Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. GAZANFER KAYA EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI