Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOĞUKAN AKÇAY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği  2010
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalı  2013
 • NO AD YIL
  1  Prostat Kanserinin Hacimsel Modülasyonlu Ark Tedavisi İle Radyoterapisinde Bilgi Tabanlı Planlama Yö...  2023
  2  A Promising, Novel Radiosensitizer Nanodrug Complex for Oral Cavity Cancer: Cetuximab and Cisplatin-...  2021
  3  The importance of mesorectum motion in determining PTV margins in rectal cancer patients treated wit...  2020
  4  Which One is The Better Radiotherapy Technique for Patients with Thoracic Esophageal Tumors, IMRT or...  2017
  5  The Impact of Residual Geometric Inaccuracies on Normal Organ Doses in Image Guided-Radiation Therap...  2017
 • NO AD TARİH
  1  The Effect of Deep Inspiration Breath-Hold Technique on Right Coronary Artery, Heart, and Liver Dose... 30/09/2023 -
  2  Die Auswirkung der Atemanhaltetechnik auf die Dosis der rechten Koronararterie, das Herz und der Leb... 22/06/2023 - 24/06/2023
  3  Yüksek Dereceli Gliyal Tümörlerde Hedef Hacim ve Radyoterapi Dozlarının Tümör Kontrolüne Etk... 18/11/2022 - 19/11/2022
  4  Baş-Boyun Radyoterapisi Almış Hastaların Çene Kemiklerinde Geç Yan Etki Gelişim Riskinin De... 04/11/2021 - 07/11/2021
  5  Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... 27/04/2018 - 01/05/2018
  6  Correlation of TCP and NTCP in prostate cancer patients treated with high-dose radiotherapy... 20/04/2018 - 24/04/2018
  7  Importance of mesorectum movement for determining PTV margins in rectal cancer patients treated with... 15/06/2017 - 18/06/2017
  8  Radyoterapi dirençli oral kavite kanser hücre hattında ilaç taşıyıcı altın nanopartiküller... 19/04/2017 - 23/04/2017
  9  Akciğer Kanserlerinde Farklı Ağırlıkta YART ve VMAT Bileşeni İçeren Hibrit Tekniklerin 3B-KR... 20/04/2016 - 24/04/2016
  10  METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... 20/04/2016 - 24/04/2016
  11  VMAT VE FFF ENERJİ İLE SRC/SRT UYGULANAN İNTRAKRANİAL BENİGN LEZYONLU HASTALARDA ERKEN DÖNEM S... 20/04/2016 - 24/04/2016
  12  YEREL İLERİ EVRE BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE VOLÜMETRİK ARK TEDAVİSİ İLE RADİKAL RADYOTERAPİ ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  13  YÜKSEK DOZ RADYOTERAPİ UYGULANAN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA TCP VE NTCP İLİŞKİSİ... 20/04/2016 - 24/04/2016
  14  Onyx34 sıvı embolizan ajanın filtresiz foton ışınlarında doz dağılımına etkisinin Monte C... 17/05/2015 - 19/05/2015
  15  "Volumetric arc radiation therapy" (VMAT) uygulanan prostat kanseri hastalarında "On-board cone bea... 16/05/2015 - 19/05/2015
  16  6 MV-X filtreli ve filtresiz ışınlarda küçük alan "output" düzeltme faktörünün Monte Carlo... 16/05/2015 - 19/05/2015
  17  Vertebra komşuluğundaki akciğer kanserlerinde farkklı ağırlıkta YART ve VMAT bileşeni içere... 16/05/2015 - 19/05/2015
  18  Volumetrik Ark Tedavisi (VMAT) ve Düzleştirici Filtresiz (FFF) Enerji ile Stereotaktik Radyoterapi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  19  Effect of prosthetic implants on Collapsed Cone algorithm comparison with GAMOS Monte Carlo and film... 04/04/2014 - 08/04/2014