13  Role of Fanconi Anemia/BRCA Pathway Genes in Hepatocellular Carcinoma Chemoresistance...  2016
  14  Heparin treatment increases thioredoxin interacting protein expression in hepatocellular carcinoma c...  2015
  15  Heparin inhibits Hepatocyte Growth Factor induced motility and invasion of hepatocellular carcinoma ...  2012
 • NO AD TARİH
  1  TAP73?ÜN HEPATOSELÜLER KARSINOMADA PROTÜMÖROJENİK ROLÜ ... 14/11/2019 - 17/11/2019
  2  Hepatoselüler karsinomda AXL'ın rolü... 14/11/2019 - 17/11/2019
  3  TAp73'ün hepatoselüler karsinomada tümör teşvik edici rolü... 27/10/2019 - 30/10/2019
  4  HEPATOSELÜLER KARSİNOMADA YENİ YAKLAŞIM: POTANSİYEL İLAÇ HEDEFİ OLARAK AXL RESEPTÖRÜ... 14/10/2019 - 17/10/2019
  5  AXL as a Potential Target in Liver Cancer... 05/09/2018 - 08/09/2018
  6  Thioredoxin interacting protain overexpression promotes aggressive phenotype in hepatocellular carci... 18/06/2017 - 24/06/2017
  7  Autocrine Activation of HGF/c-Met signaling mediates acquired resistance to sorafenib in HCC cells... 20/06/2015 - 23/06/2015
  8  Autocrine Activation of HGF/c-Met signaling mediates acquired resistance to sorafenib in HCC cells.... 20/06/2015 - 23/06/2015
  9  Regulation of Cullin2 Ubiquit in Ligaseexpression by HGF/c-Met Signaling Pathway.... 14/11/2012 - 16/11/2012
  10  Oxidative Stress Induces Motilit y and Invasion of Hepatocellular Carcinoma Cells by Altering Downr... 14/10/2012 - 16/10/2012
  11  Hepatocyte Growth Factor Induces Heparanase ExpressionThrough Egr1 Activat ion in Hepatocellular Car... 22/09/2012 - 25/09/2012
  12  HGF/c-Met signaling pathway regulates TXNIP, major actor of oxidative stress, in SK-HEP-1, HCC cell ... 14/09/2012 - 16/09/2012
  13  Egr1 Upregulat ion Induces Invasion of HepatocellularCarcinoma Cell Lines in Response to Hepatocyte ... 22/06/2012 - 25/06/2012
  14  Heparin Inhibits Hepatocyte Growth Factor Induced Motilit y and Invasion of Hepatocellular Carcinom... 24/05/2012 -
  15  Hepatoselüler Karsinoma Gelişimi ve İlerlemesinde EGR1'in rolü.... 27/09/2011 - 30/09/2011
  16  SK-HEP-1 hücre dizisinde Tiyoredoksin etkileşimli protein HGF/c-Met sinyal ilet i yolağı tarafı... 27/09/2011 - 30/09/2011
  17  HGF/c-Met signaling pathway regulates TXNIP, majoractor of oxidat ive stress, in SK-HEP-1, HCC cell ... 26/01/2011 - 28/01/2011
  18  Regulat ion of HGF-induced cell invasion through EGR1in Hepatocellular Carcinoma.... 26/01/2011 - 28/01/2011
  19  Heparin inhibits HGF-induced mot ilit y, invasion and cell proliferat ion of Hepatocellular Carcinom... 05/05/2009 - 08/05/2009
  20  Hypoxia and radiation st imulates HGF/c-Met signalling and iduces mot ilit y and invasion of he... 20/02/2008 - 22/02/2008
 • NO AD TARIH
  1  Alzheimer Hastalığında Nöronal Dejenerasyon Ve Rejenerasyon Yanıtlarının Oluşumunda Wnt/ß-Katenin Sinyal Iletiminin Ve P75ntr Homoloğu Nradd'In Rollerinin Zebrabalığı Amiloid ß42 Toksisite Modelinde Araştırılması ...  12/2021 - /
  2  Role of p73 and its miRNA targets in chemosensitivity of liver cancer...  2/2014 - 2/2016
  3  Egr1 Aracılıklı Sinyal İletiminin Hepatoselüler Karsinoma Gelişimindeki Rolü...  6/2012 - 6/2013
  4  Hepatoselüler Karsinom Hücrelerinde Oksidatif Stres Yanıtının Düzenlenmesinde Tiyoredoksin Etkileşimli Protein (txnıp)'in rolü...  9/2012 - 9/2013
  5  Hepatoselüler karsinom hücre dizilerinde Hepatosit Büyüme Faktörü Tarafından Uyarılan Hücre İnvazyonu ve Motilitesinin Heparin Tarafından İnhibisyonunun Moleküler Mekanizması...  4/2011 - 4/2013
  6  Hepatoselüler Karsinoma Gelişimminde Hepatosit Büyüme Faktörü ile Heparan Sülfat Proteoglikanlar Arasındaki İlişkinin Rolü...  6/2007 - 6/2009
  7  Hepatoselüler Karsinom Gelişiminde Kaveolin-c-MetArasındaki İlişkinin Belirlenmesi...  7/2007 - /
 • NO AD YIL
  1  Genç Araştırmacı Ödülü...  2015
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Poster, Birincilik...  2014
  3  Prof Dr Altan Günalp Araştırma Ödülü Birincilik...  2013
  4  EMBO YSF 2012 İstanbul, Poster Birincilik,...  2012
  5  Prof. Dr. Asım Cenani Genç Araştırmacı Ödülü...  2021
  6  XIVII. TBG Kongresi, Sözlü sunum 2.cilik ödülü...  2019