En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Böl.  2013
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ABD Denizcilikte Emniyet,Güvenlik ve Çevre Yönetimi Programı  2016
 • NO AD YIL
  1  DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME EĞİTİMİNDE OYUN TABANLI KARAR VERME ALIŞTIRMALARININ KULLANILMASI...  2020
  2  ANALYSIS OF PUBLIC PERCEPTION OF OIL SPILL DISASTERS AFFECTING MARINE ENVIRONMENT: A CASE STUDY IN Ç...  2019
  3  TRAINING SITUATIONAL AWARENESS AND DECISION MAKING FOR PREVENTING COLLISION AT SEA: A THEORETICAL BA...  2019
  4  Kuzey Deniz Yolu ve Türkiye'nin Denizyolu Taşımacılığına Etkisi...  2019
  5  Food hygiene knowledge and awareness among undergraduate maritime students...  2018
  6  Awareness of health risks and communicable diseases among undergraduate maritime students...  2018
  7  Gemiadamlarının Özel Deniz Güvenlik Şirketi Algıları Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Perspektifi...  2017
 • NO AD TARİH
  1  Denizde Çatışmayı Önleme Eğitiminde Oyun Tabanlı Karar Verme Alıştırmalarının Kullanılm... 18/04/2020 - 18/04/2020
  2  Analysis of Public Perception of Oil Spill Disasters Affecting Marine Environment : A Case Study in ... 22/10/2018 - 26/10/2018
  3  Seafarers Fatigue: A System Dynamics Approach... 24/04/2018 - 25/04/2018
  4  Denizyolu Enerji Taşımacılığında Yaşanan Silahlı Soygun ve Deniz Haydutluğu Saldırının A... 28/05/2015 - 30/05/2015
  5  Özel Deniz Güvenlik Şirketleri... 29/04/2015 - 29/04/2015
 • NO AD YIL
  1  Deniz Haydutluğu Çerçevesinde Deniz Güvenliği ve Özel Deniz Güvenlik Şirketleri...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  ÇALIŞMA DEĞERLERİ İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRK ZABİTAN SINIFI GEMİADAMLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA TÜRKİYE İÇİN DENİZCİLİK STRATEJİLERİ...  2019
 • NO AD TARIH
  1  DENİZ ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN PETROL KİRLİLİĞİ AFETLERİNİN TOPLUMSAL ALGISININ ANALİZİ: ÇEŞME-İZMİR ÖRNEĞİ...  6/2018 - 12/2018