Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ GAMZE ÖZOĞUL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletrmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Programı  2008
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2011
  Doktora  Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2017
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi  2023
 • NO AD YIL
  1  Çevreye Duyarlı 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Tripadvisor Çevrim İçi Yorumlarının İncelenmes...  2023
  2  Examining Traditional Wom Intention In The Context Of Theory Of Planned Behavior: A Case Of Turkish ...  2021
  3  Madalyonun Öteki Yüzü: Eylemli Turist Rehberlerinin Yerli ve Yabancı Turiste Yönelik Metaforik Algıl...  2021
  4  Yeni Tüketiciler Arasındaki Kuşak Z'nin Tatil Tercihleri: Üniversite Öğrencileri Örneği...  2020
  5  Metaforlarla Şehri Anlamak: Önlisans Öğrencilerinin Selçuk'a (İzmir) Yönelik Metaforik Algılarının İ...  2020
  6  Beş Yıldızlı Kıyı Tatil Yeri (Resort) Otel İşletmelerinin Suyla Sağlıklı ve Zinde Olma (SPA ve Well...  2019
  7  Turizm Endüstrisinde Radyo Frekans Tanımlama (RFID) Teknolojisi Uygulamalarına Genel Bakış...  2018
  8  Mesleki Bağlılık: Tanımı, Boyutları ve Turist Rehberliği Açısından Önemi...  2018
  9  Uzmanlaşan Acentalar ve Niş Pazar Sorunsalına Bir Çözüm Reçetesi: Fobik Turistler ve Özel İlgi Turiz...  2018
  10  Bir İhtisaslaşma Modeli: Engelliler İçin Ulaşılabilir Turizm Tur Programı ve Tur Fiyatlandırması Örn...  2017
  11  Deniz/Kıyı Turizminin Gelişimi ve Etkileri: Fethiye İçin Bir Değerlendirme...  2016
  12  Accessible tourism : the golden key in the future for the specialized travel agencies...  2016
 • NO AD TARİH
  1  Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi Mezunlarının Çalışma Yaşamında Yetkinlikleri ve Müfred... 13/10/2023 - 15/10/2023
  2  Türkiye'de Turizm Konulu İşten Ayrılma Niyeti ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik An... 01/10/2023 - 03/10/2023
  3  Geleneksel Türk Sporlarına ve Oyunlarına E-Müzelerle Erişim Sağlanmasına Yönelik Model Öner... 25/06/2021 - 27/06/2021
  4  Özel İlgi Alanlarına Yönelik Fotoğraf Turları: Günümüz ve Geleceği... 19/10/2019 - 21/10/2019
  5  İş Fikrinden Uygulamaya Girişimcilik Yolculuğu, Ionia Saman Otel Örneği... 04/09/2019 - 06/09/2019
  6  Kültürel Mirasta Yer Alan Birkaç Anahtar Kelime: Yerel Tohum, Emanet, Etkin (lik!)... 24/04/2019 - 28/04/2019
  7  Akıllı Turizmde Yer Almak için Akıllı Bir Bakış... 18/04/2019 - 20/04/2019
  8  Guinness Rekorlar Kitabı'nda Bir Festival: Selçuk-Efes Deve Güreşleri... 04/04/2019 - 06/04/2019
  9  Beş Yıldızlı Resort Otel İşletmelerinin Spa & Wellness Hizmetlerinde Algılanan Sorunlar... 17/10/2018 - 21/10/2018
  10  Bilişim Sistemlerinin Turizm İşletmeleri Üzerindeki Rolü ve Geleceği... 27/09/2018 - 29/09/2018
  11  Meslek yüksekokullarında disiplinlerarası eğitim üzerine yeni bir uygulama: Efes Meslek Yüksek... 19/10/2017 - 21/10/2017
  12  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarında İnanç Turizmi Odaklı Bir Eğitim Modeli Önerisi:... 18/10/2017 - 20/10/2017
  13  Selçuk Efes Deve Güreşlerinin Festival Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi/The Evaluation of T... 17/11/2016 - 19/11/2016
  14  Seyahat Acentalarının Hizmetlerine Yönelik E-Şikâyetlerin Tekrar Satın Alma(ma) Niyeti Çerçe... 20/10/2016 - 23/10/2016
  15  Yeni Bir Sermaye Türü Olarak Psikolojik Sermaye Üzerine Literatür İncelemesi... 28/04/2016 - 30/04/2016
  16  Kurumsal Yönetişim ve Turizm: ALARKO Şirketler Topluluğu Örneği... 28/05/2015 - 30/05/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Müşteri İlişkileri Yönetiminde Büyük Veri Analizi Turizm ve Otel İşletmelerinde Büyük Veri Analizi ve Yapay Zeka...  2023
  2  Balçova Kaplıcaları Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt II...  2022
  3  Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XII...  2022
  4  Seferihisar Kaplıcaları Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XII...  2022
  5  COVID-19 outbreak: effects on tourism and management measures takenCOVID-19 and the Hospitality and Tourism Industry A Research Companion...  2021
  6  Pozitif Psikoloji Hareketi ve Psikolojik Sermaye Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Derlemeler...  2021
  7  Erişilebilir Kent Bağlamında Selçuk (İzmir) Selçuk Bir Unesco Kentine Disiplinlerarası Bakış...  2020
  8  Seyahat Endüstrisinde Dinamik Paketleme İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar...  2020
  9  Doğa Yürüyüşlerinde Rehberlik Uygulamaları Alternatif Turizmde Rehberlik Uygulamaları Güncel Yaklaşımlar...  2020
  10  Marka Algısı Marka Külliyatı...  2020
  11  Corporate Social Responsibility from the Managerial Perspective: A Case Study on Antecedents, Implementation Areas and Gains Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences...  2020
  12  Turizm Bilgi Sistemleri Turizm Ansiklopedisi Türkiye Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları...  2019
  13  Deve Güreşlerinin Kültürel Miras Turizmi Açısından Potansiyeli ve Önemi Devenin Yaşamımızdaki Yeri...  2019
  14  Crafting the Future: The Impact of the 4th Industrial Revolution on Tourism Several Dimensions of Innovation, Technology and Industry 4.0 The Effects of Industry 4.0 Revolution...  2019
  15  Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali: Katılımcı Görüşlerine Göre SWOT Analizi Devenin Yaşamımızdaki Yeri...  2019
  16  Web 3.0 Turizm Ansiklopedisi Türkiye Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları...  2019
  17  Turizmde Bilgi Varlıkları Turizm Ansiklopedisi Türkiye Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları...  2019
  18  Neden İş Kurmak? İş Fikri, İş Planı Hazırlama Yenilikçilik ve Girişimcilik Örnek Olay İncelemeli...  2018
 • NO Görev
  1 Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2021- Ekim 2023
  2 Efes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Eylül 2021
  3 Efes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Aralık 2020- Eylül 2021
  4 Efes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2020- Eylül 2021