En

DOÇ.DR. ARZU ARAZ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  1988
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı (Sosyal Psikoloji Prog.)  1992
  Doktora  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı (Sosyal Psikoloji Prog.)  1999
  Doçent  Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji  2012
 • NO AD YIL
  1  The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: T...  2019
  2  Turkish Adaptation of the Positive-Negative Relationship Quality (PN-RQ) Scale: A Reliability and Va...  2019
  3  Mutluluk, Üzüntü ve Öfke Dışavurum Tarzlarında Cinsiyet ve Yaş Farklılıkları...  2019
  4  Minnettarlık dışavurum ölçeği geliştirme çalışması...  2017
  5  Narsisizm ve evlilik uyumu ilişkisinde reddedilme duyarlılığı ve olumlu yanılsamaların aracı rolü...  2015
  6  Duygu dışavurum tarzlarının kavramsallaştırılması ve ölçümü: Bir envanter geliştirme çalışması....  2014
  7  The effects of conflict resolution education on conflict resolution skills, social competence and ag...  2014
  8  Görsel analog ölçeği ve duygu kafesi: Kültürümüze uyarlama çalışması....  2011
  9  Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz: Bir çatışma çözümü eğitimi programı...  2010
  10  Factors related to regular use of complementary/alternative medicine in Turkey...  2009
  11  Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz: İlköğretim öğrencilerine yönelik bir çatışma çözme eğitimi ve psiko...  2007
  12  Sağlık davranışları ve alternatif tedavi kullanımı...  2007
  13  Developing a scale for attitudes towards complementary and alternative medicine...  2006
 • NO AD TARİH
  1  PARENTAL ACCEPTANCE-REJECTION AND LONELINESS: THE MEDIATING ROLES OF EMOTIONAL EXPRESSION STYLES AND... 02/07/2019 - 05/07/2019
  2  THE TURKISH ADAPTATION OF SELF-PRESENTATION TACTICS SCALE: PRELIMINARY RESULTS... 02/07/2019 - 05/07/2019
  3  The mediator roles of emotional expression styles in relationship between remembered parental accept... 15/05/2018 - 18/05/2018
  4  Cognitive, emotional and behavioral aspects of gartitude in close friendship... 11/07/2017 - 14/07/2017
  5  Measuring gratitude expression: a scale development study... 28/06/2016 - 01/07/2016
  6  Predictors of marital adjustment: positive illusion, rejection sensitivity and narcissism.... 07/07/2015 - 10/07/2015
  7  Duygu dışavurum tarzları envanteri... 25/09/2012 - 28/09/2012
  8  Eşlerin duygu dışavurum tarzları ile algılanan evlilik kalitesi ilişkisinde duygusal farkında... 25/09/2012 - 28/09/2012
  9  Narcissism, self-esteem, and aggression... 04/07/2011 - 08/07/2011
  10  Are we aware of our emotions?... 27/06/2011 - 01/07/2011
  11  İlköğretim öğrencilerine yaşadıkları çatışmaları yapıcı yollarla çözmeyi öğretebil... 02/09/2008 - 05/09/2008
  12  İlköğretim öğrencilerine yönelik çatışma çözümü programı ve psiko-sosyal etkileri... 21/07/2006 - 23/07/2006
  13  Sözel olmayan benlik sunumu: Bir ölçek geliştirme çalışması... 19/09/2000 - 22/09/2000
  14  Çeşitli değişkenler açısından benlik sunumu... 16/09/1998 - 18/09/1998
  15  Kişisel projelerden hareketle işletme yöneticilerinin iş yaşamı kalitesi... 22/09/1992 - 25/09/1992
  16  Farklı ekonomik sektörlerde iş ve çalışma hayatı değerleri... 05/09/1990 - 07/09/1990
 • NO AD YIL
  1  Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz çatışma çözümü eğitim programı...  2010
  2  Kişiler arası ilişkilerde benlik sunumu...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Travma sonrası gelişimi etkileyen faktörler Travma Sonrası Gelişim...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Klasik Türk Müziğinin Strese Eşlik Eden Psikofizyolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi....  9/2009 - 9/2010
  2  İlköğretim Öğrencilerine Yaşadıkları Çatışmaları Yapıcı Yollarla Çözmeyi Öğretebilir miyiz?...  12/2008 - 12/2009
  3  Alternatif-Tamamlayıcı Tıbba Yönelik Tutumların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi...  12/2004 - 12/2005
 • NO Görev
  1 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  2 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2020-Devam ediyor
  3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2015- Kasım 2015