En

DR.ÖĞR.ÜYESİ YAVUZ OKTAY TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İ. D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik  2001
  Doktora  University of Texas Southwestren Medical Center University of Texas Southwestren Medical Center Hücre ve Moleküler Biyoloji  2010
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  Novel insights into PORCN mutations, associated phenotypes and pathophysiological aspects...  2022
  2  High diagnostic rate of trio exome sequencing in consanguineous families with neurogenetic diseases...  2021
  3  Bi-allelic variants in SPATA5L1 lead to intellectual disability, spastic-dystonic cerebral palsy, ep...  2021
  4  Different selection dynamics of S and RdRp between SARS-CoV-2 genomes with and without the dominant ...  2021
  5  Alternative splicing and gene co-expression network-based analysis of dizygotic twins with autism-sp...  2021
  6  Current mutatome of SARS-CoV-2 in Turkey reveals mutations of interest....  2021
  7  Autosomal recessive variants in TUBGCP2 alter the gamma-tubulin ring complex leading to neurodevelop...  2021
  8  Mutations and Copy Number Alterations in IDH Wild-Type Glioblastomas Are Shaped by Different Oncogen...  2020
  9  Mutations of SARS-CoV-2 nsp14 exhibit strong association with increased genome-wide mutation load...  2020
  10  Mutation density changes in SARS-CoV-2 are related to the pandemic stage but to a lesser extent in t...  2020
  11  Successful treatment of intractable epilepsy with ketogenic diet therapy in twins with ALG3-CDG...  2020
  12  RdRp mutations are associated with SARS-CoV-2 genome evolution...  2020
  13  Confirmation of TACO1 as a Leigh syndrome disease gene in two additional families...  2020
  14  COL4A1-related autosomal recessive encephalopathy in 2 Turkish children...  2020
  15  Severe neurodevelopmental disease caused by a homozygous TLK2 variant....  2019
  16  Dihydropyridine Receptor Congenital Myopathy In A Consangineous Turkish Family....  2019
  17  Whole exome sequencing-based analysis to identify DNA damage repair deficiency as a major contributo...  2019
  18  Use of telomerase promoter mutations to mark specific molecular subsets with reciprocal clinical beh...  2017
  19  Gliom Gelişiminde Genetik Yatkınlığın Rolü ...  2017
  20  Determinants of resistance to chemotherapy and ionizing radiation in breast cancer stem cells...  2016
  21  Determinants of resistance to chemotherapy and radiation in breast cancer stem cells...  2016
  22  IDH-mutant glioma specific association of rs55705857 located at 8q24.21 involves MYC deregulation...  2016
  23  Gliomların patolojisi ve moleküler biyolojik özellikleri...  2014
  24  UCP2 regulates energy metabolism and differentiation potential of human pluripotent stem cells...  2011
  25  PNPASE Regulates RNA Import into Mitochondria...  2010
  26  Cardiolipin defines the interactome of the major ADP/ATP carrier protein of the mitochondrial inner ...  2008
  27  Hypoxia-inducible factor 2 alpha regulates expression of the mitochondrial aconitase chaperone prote...  2007
  28  HIF-2alpha regulates murine hematopoietic development in an erythropoietin-dependent manner...  2005
  29  Multiple organ pathology, metabolic abnormalities and impaired homeostasis of reactive oxygen specie...  2003
  30  The HIF family member EPAS1/HIF-2alpha is required for normal hematopoiesis in mice...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Olgu Sunumu: Serebellar Atrofinin Nadir Bir Nedeni PTPMT1 Gen Mutasyonu Olabilir mi?... 27/10/2021 - 31/10/2021
  2  Pontoserebellar Hipoplazi Nedeni Olarak Cask Gen Mutasyonu... 08/11/2019 - 09/11/2019
  3  Developing Combinatorial Therapies Towards Gliomas by Network-Based Analysis of Whole Transcriptome ... 27/09/2019 - 29/09/2019
  4  NLRP3 inflammasome regulator NEK7 is associated with obsessive compulsive disorder... 07/09/2019 -
  5  Understanding lower-grade glioma progression by integrative analysis of glioblastoma recurrence... 25/10/2018 - 27/10/2018
  6  TACO1 Mutasyonuna Bağlı Mitokondriyal Hastalık: Olgu Sunumu... 02/06/2018 - 06/06/2018
  7  NDUFA12 Gen Mutasyonu Saptanan İki Kardeşte Farklı Fenotipik Prezentasyon... 02/06/2018 - 06/06/2018
  8  NDUFS3 Gen Mutasyonu İlişkili Atipik Bir Leigh Sendromu... 02/06/2018 - 06/06/2018
  9  VPS13B Mutasyonu Tespit Edilen Beş Kardeş Olgu Sunumu... 02/06/2018 - 06/06/2018
  10  OCLN Gen Mutasyonu ile İlişkili Pseudo-Torch Sendromu-1: Olgu Sunumu... 02/06/2018 -
 • NO AD TARIH
  1  İlk Defa Ağır Nörogelişimsel Bir Fenotip ile Ilişkilendirilen 'Protein Tirozin Fosfataz Mitokondriyal 1 (Ptpmt1) Genindeki Patojenik Bir Kırpılma-Bölgesi Varyantının Mitokondriyal Enerji ve Hücresel Lipid Metabolizmasına Etkilerinin Hasta Dermal Fibroblastlarında Analizi...  4/2021 - 3/2022
  2  Majör Depresif Bozuklukta Kardiyovasküler Risk, İnflamatuar Süreçler ve Hastalık Başlangıç Yaşı İlişkisinin Araştırılması...  3/2019 - 4/2020
  3  Juvenil idiopatik artritli hastalarda klinik bulguların periodontal mikrobiyota ile ilişkisi...  5/2019 - /
  4  Pediatrik Nörogenetik Hastalıklarda Yeni Nesil Dizileme Uygulamalarının Tanısal Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım...  2/2019 - 3/2022
  5  Majör Depresif Bozuklukta Kronik Stres Yanıtının Kardiyovasküler Risk ile İlişkisi...  1/2019 - 1/2020
  6  Etiyolojisi Bilinmeyen Siroz Tanılı Hastalarda Lizozomal Asit Lipaz Enzim Eksikliğinin Araştırılması...  10/2018 - /
  7  Pakigrili Hastalarda Görülen DNA Dizi Variantlarının IPSC'lerde ve Zebrabalığında Genom Düzenleme Araçları İle Modellenerek Kişiye Yönelik Tıp Uygulamalarına Olanak Tanıyacak Yöntem ve Platformların Geliştirilmesi...  6/2018 - 10/2021
  8  Gliom Oluşumunda Rol Oynayan Kalıcı Epigenomik Değişimlerin IDH1-TERT-MYC Ekseninde Karakterizasyonu...  6/2018 - /
  9  "Sendromik Olmayan" Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı İkisi de Etkilenmiş İkiz Çocuk ve Ergenlerin ve Anne Babalarının Genomlarının Tüm Genom Dizileme Yöntemi İle Analizi...  1/2017 - 1/2018
  10  Türkiyede akraba evliliklerine baglı nörogenetik hastalık yükünün arastırılmasında yeni genomik yaklasımlar...  12/2016 - 6/2020
 • NO AD YIL
  1  TÜBA-GEBİP Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendir...  2017
  2  BAGEP - Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı...  2013