En

PROF.DR. GÜLAY DİRİK EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi PSİKOLOJİ  1998
  Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü  2001
  Doktora  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü  2006
  Yardımcı Doçent  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2009
  Doçent  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Üniversite Öğrencilerinde Duygusal İşlemleme Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri...  2020
  2  Bilişsel Davranışçı Terapi-Uykusuzluk Protokolü ve Etkililik Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi...  2020
  3  Yetişkinlerde Sağlık Kaygısı ile İlişkili Değişkenlerin Bilişsel Davranışçı Model Kapsamında İncele...  2020
  4  Bipolar Bozuklukta Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi....  2020
  5  Kadında Cinsel İşlev Bozukluğunun Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: Sistematik B...  2020
  6  Kanser Tanısı Olan Kişilerde Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme...  2019
  7  Investigation of Post-traumatic Growth and Related Factors in Elderly Adults? Experience of Spousal ...  2019
  8  Doğum Sonrası Depresyonda Bağlanma Örüntüleri ve Partner Desteğinin Rolü...  2019
  9  Güncel Bir Paradigma: Yazılı Duygusal Dışavurum...  2019
  10  Sağlık Bilişleri Anketi (SBA)'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi...  2018
  11  Kanser hastası çocukların ebeveynlerinde travma sonrası gelişim ve yükleme biçimleri....  2018
  12  Kanser ve farkındalık temelli müdahale programları: Sistemeatik derleme...  2018
  13  Sağlık kaygısı ile ilişkili faktörler: Sağlık kaygısında bağlanmanın rolü var mıdır?...  2018
  14  Yazılı duygusal dışavurum paradigmasının kullanımı ve meme kanseri ile yapılan uygulamaları: Bir de...  2018
  15  Yazili duygusal dısavurum paradigmasi: Kanser hastalarının eşlerinde travma sonrasi stres belirtiler...  2018
  16  Çocukluk Dönemi Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları- Çoc...  2015
  17  Diyabet hastalarının ruhsal sorunlarının Kaynakların Korunması Kuramı kapsamında incelenmesi....  2014
  18  Burnout and relevant factors in nursing staff: What effects staff working in an elderly nursing home...  2012
  19  Korku mu, iğrenme mi? örümcek ve kan-enjeksiyon yaralanma fobilerinde duygularin rolü (Fear or disgu...  2011
  20  Psychological wellbeing of Turkish university students with physical impairments: An evaluation wit...  2011
  21  Fibromyalji sendromlu hastaların yaşadıkları psikolojik sıkıntılar ile sosyal destek, öz yeterlik ve...  2011
  22  Variables related to posttraumatic growth in Turkish rheumatoid arthritis patients...  2010
  23  Obsessif-Kompulsif Bozukluk Hastalarında Çıkarımsal Karmaşa Ölçeği?nin Psikometrik Özellikleri (The ...  2010
  24  Psychological distress in rheumatoid arthritis patients: An evaluation within the conservation of re...  2010
  25  Depresif realizm: mutluluk ya da nesnellik (Depressive realism: Happiness or objectivity)....  2010
  26  Dindarlık, kontrol odağı ve psikolojik sıkıntılar...  2009
  27  Üniversite öğrencilerinde intihar düşünce ve davranışları ile ilişkili faktörler: Yaşamı sürdürme ne...  2009
  28  Kişilik özellikleri, hostilite (düşmanlık, öfke) ve sosyal desteğin miyokard infarktüsü (kalp krizi)...  2008
  29  'Eysenck Kişilik Anketi - Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu'nun (EKA-GGK) Türkiye'de geçerlik ve g...  2007
  30  Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi revizyonu: Türkçe versiyonunun psikometrik özellikler...  2007
  31  Correlates of anxiety and depression in Turkish complete denture patients...  2006
  32  Impact of a community disaster awareness programme in Turkey: Does it influence hazard-related cogni...  2005
  33  Predictors of pre- and postoperative anxiety in emergency surgery patients...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Akrofobi tedavisinde maruz bırakılma türüne göre katılımcıların öznel kaygı düzeylerinin... 28/10/2020 - 31/10/2020
  2  Development of cognitive behavioral therapy based intervention for dementia caregivers: A study prot... 03/07/2019 - 05/07/2019
  3  Adaptation and validation of the Turkish version of Emotional Processing Scale (EPS 25).... 03/07/2019 - 05/07/2019
  4  Expressive Writing Intervention for Turkish Breast Cancer Patients: A Study Protocol.... 03/07/2019 - 05/07/2019
  5  What is Happening After Conjugal Loss? A Perspective from Turkish Elderly People.... 03/07/2019 - 05/07/2019
  6  The reliability and validity study of the Turkish version of the global meaning violation scale (GM... 03/07/2019 - 05/07/2019
  7  Factors Related with Psychological Distress and Posttraumatic Growth in Women with Breast Cancer: Co... 27/06/2018 - 30/06/2018
  8  The Other Side of The Coin: Posttraumatic Growth and Related Factors In Older Adults Experience Spou... 11/07/2017 - 14/07/2017
  9  Are there links between attachment styles and early maladaptive schema domains?... 11/07/2017 - 14/07/2017
  10  İrritabl barsak sendromlu (İBS) hastaların depresyon düzeylerinin incelenmesi: Kişilik özellik... 05/09/2016 - 07/09/2016
  11  Depression and Related Factors in Older Adults Experience Spousal Bereavement... 06/07/2016 - 08/07/2016
  12  Predictors of social anxiety in female and male high school students.... 06/07/2016 - 08/07/2016
  13  Social anxiety and early maladaptive schema domains.... 06/07/2016 - 08/07/2016
  14  The relationship of personality characteristics and coping strategies with anxiety in irritable bowe... 06/07/2016 - 08/07/2016
  15  Depression and related factors in older adults experience spousal bereavement.... 06/07/2016 - 08/07/2016
  16  Attachment styles and social anxiety... 06/07/2016 - 08/07/2016
  17  Attachment styles and social anxiety... 06/07/2016 - 08/07/2016
  18  Social anxiety and early maladaptive schemas... 06/07/2016 - 08/07/2016
  19  The relationship among hopelessness, parental attitudes and peer rejection with social anxiety in hi... 07/07/2015 - 10/07/2015
  20  Effects of written expressive disclosure paradigm on psychological health among spouses of cancer pa... 07/07/2015 - 10/07/2015
  21  Posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth in parents of children and adolescents with c... 07/07/2015 - 10/07/2015
  22  Dysfunctional schemas, coping and psychological distress levels of overweight and normal weight peop... 07/07/2015 - 10/07/2015
  23  Diyabet hastalarının hastalıklarına ilişkin düşünceleri... 09/04/2014 - 12/04/2014
  24  Diyabet sonrası travmatik gelişim... 09/04/2014 - 12/04/2014
  25  Obezitesi olan bireylerin şemalari ve baş etme yollarinin şema kurami açisindan incelenmesi... 09/04/2014 - 12/04/2014
  26  Kanser hastası çocuk ve ergenlerin ebeveynlerinde travma sonrası stres bozukluğu ve travma sonra... 09/04/2014 - 12/04/2014
  27  Üniversite öğrencilerinde dikkat eksikliği & hiperaktivite bozukluğu: DEHB ile psikolojik rahat... 25/04/2012 - 28/12/2012
  28  Üniversite öğrencilerinde psikolojik sıkıntılar ile ilişkili değişkenler: Erken dönem uyum... 25/04/2012 - 28/04/2012
  29  Positive and negative affects, perceived parental attitudes and perfectionism as predictors of test ... 04/07/2011 - 08/07/2011
  30  Disturbed eating attitudes in university students: Relations to perceived parental attitudes, person... 04/07/2011 - 08/07/2011
  31  Religiosity and Obsessive-Compulsive Disorder symptoms: Mediator role of appraisal cognitions and th... 02/06/2011 - 05/06/2011
  32  Meme kanseri olan hastalarda intihar olasılığı ve travma sonrası gelişim... 14/04/2010 - 17/04/2010
  33  Kor demirden bir maşa: ölüm kararı alınabilir mi?... 04/11/2009 - 07/11/2009
  34  The relationship between environmental (parental attitudes, peer rejection) and cognitive factors wi... 07/07/2009 - 10/07/2009
  35  Sağlık bakım hizmetlerinde kültürel duyarlılığın yeri... 09/04/2009 - 11/04/2009
  36  Gerçek mi önemli olasılık mı?... 10/03/2009 - 12/03/2009
  37  Psychological distress and related variables in fibromyalgia syndrome patiens... 04/09/2008 - 07/09/2008
  38  Engelli üniversite öğrencilerinde psikolojik sıkıntılar ve strese bağlı gelişim... 03/09/2008 - 05/09/2008
  39  Dindarlık ve kontrol odağı ile psikolojik sıkıntılar arasındaki ilişkiler... 03/09/2008 - 05/09/2008
  40  Kanser hastalarının travma sonrası gelişimleri... 23/10/2007 - 26/10/2007
  41  Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren hastalarda depresyon ile ilişkili değişke... 21/06/2007 - 24/06/2007
  42  Psychological distress in complete denture patients... 13/09/2006 - 16/09/2016
  43  Eysenck Kişilik Anketinin Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun (EPQR-A) Türkçe uyarlamas... 06/09/2006 - 08/09/2006
  44  Romatoid Artrit hastalarında travma sonrası gelişim... 06/09/2006 - 08/09/2006
  45  Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu (PE-WEUR): Türkçe versiyonunun psikometr... 06/09/2006 - 08/09/2006
  46  Artrit öz yeterlik ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi... 06/09/2006 - 08/09/2006
  47  Extending the cross-national invariance of the parental warmth and rejection dimensions: Evidence fr... 22/06/2006 - 24/06/2006
  48  Yetişkinlerin çocukluk anıları ve sosyal kaygı... 09/09/2004 - 11/09/2004
  49  Acil ameliyat olan hastaların kaygı düzeyleri... 11/09/2002 - 13/09/2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Romatoid Artrit Sağlık Psikolojisi Alan Uygulamaları: Kronik Hastalıklar...  2020
  2  Travma sonrası gelişim: Kavramsal konular ve gelişim modelleri. Travma Sonrası Gelişim...  2019
  3  Kronik hastalıklar ve travma sonrası gelişim Travma sonrası geilişim...  2019
  4  Diyabet Hastalarında Psikososyal Süreçler ve Psikolojik Müdahaleler Kronik Fiziksel Hastalıkların Psikososyal Süreçleri...  2018
  5  Kanser Tanısı Alan Hastalarda Psikososyal Süreçler Türkiye Klinikleri - Özel Sayı Kronik Fiziksel Hastalıkların Psikososyal Süreçleri ...  2018
  6  Sağlık psikolojisinde güncel psikoterapötik müdahaleler Psikoterapide Güncel Konular: Klinik psikoloji perspektifinden çok boyutlu bir bakış...  2017
  7  Gerçek mi önemli olasılık mı: Üniversite öğrencilerinde çıkarımsal karmaşanın incelenmesi?, Obsesif-kompulsif bozukluk: Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım, terapi ve sık kullanılan ölçekl...  2012
  8  Duygu durum bozuklukları Psikolojik sağlığımızı nasıl koruruz?...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV) Geliştirme Projesi...  4/2015 - 12/2017
  2  Uygulamalı Psikoloji Dersleri İçin Uygulama Laboratuarı Geliştirme...  2/2012 - 2/2013
  3  Batıl İnançlar ve Düşünce Kontrolü: Obsesif-Kompulsif Bozukluk Semptomlarındaki Rollerinin İncelenmesi...  2/2010 - 5/2011
  4  Romatoid Artrit Hastalarında Psikolojik Sağlığın Kaynakların Korunması Kuramı Kapsamında Değerlendirilmesi...  2/2005 - 2/2006
 • NO AD YIL
  1  Uludağ Üniversitesi 2013 Yılı `Bilim ve Sanat Kategorisi? ödülü (Sosyal Bilimler Alanında)....  2013
  2  Uludağ Üniversitesi 2013 yılı `Atıf Kategorisi? ödülü (Sosyal Bilimler Alanında...  2013
  3  Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı yılın tezi ödülü....  2001
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2021-Devam ediyor
  2 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Ekim 2019-Devam ediyor
  3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Mayıs 2019-Devam ediyor
  4 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mayıs 2019-Devam ediyor
  5 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Haziran 2017- Mayıs 2019
  6 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2016- Haziran 2019