Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. NUR AYÇA ÖZTÜRK TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü  2011
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Programı  2016
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü  2023
 • NO AD YIL
  1  Meşru Olmayan Görevler Yazınına Dair Sistematik Bir Derleme ve Kavramsal Model Önerisi...  2023
 • NO AD TARİH
  1  Meşru Olmayan Görevler Kavramı: Türkiye'de Sosyal Bilim Akademisyenlerinin Deneyimleri Üzerine ... 01/11/2023 - 04/11/2023
  2  Damned If You Do, Damned If You Don't: A Study Of Illegitimate Tasks Among Blue-Collar Employees... 10/09/2022 - 12/09/2022
  3  İş Yerinde Görmezden Gelinen Bir Mesleki Stresör Olarak Meşru Olmayan Görevler: Bir Literatür... 22/06/2022 - 24/06/2022
  4  Psychological Harassment (Mobbing) at Work: A Study On Personality Traits Of Victims... 10/01/2018 - 12/01/2018
  5  İş Yerinde Mi, Evde Mi Çalışmak? Evden Çalışanlar Üzerine Nitel Bir İnceleme... 03/11/2017 - 04/11/2017
  6  Mobbing Ve Psikolojik Dayanıklılığa İlişkin Nitel Bir Araştırma... 25/05/2017 - 28/05/2017
  7  İş Yerinde Yalnızlık Ve Yaşam Doyumu İlişkisi: İzmir İli Örneği... 24/04/2017 - 25/04/2017
  8  Mobbing Kavramı Ve Örnekleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma... 03/11/2016 - 06/11/2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Oya Sement: Kat Hizmetlerinin 'atom Karınca'sı Türk Turizmine Kanat Gerenler 5 - Kadın Turizmciler...  2020
  2  Yüzyıl Becerik: Turizm Sektöründe 'Yüzyıl' Türk Turizmine Kanat Gerenler 2 - Konaklama İşletmecileri...  2020
  3  Siber Fiziksel Sistemler Turizm 4.0 Kavramlar ve Uygulamalar...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Yenilikçi Üniversite Kültürünü Keşfetmek (Odak Grup Çalışmaları)...  9/2015 - 9/2015
 • NO AD YIL
  1  Hacettepe Üniversitesi - Bradford College (İngiltere)  2013