Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. SİBEL BÜYÜKÇOBAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2008
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  2021
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2021
 • NO AD YIL
  1  N-Nitro-L-Arginine Methyl Ester Hydrochloride Induced Endothelial Dysfunction and Atherosclerosis Mo...  2023
  2  The healing effect of topical tea tree oil on pressure ulcers in a rat model...  2023
  3  Cyprus J Med Sci A Retrospective Analysis of Anaesthesia Management for Geriatric Patients in the N...  2022
  4  Allopurinol attenuates repeated traumatic brain injury in old rats: A preliminary report...  2022
  5  An Assessment Of The 100 Most Frequently Cited Articles Regarding Extracorporeal Membrane Oxygenatio...  2022
  6  A content analysis of the reliability and quality of Youtube videos as a source of information on he...  2022
  7  Evaluating the readability, quality and reliability of online patient education materials on post-co...  2022
  8  Assesment of Anxiety and StressLevels Of Health Care Workers Who Serve in Frontlines İn Anesthesia ...  2022
  9  EPIdemiology of Surgery-Associated Acute Kidney Injury (EPIS-AKI): study protocol for a multicentre,...  2021
  10  Bibliometric analysis of the 100 most cited articles about COVID-19 in Anesthesiology and Reanimatio...  2021
  11  Successfull Cardiopulkmonary Resuscitation (CPR). Lasting 187 Minute after Aortic Injury during Nep...  2021
  12  Evaluation of the Factors Affecting the Length of Stay in Hospital of Transcatheter Aortic Valve Imp...  2021
  13  An assesment of the 100 most fruqently cited articles related to bicuspid Aortic valv in the literat...  2021
  14  Needs of Family Members of Patients Admitted to A University Hospital Critical Care Unit İzmir, Turk...  2021
  15  Pain Management in Laboratory Rodents...  2021
  16  Evaluation of Herbal Product Use and Preanaesthetic Questioning of Couples Undergoing In Vitro Ferti...  2020
  17  A Bibliometric Analysis of the Most Cited Articles in Geriatric Anesthesia...  2020
  18  Peri-operative blood transfusion in elective major surgery: incidence, indications and outcome - an ...  2020
  19  Extra-corporeal Membrane Oxygenation Procedures on YouTube: What Practices Have Being Show...  2019
  20  Kırsal bir bölgede halkın anesteziyoloji uygulamaları hakkındaki bilgi ve korkuları ile ilşkili fakt...  2018
  21  Enteral Beslenme Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volümlerin Karşılaştır...  2018
  22  Toksikoloji alaninda SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Turkiye kaynakli yayinlar: Bibliografik bir...  2018
  23  Comparison of two different enteral nutrition protocol in critically ill patients...  2016
  24  Adaptation of thecritical care family need inventoryto the turkish population and its psychometric p...  2015
  25  A Case Report of Toxic Brain Syndrome Caused by Methyl Bromide...  2015
 • NO AD TARİH
  1  Does epidural magnesium sulphate causes medulla spinalis injury in rabbits? Tavşanlarda epidural ma... 21/11/2021 - 23/11/2021
  2  The Effect of Gluten Content of Diet on Anxiety Behavior and Learning in Rats ... 12/10/2020 -
  3  In the field of anesthesia animal studies from Turkey published in SCI/SCI-Eindexed in journal:a bi... 02/11/2019 - 03/11/2019
  4  Can Discharge time be affected by haemoglobin level change in scoliosis surgery?... 03/04/2019 - 05/04/2019
  5  Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi sonrası Pulmoner Ödem... 07/11/2018 -
  6  Taze donmuş Plazma Transfüzyonu sonrası Akciğer hasarı: Olgu Sunumu... 07/11/2018 -
  7  Ultrasound-guided Supraclavicular brachial plexus block versus general anaesthesia for proximal hume... 12/09/2018 - 15/09/2018
  8  İNTRAVENÖZ KONTRAST AJAN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ANAFLAKSİ: OLGU SUNUMU... 13/05/2018 - 15/05/2015
  9  Ketojenik Diyet Alan 11 Yaşında Miller-Dieker Sendromlu Olguda Başarılı Anestezi Yönetimi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  10  Türkiye'deki Anesteziyoloji Hekimlerinin Anestezik Gazların Sera Etkisi Konusundaki Tutum ve Davra... 21/04/2017 - 23/04/2017
  11  Toksikoloji alanında SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik... 21/04/2017 - 23/04/2017
  12  Preoperatif Aort Rüptürü Sonrası Kardiyak Arrest: Uzamış KPR'nin Başarılı Yönetimi... 18/03/2016 - 20/03/2016
  13  Yoğun Bakım alanında SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliograf... 02/12/2015 - 06/12/2015
  14  ameliyathanede iş akışı analizi. ilk bulgular... 02/12/2015 - 06/12/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Anesteziyoloji ve Reanimasyonda Medikolegal Sorunlar Anesteziyoloji ve Ameliyathanede Organizasyon ,Yönetim ve Eğitim...  2022
  2  ayak ve ayak bileği cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamaları Erişkinlerde ayak ve ayak bileği hastalıkları tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar...  2021
  3  deneysel ağrı modellerine yaklaşım Klinik bilimlerde deney hayvanı modelleri...  2020
  4  yoğun bakımda ultrasonun yeri Yoğun bakıma güncel bakış...  2020
  5  Ürolojik Cerrahide Postoperatif Ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  6  oftalmik cerrahide postoperatif ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  7  endokrin hastalıklarda anestezi Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Gebe Ratalara Gece Gündüz Sevoflura Uygulamasının Yenidoğan Ratlarda Öğrenme ve Bellek Üzerinde Ettkileri...  7/2019 - /
  2  Bası Yarası Gelişimini Önlemede Çay Ağacı Yağı İle Zenginleştirilmiş Cilt Nemlendiricisinin, Saf Gliserin İle Karşılaştırılması...  1/2019 - 10/2021