En

ÖZGE ERARSLAN İNGEÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü  2012
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji  2015
 • NO AD YIL
  1  Derivation and Psychometric Evaluation of the Fisher Divorce Adjustment Scale-Short Form in a Turkis...  2021
  2  Öz-eleştirel Ruminasyon Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi...  2021
  3  Gruplar Arası Temas ve Çapraz Evlilikler: İzmir'de Alevi-Sünni Evlilikleri...  2019
  4  Bilişsel Üçlü Envanteri'nin Türkçe Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2019
 • NO AD TARİH
  1  Exploring the associations between early maladaptive schemas, mindfulness and psychological flexibil... 27/06/2018 - 30/06/2018
  2  Conflict type and resolution strategies of intergroup couples: A qualitative study of Alevi-Sunni in... 11/07/2017 - 14/07/2017
  3  Effects of extended families' reactions on their adult children's intermarriage decisions in Turkey... 11/07/2017 - 14/07/2017
  4  Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV) Geliştirme Projesi: Nereden Nereye?... 05/09/2016 - 07/09/2016
  5  Does mindfulness have an influence on the relationship between early maladaptive schemas and psychol... 28/06/2016 - 01/07/2016
  6  The Mediator role of positive cognitive triad on the relationship of resilience with depressive symt... 07/07/2015 - 10/07/2015
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İnternet ve Bilgisayar Destekli Psikoterapi Psikoterapide Güncel Konular - Klinik Psikoloji Perspektifinden Çok Boyutlu Bir Bakış...  2017
 • NO AD TARIH
  1  Kadınların Boşanma Sonrası Uyum Düzeyinin ve Psikolojik İyilik Halinin Arttırılmasına Yönelik Yapılandırılmış ve Etkinliği Sınanmış Çok Boyutlu Bir Müdahale Programı Geliştirme Çalışması...  2/2020 - 2/2022
  2  Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV) Geliştirme Projesi...  4/2015 - 12/2017
  3  Farklı Kimlik Kategorilerinden ve Gruplarından (Sunni/Alevi) Gelen Bireylerin Oluşturdukları Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası Temas...  4/2015 - 4/2018
 • NO AD YIL
  1  tübitak  2007