En

AHUNUR AŞIKOĞLU MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI

Araştırma Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  2012
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yapı Bilgisi  2015
 • NO AD YIL
  1  Sürdürülebilir Yapılarda Aerojel Kullanımı...  2014
 • NO AD TARİH
  1  Mevcut Bir Yapıda Yıllık Enerji İhtiyacını Azaltmaya Yönelik Pasif Retrofit Uygulamaları ve ... 17/11/2018 -
  2  The Perception of Natural and Built Environment of Secondary School Students... 24/06/2018 - 28/06/2018
  3  afyonkarahisar valilik binası... 23/12/2016 - 25/12/2016
  4  Passive System Techniques Used In Sustainable Buildings... 12/05/2016 - 12/05/2016
  5  Sürdürülebilir Mimari Tasarımda Aerojeller... 13/03/2014 - 14/03/2014
 • NO AD TARIH
  1  "Küçük Tasarımcılar İçin Doğa Ve Mimarlık" TÜBİTAK 4004 Projesi...  7/2017 - 7/2018
 • NO AD YIL
  1  14. Uluslararası Genç Mimarlar Yarışması...  2019
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi/ERASMUS  2018