En

CENNET YASTIBAŞ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji  2016
 • NO AD YIL
  1  Üniversite Öğrencilerinde Duygusal İşlemleme Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri...  2020
  2  Effect of Adjunct Psychosocial Skills Training on Social Functioning of Schizophrenia Patients Who G...  2020
  3  Kanser ve farkındalık temelli müdahale programları: Sistemeatik derleme...  2018
 • NO AD TARİH
  1  Adaptation and validation of the Turkish version of Emotional Processing Scale (EPS 25).... 03/07/2019 - 05/07/2019
  2  ERKEKLERDE CİNSİYET ROLÜ GERGİNLİĞİ VE SAĞLIK DAVRANIŞLARIYLA İLİŞKİSİ... 17/11/2018 -
  3  Correlates of Affective Responses Following A Real Stressor: Roles of Perfectionism, Goal Achievemen... 25/10/2018 - 28/10/2018
  4  İrritabl barsak sendromlu (İBS) hastaların depresyon düzeylerinin incelenmesi: Kişilik özellik... 05/09/2016 - 07/09/2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Travma sonrası gelişimi etkileyen faktörler Travma Sonrası Gelişim...  2019
  2  Kanser Tanısı Alan Hastalarda Psikososyal Süreçler Türkiye Klinikleri - Özel Sayı Kronik Fiziksel Hastalıkların Psikososyal Süreçleri ...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Psikolojik ve Fiziksel Etkileri: Örtük Değişken Modelleri Yaklaşımı...  9/2018 - /