Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. AYŞE COŞKUN BEYAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Tepecik Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hast Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  2013
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı  2017
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları  2021
  Dr.Öğr.Üyesi  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2021
 • NO AD YIL
  1  Chemical Risk Assesment in Hospital Settings: A comprasionof Workers' Perception, Expert Opinions an...  2023
  2  The ß1 Adrenergic Blocker Nebivolol Ameliorates Development of Endotoxic Acute Lung Injury...  2023
  3  Pandeminin ilk döneminde bir üniversite hastanesinde sağlık çalışanlarında COVID-19 kümelerinin epid...  2022
  4  PHYSICIANS OCCUPATIONAL HEALTH AND OCCUPATIONAL DISEASES ATTITUDE SCALE DEVELOPMENT...  2022
  5  Investigation of the COVID-19 Outbreak and the Effects of Flexible Working System on Working Life wi...  2022
  6  Silicosis and methylated arginines/L-arginines: case-control adapted a cross-sectional design...  2021
  7   İş Yerinde Sağlık Gözetimi Sorunu: Bir Olgu Sunumu Health Surveillance Problem in the Workplace: A...  2021
  8  Mesleksel Uçucu Organik Bileşik Maruz Kalımı ve Genototoksisite...  2021
  9  İşitme Kaybında İşe Uygunluk Değerlendirmesi...  2021
  10  Çalışma Hayatında İşe Uygunluk Değerlendirmesi...  2021
  11  Pandemi ve N95 filtreli yüz maskelerinin yeniden kullanımı...  2020
  12  Occupational Diseases of Women Workers in Turkey: A Neglected Area...  2020
  13   A Case of Pulmonary Capillary Hemangiomatosis in a Worker with Exposure to Foundry Dust and VOCs...  2020
  14  Coal workers' pneumoconiosis and surveillance: A 5-year experience...  2020
  15  Evaluation of fitness for work in a Case with COPD...  2020
  16  Meslek Hastalığı Olarak Covid-19...  2020
  17   Stigma toward Worker with Occupational Diseases: A Qualitative Study...  2020
  18  The effects of multifaceted ergonomic interventions on musculoskeletal complaints in intensive care ...  2020
  19  Three-year experience of a tertiary level occupational diseases clinic...  2019
  20  Desquamative interstitial pneumonia: Risk factors, laboratory and bronchoalveolar lavage findings, r...  2019
  21  Rüzgar Tribünü Üretim İşi ve Meslek Astımı Riski: Yeşil Enerji Ne Kadar Yeşil?...  2019
  22  Akciğer kanserini taklid eden antimon pnömokonyozu olgusu...  2019
  23  Küresel İklim Değişikliği ve Mesleksel Sağlık Üzerine Etkisi (Global Climate Change and Effects on O...  2019
  24  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Latekse Bağlı Alerjik Yakınmaların Anket Yöntemi il...  2019
  25  Carotid intima-media thickness in chronic obstructive pulmonary disease and survival: A multicenter ...  2019
  26  Employment status changes of workers after referral to an occupational disease clinic...  2018
  27  Dental technicians' pneumoconiosis; illness behind a healthy smile ? case series of a reference cent...  2018
  28  The Usage of Behaviour Based Safety Process for Decreasing Work-Related Musculoskeletal Diseases at ...  2017
  29  Çağrı Merkezi Çalışanlarında Öksürük Yakınma Sıklığı " Çağrı Merkezi Öksürüğü"...  2017
  30  Skydiving and the risk of cervical disc herniation...  2017
  31  Termal riskler ve iş sağlığı...  2017
  32  Meslek Hastalıkları ve Sürveyans...  2016
  33  Pulmoner alveolar mikrolitiyazis...  2016
  34  Türkiye'de sektörlere göre pnömokonyoz ve farklı özellikleri...  2016
  35  Yüksek riskli bir işyerinde sigara bırakma girişim programının etkinliği...  2016
  36  Call centers and noise-induced hearing loss...  2016
  37  Comparison of Partial Pressure of Carbon Dioxide in Arterial Blood and Transcutaneous Carbon Dioxide...  2015
  38  Two cases of antibiotics induced manic episode: antibiomania...  2015
  39  Pulmonary alveolar proteinosis and superinfection with pulmonary tuberculosis in a case...  2012
  40  A pulmonary actinomycosis involving to the chest wall: A case report...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Quantification of DNA Repair Protein HPARP1 in Leukocyte by LC/ID-HR-MS... 14/10/2022 - 14/10/2022
  2  Kardiyak hastalarda işe uygunluk değerlendirmesi: AV blok örneği... 04/10/2021 - 10/10/2021
  3  BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVİD-19 KÜMELENMELERİNİN EPİDEMİYOL... 13/12/2020 - 19/12/2020
  4  Ofis Çalışanları ve Tuzak Nöropatilere Bakış: Bir Olgu Örneği... 18/11/2020 - 25/11/2020
  5  Gürültü ve Ototoksik Kimyasallara Maruziyet ile İlişkili Mesleki İşitme Kaybı Olgusu... 18/11/2020 - 25/11/2020
  6  Pestisid Üretimi Çalışanında Kronik Organofosfat İntoksikasyonu ve Kolinesteraz Biyolojik İzl... 18/11/2020 - 25/11/2020
  7  Meslek Öyküsünün Önemi; Deri Sektöründe Bir Astım Olgusu... 18/11/2020 - 25/11/2020
  8  Yanıbaşımızdaki tehlike, temizlik ile ilgili riskler... 02/10/2020 - 08/10/2020
  9  Chemical pneumonitis caused by inhalation of a hydrocarbon containing paint: a case report... 04/03/2020 - 05/03/2020
  10  Meslek hastalığı polikliniğine başvuran tekstil sektörü çalışanlarında toplumsal cinsiyet... 21/02/2020 - 23/02/2020
  11  Metal kumlama ve elementel analiz sonuçları... 26/10/2019 - 29/10/2019
  12  Bir olgu üzerinden meslek anamnezinin önemi... 26/10/2019 - 29/10/2019
  13  İnşaat sektörü ile ilişkili mesleki risklerin bir olgu ile değerlendirilmesi... 26/10/2019 - 29/10/2019
  14  Bir Hastanede Uçucu Organik Bileşiklere Maruz Kalımın İş Hijyeni Ölçümleri ve Matriks Yönt... 26/10/2019 - 29/10/2019
  15  İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ve Meslek Hastalıkları Tanı Süreci Hakkında Güncel ... 24/10/2019 -
  16  Kömür İşçisi Pnömokonyozu Ön Tanısı ile Yönlendirilen Olgularımızın Dökümü... 24/10/2019 -
  17  The effects of ergonomic interventions on musculoskeletal complaints in intensive care units... 22/10/2019 - 24/10/2019
  18  Kronik hastalıklar ve çalışma yaşamı... 27/06/2019 - 28/06/2019
  19  Değişen Çalışma Ortamında Meslek Hastalıkları... 13/03/2019 - 17/03/2019
  20  MESLEKSEL MARUZİYETİ OLAN HASTALARDA SENTRİLOBÜLER BUZLU CAM OPASİTELERİNİN YÇBT HİSTOGRAM ... 06/11/2018 - 11/11/2018
  21  Pnömokonoyoz Ön Tanısında Akciğer Grafisi Ne Kadar Güvenilir?... 15/10/2018 -
  22  Yeşil Enerji Üretimi İçin Çalışan İşçilerin Ödediği Sağlık Bedeli... 14/10/2018 -
  23  Aynı kuvartz madeninden pnömokonyoz olgu kümesi... 13/10/2018 - 16/10/2018
  24  Mesleki Ve Çevresel Solunum Hastalıkları- İş Sağlığı Meslek Hastalıkları Kursu Başkanlı... 13/10/2018 - 16/10/2018
  25  Bira Üretim İşçilerinde Hipersensitivite Pnömonisi ... 13/10/2018 - 16/10/2018
  26  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin... 04/10/2018 - 06/10/2018
  27  İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi ve Meslek Hastalıkları Tanı Sürecinin D... 04/10/2018 - 06/10/2019
  28  Ergonomic risk factors in intensive care unit and musculoskeletal symptoms... 29/04/2018 - 04/05/2018
  29  Havayolu Hastalığında ve Pnömokonyozda Tanısal Ölçütler... 14/03/2018 - 18/03/2018
  30  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Meslek Hastalığı Polikliniğinde Pnömokonyoz Tanısı Alan ... 14/03/2018 - 18/03/2018
  31  İşle İlgili Astım Olgularının Değerlendirilmesi: Üç yıllık tecrübemiz... 15/10/2017 -
  32  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Karotis İntima-Media Kalınlığı Ve Sağ Kalım Üzer... 14/10/2017 -
  33  Olgu Serisi; Kot Kumlamanın Ardından Yeni Tehdit, Kot Ağartma ve İşçi Sağlığına Etkisi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  34  Sağlık Çalışanında Mesleki Tüberküloz Enfeksiyonu Kuşkusu.... 10/10/2016 -
  35  Seramik sektöründe pnömkonyoz.... 01/10/2016 -
  36  Hastanemize başvuran diş teknisyenlerinde pnömokonyoz.... 01/10/2016 -
  37  Türkiye'de hava kirliliği, yasal düzenlemeler yeterli mi?... 01/10/2016 -
  38  Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ve Meslek Hastalıkları Polikliniğine Başvuran İş İle İlişki... 01/10/2016 -
  39  Yüksek riskli bir işyerinde sigara bırakma girişim programının etkinliği - The effectiveness ... 01/04/2016 -
  40  Pnömokonyozda eski etkenler ve yeni olgular (üç olgu nedeniyle)... 01/04/2016 -
  41  Meslek astımında dikkat çekici noktalar (dört olgu nedeniyle) - Highlights of occupational asthm... 01/04/2016 -
  42  Pnömokonyozlu olguların fonksiyonel değerlendirilmesinde yeni bir bakış. 6 dakika yürüme test... 01/04/2016 -
  43  Pnömokonyozlu olgulara sosyal yönden bakış.... 01/04/2016 -
  44  Olgularla pnömokonyoz radyolojisi değerlendirme.... 01/10/2015 -
  45  OD diagnosis and risk of redundancy... 31/05/2015 -
  46  Risk of Qualitative Risk Assessment:Does Expert & Worker Opinions Match?... 31/05/2015 - 05/06/2015
  47  Metal Döküm İşçilerinde Hava yolu Yanıtları... 22/04/2015 -
  48  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  49  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  50  Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Metal Döküm İşçilerinde Hava Yolu Yanıtları... 02/04/2015 - 04/04/2015
  51  Silikoziste sık görülen YRBT bulguları... 11/11/2014 - 16/11/2014
  52  Pnömokonyoz olgularımızın genel özellikleri (bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
  53  Mesleksel astım olgularımızın genel özellikleri(bir yıllık deneyim)... 01/10/2014 -
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Afet Durumunda Ev ve İş Sağlığı AFETLERDE GÖĞÜSHASTALIKLARI VE CERRAHİSİ TEMEL ENDİKASYON VE YAKLAŞIMLARI...  2023
  2  Göğüs hastalıkları ve nanoteknolojiGöğüs hastalıkları ve nanoteknoloji. Erbaycu AE, editör. Göğüs Hastalıkları ve Gelecek....  2022
  3  Çalışma Yaşamı ve Dijitalleşme Çalışma Yaşamıyla İlgili Özel Konular-4...  2022
  4  İş Hijyeni Uygulamalarında İşyeri Hekimi Teoriden Pratiğe İşyeri Hekimliği...  2021
  5  Dünyada işyeri hekimliği Teoriden Pratiğe İşyeri Hekimliği...  2021
  6  Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi GÖĞÜS HASTALIKLARI...  2019
  7  Hipersensivite pnömonisi ve BissinozisGöğüs Hastalıkları...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Deprem Sonrası Yapıların Yıkımı ve Arama Kurtarma Çalışmalarına Bağlı Bölgede Oluşan Solunabilir Toz Konsantrasyonunun Araştırılması...  2/2023 - 4/2023
  2  Radyasyona Maruz kalan Sağlık Çalışanlarının Oksidatif DNA Hasar Düzeylerinin İncelenmesi...  9/2022 - /
  3  Hastanede çalışanların uçucu organik bileşik ve alkalin tozlara maruz kalımı ve genotoksisite ve oksidatif stres göstergeleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi...  3/2020 - 12/2022
  4  Hastane çalışma ortamından kaynaklanan risklerin ölçümü ve önlem geliştirilmesi...  6/2016 - 6/2019
 • NO AD YIL
  1  Bildiri birincilik ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2023-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Aralık 2022-Devam ediyor