Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. AYŞENUR ÖZUYSAL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  2013
  Lisans  Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi  2014
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı  2015
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği  2017
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı  2023
 • NO AD YIL
  1  Investigation of cattle manure, poultry manure and sewage sludge as raw materials for biochar synthe...  2023
  2  Source identification of heavy metals and arsenic in biodegradable fractions of municipal solid wast...  2022
  3  The Assessment of Refuse Derived Fuel (RDF) Production from Textile Waste...  2019
  4  Solid waste composition and the properties of biodegradable fractions in Izmir City, Turkey: an inve...  2018
  5  Influencing factors in the removal of high concentrations of boron by electrocoagulation...  2018
  6  Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği...  2016
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of Biomass Energy Potential for Western Anatolian Cities... 24/10/2022 - 26/10/2022
  2  Düzensiz depolama sahalarının eberji potansiyellerinin değerlendirilmesi- Akhisar MAnisa örneğ... 07/10/2022 - 09/10/2022
  3  The effect of ultrasonic pre-treatment on the available substrate concentrations prior to anaerobic ... 24/11/2021 -
  4  METALS ACCUMULATION AND TRANSFER IN Portulaca oleracea L. SAMPLES AS EDIBLE WILD PLANTS IN AEGEAN RE... 18/10/2021 - 20/10/2021
  5  The Assessment of Refuse Derived Fuel (RDF) Production from Textile Waste... 17/06/2019 - 18/06/2019
  6  Estimation of the recylable wastes in Dokuz Eylul University Campuses... 14/11/2018 - 16/11/2018
  7  Boron contribution to surface waters from point and areal sources... 14/11/2018 - 16/11/2018
  8  Medical Waste Generation in Dokuz Eylül University Hospital and Investigation of Influencing Factor... 24/09/2018 - 27/09/2018
  9  The Development of Occupational Health and Safety in the University Laboratories in Turkey... 29/04/2018 - 04/05/2018
  10  Maden sahalarında atık ve ürün depolama alanlarından oluşan suların kirletici potansiyelinin ... 27/02/2017 - 02/03/2017
  11  Evaluation of SRF Production from Biodegradable MSW: A Case Study for Izmir City-Turkey... 08/11/2016 - 11/11/2016
  12  A SWOT Analysis for Municipal Waste Management in Turkey and the Challenges in the Course of Access ... 08/11/2016 - 11/11/2016
  13  RDF Productıon From Munıcıpal Solıd Waste: A Case Study For Izmır Cıty-Turkey... 26/05/2015 - 29/05/2015
  14  The RDF Availability of Household Biowaste and Its Biogas Production Potential by Codigestion with L... 26/05/2015 - 29/05/2015
  15  Tıbbi Atık Sterilizasyonuna Dair Türkiye'deki Mevcut Durum Ve Mevzuat... 26/05/2015 - 29/05/2015
  16  An investigation on the composition and the properties of izmir city household waste in order to det... 05/12/2014 - 06/12/2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Development of Solid Waste Management Strategies in Coastal Mediterranean Turkish Cities According to Waste Properties and Experiences Municipal Solid Waste: Management Strategies, Challenges and Future Directions...  2017
 • NO AD TARIH
  1  FINDIK KABUĞUNDAN BİYOKÖMÜR ELDESİ ve GIDA SEKTÖRÜNDE ALTERNATİF KULLANIM ALANLARININ ARAŞTIRILMASI...  1/2024 - /
  2  İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Toprak Sağlığı Araştırmaları Canlı Laboratuvarı (LivingLab)...  9/2022 - 9/2023
  3  Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Kemerköy Termik Santrali ve Yeniköy Termik Santralinin atıklarının incelenmesi Kurumsal Akademik Rapor...  9/2020 - /
  4  Balıkesir İli Balya İlçesinde Terkedilmiş Maden Sahasında Bulunan Atıkların Çevreye Etkilerinin Araştırılması Projesi...  7/2019 - 7/2020
  5  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2017 - 4/2019
  6  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - 10/2018
  7  Katı Atık Önişlem Teknolojileri ile Anaerobik Çürütücü Maliyetlerinin Düşürülmesi...  6/2015 - 6/2017
  8  Kentsel Katı Atıktan AKY (RDF) Üretiminin Değerlendirilmesi: İzmir Kenti-Türkiye İçin Bir Çalışma...  10/2014 - 4/2016
  9  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
 • NO AD YIL
  1  Uluslararas Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2019
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  2020
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Sıfır Atık Komisyonu (inciraltı Yerleşkesi) Üyesi, Haziran 2018-Devam ediyor