En

PROF.DR. NURŞEN BELET TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2006
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı  2010
  Profesör  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of COVID-19 Disease and the Effect of Trends in Intervention Measures: The Pediatric Pers...  2021
  2  Adolesanda Spinal Epidural Abse: Olgu Sunumu Spinal Epidural Abscess In An Adolescent: A Case Repor...  2021
  3  COVID-19 enfeksiyonunda vertikal geçiş ve neonatal?perinatal yaklaşım: Tek merkez deneyimi...  2021
  4  Evaluation of SARS-CoV-2 PCR Positive Cases in the Pediatric Emergency Department....  2020
  5  Ceyhan, M ; Ozsurekci, Y; Lucidarme, J ; Borrow, R ; Gurler, N; Emiroglu, MK; Oz, FN; Kurugol, Z ; ...  2020
  6  Multicenter Hospital-Based Prospective Surveillance Study of Bacterial Agents Causing Meningitis and...  2020
  7  Complicated Pneumoniae and Dissemine Infection Caused by Streptococcus constellatus in two Children ...  2020
  8  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients....  2019
  9  Antifungal consumption, indications and selection of antifungal drugs in paediatric tertiary hospita...  2018
  10  Antifungal consumption, indications and selection of antifungal drugs in paediatric tertiary hospita...  2018
  11  Sphingomonas paucimobilis: Az Rastlanan bir Menenjit Etkeni...  2018
  12  Nalcacioglu H, Yakupoglu YK, Genc G, Belet N, Sensoy SG, Birinci A, Ozkaya O. Disseminated fungal in...  2018
  13  Disseminated fungal infection by Aureobasidium pullulans in a renal transplant recipient....  2018
  14  Avcu G, Belet N, Yener N, Karlı A, Şensoy G. Sağlıklı Obez Bir Çocukta İnsan Metapnömovirüs İlişkili...  2017
  15  Complications with rotavirus: A single center experiences ...  2016
  16  Bacterial agents causing meningitis during 2013-2014 in Turkey: A multi-center hospital-based prospe...  2016
  17  Disseminated Panton-Valentine Leukocidin-Positive Staphylococcus aureus infection in a child....  2016
  18  2,Karli A, Sensoy G, Albayrak C, Koken O, Cıraklı S, Belet N, Albayrak D. Pancytopenia as yhe initia...  2015
  19  Avcu G, Belet N, Karli A, Sensoy G. Acute suppuratives parotitis in a 33-day-old patient. J trop Ped...  2015
  20  Avcu G, Belet N, Kurnaz SC, Karlı A, Şensoy G. Pott's Puffy tumor in a 12-year old boy....  2015
  21  Fatal sepsis in achild with thalassemia majör due to Serratia marcescens....  2014
  22  Ceyhan M, Gürler N, Özsürekçi Y, Keser M, Aycan AE, Gurbuz V, Salman N, Camcioglu Y, Dinleyici EC, O...  2014
  23  Belet N, Top A, Terzi O, Arslan HN, Baysal K, Şensoy G. Evaluation of children with Crimean-Congo He...  2014
  24  Ventriculoperitoneal shunt infection with Listeria innocua....  2014
  25  Invasive fungal infections in children with hematologic and malignant diseases....  2014
  26  Psoas abscess with septic arthritis of the hip: a case report....  2014
  27  Yasöz G, Belet N, Sensoy G. Overdose and intramuscular administration of Bacille Calmette-Guerin vac...  2014
  28  Iliopsoas abscess in children: report on five patients with literatüre review...  2014
  29  Colistin use in pediatric intensive care unit for severe nosocomial infections: experience of an uni...  2013
  30  Distribution of Streptococcus pneumoniae serotypes that cause parapneumonic empyema in Turkey...  2013
  31  Fulminant pertussis in very young infants: two cases and review of the literature. Turk. J. Pediatr....  2013
  32  The epidemiology and ecomomic impact of varicella-related hospitalizations in Turkey from 2008 to 20...  2012
  33  Seroprevalence of Bordetella pertussis immunglobulin G antibodies among children in Samsun, Turkey....  2012
  34  Chickenpox complications incidence and financial burden in children in Ankara in the pre-vaccination...  2011
  35  Invasive Candida infections in children: the clinical characteristics and species distribution and a...  2011
  36  Ampicillin/sulbactam for children hospitalized with community-aquired pneumonia....  2011
  37  Clinical and epidemiological featuyres of Turkish children with 2009 pandemic influenza A (H1N1) inf...  2011
  38  Crimean-Congo haemorrhagic fever: peritoneal and pleural effusion...  2011
  39  S. Atmaca, N. Belet, Ü. Belet, G. Şensoy Rhinolithiasis: An unusual cause of sinusitis complicated w...  2010
  40  Comparison of antifungal susceptibilities in candidemic newborns according to their body weights....  2010
  41  Tapısız, A., N. Belet, E. Çiftçi, E. İnce, Ü. Doğru. Hemophagocytic lymphohistiocytosis associted wi...  2007
  42  Caspofungin treatment in two infants with persistent fungemia due to Candida lipolytica....  2006
  43  Catheter-related fungemia caused by Saccharomyces cerevisiae in a newborn...  2005
  44  ?Hypoxic-ischemic encephalopathy: correlation of serial MRI and outcome?...  2004
  45  Comparison of trimethoprim-sulfamethoxazole, cephadroxil and cefprozil as prophylaxis for recurrent ...  2004
  46  Ciprofloxacin treatment in newborns with multidrug resistant nosocomial pseudomonas infections?...  2004
  47  Thyroid function tests in preterm infants born to preeclamptic mothers with placental insufficiency?...  2003
  48  Proboscis lateralis: radiological evaluation...  2002
  49  Atrial septal aneurysm in children...  2001
  50  Exchange transfusion treatment in a newborn with phenobarbital intoxication?...  1999
 • NO AD TARİH
  1  COVID-19 pandemisinde çocuklarda diğer solunum virüslerinin değerlendirilmesi... 30/05/2021 - 02/06/2021
  2  KANAKİNUMAB KULLANAN ÇOCUK ROMATOLOJİ HASTALARINDA UZUN DÖNEM LATENT TÜBERKÜLOZ TARAMA SONUÇL... 12/12/2020 - 13/12/2020
  3  Ebstein-Barr Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Kolestatik Hepatit Gelişen Üç Pediatrik Olgu.... 29/09/2020 -
  4  Bakteriyemi, Osteomyelit ve Karaciğer Tutulumuyla Seyreden Ekstra-intestinal Salmonella Paratyphi B... 29/09/2020 -
  5  Çocuklarda Gram Negatif Kan Yayımı Enfeksiyonları: Risk Faktörleri ve Mortalite Açısından De... 28/09/2020 -
  6  İzoniazidle Profilaksiye Rağmen TNF-? Blokajı Komplikasyonu Olarak Abdominal Tüberküloz: Olgu S... 28/09/2020 -
  7  Derin Boyun Enfeksiyonu Tanılı Pediatrik Olguların Geriye Dönük Değerlendirilmesi.... 28/09/2020 -
  8  Akut Brusellozun Nadir Bir Komplikasyonu Olarak Dalak Absesi: Olgu Sunumu.... 27/09/2020 -
  9  Torasik Aktinomikoz : Çocuklarda Nadir Bir Tutulum... 26/09/2020 - 04/10/2020
  10  Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Antibiyotik Kilit Tedavisi ve Risk Faktörlerinin Ara... 26/09/2020 - 04/10/2020
  11  FREQUENCY, CLINICAL FINDINGS, RISK FACTORS, TREATMENT AND FOLLOW-UP OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN ... 11/06/2020 - 21/06/2020
  12  Spinal Epidural Abse: Olgu Sunumu... 29/02/2020 -
  13  Pnömokok Aşılı Olguda Kafa Travmasını Takiben Gelişen Penisilin Dirençli Ve Sefalosporin Ort... 29/02/2020 -
  14  Veillonella?ya Bağlı Mandibula Osteomiyeliti... 26/02/2020 - 29/02/2020
  15  BEŞ YILLIK BRUSELLOZ DENEYİMİ: DEĞİŞKEN KLİNİĞE RAĞMEN YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR... 26/02/2020 - 29/02/2020
  16  PEDİATRİK KİT HASTALARINDA CMV ENFEKSİYONU SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ, TEDAVİ VE İZLEMİN DE... 30/10/2019 - 02/11/2019
  17  Solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında hızlı solunum panelinin etkisi... 28/10/2019 - 01/10/2019
  18  The effect of implementation of rapid molecular diagnostic panel for respiratory pathogens... 11/09/2019 - 14/09/2019
  19  Acute respiratory viral infections in children with acute leukemia... 13/06/2019 - 16/06/2019
  20  Adolesanda Spinal Epidural Abse- Olgu Sunumu... 07/04/2019 - 10/04/2019
  21  Biyolojik Ajanlar ve Tüberküloz, Sadece Anti TNF' ler mi? (Sözlü bildiri)... 27/03/2019 - 31/03/2019
  22  Sağlıklı Çocukta Herpetik Dolama ve Kandidemi... 27/03/2019 - 31/03/2019
  23  Kardiyak Cerrahi Sonrası Kandidemi, Endokardit, Mediastinit ve Ampiyem Gelişen İnvazif Kandidiyaz... 27/03/2019 - 31/03/2019
  24  Aksiller Lenfadenopati, Hepatosplenik ve Renal Mikroabseler ile Tanı Alan Sistemik Kedi Tırmığı... 27/03/2019 - 31/03/2019
  25  Ektima Gangrenozumlu Beş Pediatrik Olgu: İmmün yetmezlik ya da Bakteriyemi şart mı?... 27/03/2019 - 31/03/2019
  26  Yalnızca Cilt Lezyonları ile Prozon Fenomenine Rağmen Tanı Alan Bir Konjenital Sifiliz Olgusu... 27/03/2019 - 31/03/2019
  27  Küf Etkin Profilaksi Altında Gelişen Pulmoner Aspergilloz ve Tedavi Yönetiminde Güçlükler... 27/03/2019 - 31/03/2019
  28  Neonatal Herpes Simpleks Enfeksiyonu... 27/03/2019 - 31/03/2019
  29  Çocuklarda İnvazif Kandida Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi, Risk Faktörleri ve Klinik Özelli... 27/03/2019 - 31/03/2019
  30  Zeynep Güleç Köksal, Elvan Menteş, Aylin Yaman, Nurşen Belet. Olgu sunumu: Bebekte Oküler Tokz... 14/11/2018 - 18/11/2018
  31  Akut lösemili çocuklarda viral solunum yolu enfeksiyonları... 31/10/2018 - 03/11/2018
  32  Herpes Simplex Virus Tip1 serebelliti: olgu sunumu... 04/04/2018 - 08/04/2018
  33  S. pyogenes'e Bağlı Farenjit Sonrası Bakteriyemi: Olgu Sunumu... 04/04/2018 - 08/04/2018
  34  Ebstein barr virüs enfeksiyonu sırasında gelişen bir akalkülöz kolesistit olgusu (PS-045)... 23/10/2017 - 25/10/2017
  35  Streptococcus Constellatus: 2 Olgu ile Çocuklarda Nadir Dissemine Enfeksiyon Ajanı. 6. Puader Kong... 23/10/2017 - 25/10/2017
  36  Konjenital CMV Enfeksiyonu Olgu Sunumu. (PS-043).... 23/10/2017 - 25/10/2017
  37  Ektima Gangrenosum Olgusu (PS-021)... 23/10/2017 - 25/10/2017
  38  Oküler Toxoplazmozise Bağlı Aktif Koryoretiniti Olan Bir Hastada Klasik Tedavi Seçenekleri Kulla... 14/05/2017 - 18/05/2017
  39  Küçük bir çocukta atipik seyirli sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz: Kala-azar olmasın?... 04/05/2017 - 07/05/2017
  40  Nötropenik Ateş Odağı: Listeria menenjiti... 19/04/2017 - 23/04/2017
  41  Kandidaya bağlı Kateter İlişkili Kan Yayımı Enfeksiyonunda Antifungal Kilit Tedavisi: İki olg... 05/04/2017 - 09/04/2017
  42  Streptococcus Constellatus'a Bağlı Dissemine Enfeksiyon: Olgu Sunumu... 05/04/2017 - 09/04/2017
  43  Meltem Polat, Anıl Tapısız, Bedir Demirağ, Burcu Ceylan Yayla, Cemalettin Güneş, Hasan Tezer, ... 05/04/2017 - 09/04/2017
  44  Streptoccus piyogenes bakteriyemisi... 02/12/2016 - 04/12/2016
  45  Nadir Bir Peritonit Etkeni:Citrobacter Brakii... 24/11/2016 - 27/11/2016
  46  Salmonella Enteritidis İle İlişkili Eritema Nodozum Olgusu... 30/09/2016 -
  47  Pediatric Neutropenic Patients Care In Turkey... 10/05/2016 - 14/05/2016
  48  Sphingomnas paucimobilis: Alışılmadık bir menenjit etkeni- olgu sunumu... 10/03/2016 - 11/03/2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  COVID-19?lu Çocuk Hastalarda Radyoloji. Türkiye Klinikleri, Çocuk Enfeksiyon ve COVID-19(Özel sayı)....  2020
  2  IV. GRAM-POZİTİF BAKTERİ ENFEKSİYONLARI, 36. Koagülaz Pozitif Stafilokok Enfeksiyonları, Güneş Kitapevi, Temel Pediatri 2020; (kitap bölümü) IV. GRAM-POZİTİF BAKTERİ ENFEKSİYONLARI, 36. Koagülaz Pozitif Stafilokok Enfeksiyonları...  2020
  3  Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları. Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar....  2017
  4  Tonsillektomi ve Adenoidektomi Endikasyonları Tonsillektomi ve Adenoidektomi Endikasyonları. Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar. 201...  2017
  5  Sarı Humma Belet, N. Sarı Humma. Nadir, Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar, Ed. Enver Hasanoğlu, Ate...  2014
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2021-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2018- Şubat 2021
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018