En

PROF.DR. NURŞEN BELET TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2006
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı  2010
  Profesör  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Adolesanda Spinal Epidural Abse: Olgu Sunumu Spinal Epidural Abscess In An Adolescent: A Case Repor...  2020
  2  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients....  2019
  3  Antifungal consumption, indications and selection of antifungal drugs in paediatric tertiary hospita...  2018
  4  Antifungal consumption, indications and selection of antifungal drugs in paediatric tertiary hospita...  2018
  5  Sphingomonas paucimobilis: Az Rastlanan bir Menenjit Etkeni...  2018
  6  Disseminated fungal infection by Aureobasidium pullulans in a renal transplant recipient....  2018
  7  Nalcacioglu H, Yakupoglu YK, Genc G, Belet N, Sensoy SG, Birinci A, Ozkaya O. Disseminated fungal in...  2018
  8  Avcu G, Belet N, Yener N, Karlı A, Şensoy G. Sağlıklı Obez Bir Çocukta İnsan Metapnömovirüs İlişkili...  2017
  9  Complications with rotavirus: A single center experiences ...  2016
  10  Bacterial agents causing meningitis during 2013-2014 in Turkey: A multi-center hospital-based prospe...  2016
  11  Disseminated Panton-Valentine Leukocidin-Positive Staphylococcus aureus infection in a child....  2016
  12  2,Karli A, Sensoy G, Albayrak C, Koken O, Cıraklı S, Belet N, Albayrak D. Pancytopenia as yhe initia...  2015
  13  Avcu G, Belet N, Karli A, Sensoy G. Acute suppuratives parotitis in a 33-day-old patient. J trop Ped...  2015
  14  Avcu G, Belet N, Kurnaz SC, Karlı A, Şensoy G. Pott's Puffy tumor in a 12-year old boy....  2015
  15  Fatal sepsis in achild with thalassemia majör due to Serratia marcescens....  2014
  16  Ceyhan M, Gürler N, Özsürekçi Y, Keser M, Aycan AE, Gurbuz V, Salman N, Camcioglu Y, Dinleyici EC, O...  2014
  17  Belet N, Top A, Terzi O, Arslan HN, Baysal K, Şensoy G. Evaluation of children with Crimean-Congo He...  2014
  18  Ventriculoperitoneal shunt infection with Listeria innocua....  2014
  19  Invasive fungal infections in children with hematologic and malignant diseases....  2014
  20  Psoas abscess with septic arthritis of the hip: a case report....  2014
  21  Yasöz G, Belet N, Sensoy G. Overdose and intramuscular administration of Bacille Calmette-Guerin vac...  2014
  22  Iliopsoas abscess in children: report on five patients with literatüre review...  2014
  23  Colistin use in pediatric intensive care unit for severe nosocomial infections: experience of an uni...  2013
  24  Distribution of Streptococcus pneumoniae serotypes that cause parapneumonic empyema in Turkey...  2013
  25  Fulminant pertussis in very young infants: two cases and review of the literature. Turk. J. Pediatr....  2013
  26  The epidemiology and ecomomic impact of varicella-related hospitalizations in Turkey from 2008 to 20...  2012
  27  Seroprevalence of Bordetella pertussis immunglobulin G antibodies among children in Samsun, Turkey....  2012
  28  Chickenpox complications incidence and financial burden in children in Ankara in the pre-vaccination...  2011
  29  Invasive Candida infections in children: the clinical characteristics and species distribution and a...  2011
  30  Ampicillin/sulbactam for children hospitalized with community-aquired pneumonia....  2011
  31  Clinical and epidemiological featuyres of Turkish children with 2009 pandemic influenza A (H1N1) inf...  2011
  32  Crimean-Congo haemorrhagic fever: peritoneal and pleural effusion...  2011
  33  S. Atmaca, N. Belet, Ü. Belet, G. Şensoy Rhinolithiasis: An unusual cause of sinusitis complicated w...  2010
  34  Comparison of antifungal susceptibilities in candidemic newborns according to their body weights....  2010
  35  Tapısız, A., N. Belet, E. Çiftçi, E. İnce, Ü. Doğru. Hemophagocytic lymphohistiocytosis associted wi...  2007
  36  Caspofungin treatment in two infants with persistent fungemia due to Candida lipolytica....  2006
  37  Catheter-related fungemia caused by Saccharomyces cerevisiae in a newborn...  2005
  38  ?Hypoxic-ischemic encephalopathy: correlation of serial MRI and outcome?...  2004
  39  Comparison of trimethoprim-sulfamethoxazole, cephadroxil and cefprozil as prophylaxis for recurrent ...  2004
  40  Ciprofloxacin treatment in newborns with multidrug resistant nosocomial pseudomonas infections?...  2004
  41  Thyroid function tests in preterm infants born to preeclamptic mothers with placental insufficiency?...  2003
  42  Proboscis lateralis: radiological evaluation...  2002
  43  Atrial septal aneurysm in children...  2001
  44  Exchange transfusion treatment in a newborn with phenobarbital intoxication?...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Torasik Aktinomikoz : Çocuklarda Nadir Bir Tutulum... 26/09/2020 - 04/10/2020
  2  Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Antibiyotik Kilit Tedavisi ve Risk Faktörlerinin Ara... 26/09/2020 - 04/10/2020
  3  BEŞ YILLIK BRUSELLOZ DENEYİMİ: DEĞİŞKEN KLİNİĞE RAĞMEN YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR... 26/02/2020 - 29/02/2020
  4  Veillonella?ya Bağlı Mandibula Osteomiyeliti... 26/02/2020 - 29/02/2020
  5  PEDİATRİK KİT HASTALARINDA CMV ENFEKSİYONU SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ, TEDAVİ VE İZLEMİN DE... 30/10/2019 - 02/11/2019
  6  Solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında hızlı solunum panelinin etkisi... 28/10/2019 - 01/10/2019
  7  The effect of implementation of rapid molecular diagnostic panel for respiratory pathogens... 11/09/2019 - 14/09/2019
  8  Acute respiratory viral infections in children with acute leukemia... 13/06/2019 - 16/06/2019
  9  Adolesanda Spinal Epidural Abse- Olgu Sunumu... 07/04/2019 - 10/04/2019
  10  Yalnızca Cilt Lezyonları ile Prozon Fenomenine Rağmen Tanı Alan Bir Konjenital Sifiliz Olgusu... 27/03/2019 - 31/03/2019
  11  Neonatal Herpes Simpleks Enfeksiyonu... 27/03/2019 - 31/03/2019
  12  Aksiller Lenfadenopati, Hepatosplenik ve Renal Mikroabseler ile Tanı Alan Sistemik Kedi Tırmığı... 27/03/2019 - 31/03/2019
  13  Çocuklarda İnvazif Kandida Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi, Risk Faktörleri ve Klinik Özelli... 27/03/2019 - 31/03/2019
  14  Kardiyak Cerrahi Sonrası Kandidemi, Endokardit, Mediastinit ve Ampiyem Gelişen İnvazif Kandidiyaz... 27/03/2019 - 31/03/2019
  15  Küf Etkin Profilaksi Altında Gelişen Pulmoner Aspergilloz ve Tedavi Yönetiminde Güçlükler... 27/03/2019 - 31/03/2019
  16  Ektima Gangrenozumlu Beş Pediatrik Olgu: İmmün yetmezlik ya da Bakteriyemi şart mı?... 27/03/2019 - 31/03/2019
  17  Sağlıklı Çocukta Herpetik Dolama ve Kandidemi... 27/03/2019 - 31/03/2019
  18  Biyolojik Ajanlar ve Tüberküloz, Sadece Anti TNF' ler mi? (Sözlü bildiri)... 27/03/2019 - 31/03/2019
  19  Zeynep Güleç Köksal, Elvan Menteş, Aylin Yaman, Nurşen Belet. Olgu sunumu: Bebekte Oküler Tokz... 14/11/2018 - 18/11/2018
  20  Akut lösemili çocuklarda viral solunum yolu enfeksiyonları... 31/10/2018 - 03/11/2018
  21  S. pyogenes'e Bağlı Farenjit Sonrası Bakteriyemi: Olgu Sunumu... 04/04/2018 - 08/04/2018
  22  Herpes Simplex Virus Tip1 serebelliti: olgu sunumu... 04/04/2018 - 08/04/2018
  23  Ebstein barr virüs enfeksiyonu sırasında gelişen bir akalkülöz kolesistit olgusu (PS-045)... 23/10/2017 - 25/10/2017
  24  Ektima Gangrenosum Olgusu (PS-021)... 23/10/2017 - 25/10/2017
  25  Konjenital CMV Enfeksiyonu Olgu Sunumu. (PS-043).... 23/10/2017 - 25/10/2017
  26  Streptococcus Constellatus: 2 Olgu ile Çocuklarda Nadir Dissemine Enfeksiyon Ajanı. 6. Puader Kong... 23/10/2017 - 25/10/2017
  27  Oküler Toxoplazmozise Bağlı Aktif Koryoretiniti Olan Bir Hastada Klasik Tedavi Seçenekleri Kulla... 14/05/2017 - 18/05/2017
  28  Küçük bir çocukta atipik seyirli sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz: Kala-azar olmasın?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  29  Nötropenik Ateş Odağı: Listeria menenjiti... 19/04/2017 - 23/04/2017
  30  Meltem Polat, Anıl Tapısız, Bedir Demirağ, Burcu Ceylan Yayla, Cemalettin Güneş, Hasan Tezer, ... 05/04/2017 - 09/04/2017
  31  Streptococcus Constellatus'a Bağlı Dissemine Enfeksiyon: Olgu Sunumu... 05/04/2017 - 09/04/2017
  32  Kandidaya bağlı Kateter İlişkili Kan Yayımı Enfeksiyonunda Antifungal Kilit Tedavisi: İki olg... 05/04/2017 - 09/04/2017
  33  Streptoccus piyogenes bakteriyemisi... 02/12/2016 - 04/12/2016
  34  Nadir Bir Peritonit Etkeni:Citrobacter Brakii... 24/11/2016 - 27/11/2016
  35  Salmonella Enteritidis İle İlişkili Eritema Nodozum Olgusu... 30/09/2016 -
  36  Pediatric Neutropenic Patients Care In Turkey... 10/05/2016 - 14/05/2016
  37  Sphingomnas paucimobilis: Alışılmadık bir menenjit etkeni- olgu sunumu... 10/03/2016 - 11/03/2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Tonsillektomi ve Adenoidektomi Endikasyonları Tonsillektomi ve Adenoidektomi Endikasyonları. Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar. 201...  2017
  2  Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları. Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar....  2017
  3  Sarı Humma Belet, N. Sarı Humma. Nadir, Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar, Ed. Enver Hasanoğlu, Ate...  2014
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2018-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018