En

SEDEF TULUM AKBULUT EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  2011
  Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı  2014
 • NO AD YIL
  1  Derivation and Psychometric Evaluation of the Fisher Divorce Adjustment Scale-Short Form in a Turkis...  2021
  2  Doğum Sonrası Depresyonda Bağlanma Örüntüleri ve Partner Desteğinin Rolü...  2019
  3  Gruplar Arası Temas ve Çapraz Evlilikler: İzmir'de Alevi-Sünni Evlilikleri...  2019
 • NO AD TARİH
  1  Differentiation of self and marital adjustment: Exploring the mediator role of emotion regulation di... 10/03/2021 - 13/03/2021
  2  Are grandiose narcissists more adaptive? The associations between two types of narcissism and emotio... 02/07/2019 - 05/07/2019
  3  Exploring the associations between early maladaptive schemas, mindfulness and psychological flexibil... 27/06/2018 - 30/06/2018
  4  Do all narcissists have the same background? Early maladaptive schemas and attachment in overt and c... 11/07/2017 - 14/07/2017
  5  Effects of extended families' reactions on their adult children's intermarriage decisions in Turkey... 11/07/2017 - 14/07/2017
  6  Conflict type and resolution strategies of intergroup couples: A qualitative study of Alevi-Sunni in... 11/07/2017 - 14/07/2017
  7  Değerlendirmede Uluslararası Ölçütler: Kanıt temelli değerlendirme, Uluslararası İlke ve Ge... 05/09/2016 - 07/09/2016
  8  Does mindfulness have an influence on the relationship between early maladaptive schemas and psychol... 28/06/2016 - 01/07/2016
  9  The effects of attachment on marital adjustment in Turkish newlyweds: The mediator role of conflict ... 07/07/2015 - 10/07/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İnternet ve Bilgisayar Destekli Psikoterapi Psikoterapide Güncel Konular - Klinik Psikoloji Perspektifinden Çok Boyutlu Bir Bakış...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Kadınların Boşanma Sonrası Uyum Düzeyinin ve Psikolojik İyilik Halinin Arttırılmasına Yönelik Yapılandırılmış ve Etkinliği Sınanmış Çok Boyutlu Bir Müdahale Programı Geliştirme Çalışması...  2/2020 - 2/2022
  2  Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV) Geliştirme Projesi...  4/2015 - 12/2017
  3  Farklı Kimlik Kategorilerinden ve Gruplarından (Sunni/Alevi) Gelen Bireylerin Oluşturdukları Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası Temas...  4/2015 - 4/2018
 • NO AD YIL
  1  ODTÜ Psikoloji Bölümü 1.likle Mezuniyet Ödülü...  2011
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2015
  2  TÜBİTAK  2011
  3  TÜBİTAK  2006