En

PROF.DR. SUNA ASİLSOY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1997
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Allerjisi Bilim Dalı  2003
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
 • NO AD YIL
  1  The Comparison of Physical Fitness and Anaerobic Capacity in Asthmatic and Non-Asthmatic Children...  2021
  2  A Rare Metabolic Disorder: TC II Deficiency...  2020
  3  Evaluation of SARS-CoV-2 PCR Positive Cases in the Pediatric Emergency Department....  2020
  4  Atopy patch test in children with cow's milk and hen's egg allergy: Do clinical symptoms matter?...  2020
  5  SARS-Cov-2 İmmunopatogenezi ve Olası Antiinflamatuvar Tedavi Seçenekleri...  2020
  6  Three-axis accelerometer system for comparison of gait parameters in children with cystic fibrosis a...  2020
  7  Is There an Optimal Training Interval to Improve the Correct Use of Adrenaline Auto-Injectors?...  2019
  8  The efficiency of the symptom-based score in infants diagnosed with cow's milk protein and hen's egg...  2019
  9  Efficacy of allergen-blocker mechanical barrier gel on symptoms and quality of life in patients with...  2019
  10  The efficiency of the symptom-based score in infants diagnosed with cow's milk protein and hen's egg...  2018
  11  Efficacy of allergen-blocker mechanical barrier gel on symptoms and quality of life in patients with...  2018
  12  Predictors of functional exercise capacity in asthmatic children and adolescents...  2018
  13  Comparison of sit-to-stand test and six-minute walk test in asthmatic and healthy children...  2018
  14  Pulmonary Alveolar Proteinosis in Hereditary and Autoimmune Forms With 2 Cases...  2018
  15  Thyroid Function tests in children with Cystic fibrosis:Is thyroid Dysfunction more Common that esti...  2018
  16  Does Allergen-Specific Immunotherapy Prevent New Sensitizations in Childhood Allergic Airway Disease...  2018
  17  Santral Puberte Prekoks Tanılı Bir Çocukta Triptorelin Asetat İlişkili Anafilaksi: Olgu Sunumu...  2017
  18  Does mold sensitivity cause adenoid hypertrophy in children?...  2017
  19  Kronik Kabızlığı Olan Çocuklarda Besin Allerjisinin Rolü...  2017
  20  Çocuklarda Kronik Öksürüğe Yaklaşım...  2017
  21  Lateks alerjisi...  2017
  22  Anaphylaxis induced by nebulized salbutamol in asthmatic boy...  2017
  23  Sensorineural Hearing Loss in Selective Immunglobulin A Deficiency...  2017
  24  Knowledge, perspectives and attitudes about allergen-specific immunotherapy for respiratory allergic...  2016
  25  Risk of systemic allergic reactions to allergen immunotherapy in a pediatric allergy clinic in Turke...  2016
  26  Beta Laktam Alerji Şüphesi Olan Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma...  2016
  27  Local and systemic reactions to subcutaneous allergen immunotherapy: Ten years' experience in a pedi...  2016
  28  Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels in Children with Asthma and Isolated Chronic Cough...  2016
  29  Does bee pollen cause to eosinophilic gastroenteropathy?...  2015
  30  A different cause for respiratory disorder in children: cases with pulmonary Langerhans cell histioc...  2015
  31  Cyclosporin Treatment Improves Skin Findingsin Omenn Syndrome...  2015
  32   Kronik Öksürüklü Çocuklarda Chlamydia Pneumoniae ve Mycoplasma Pneumoniae Serolojis...  2015
  33  Intractable Diarrhea from Cytomegalovirus Colitis in a Case with Hereditary Spherocytosis...  2015
  34  Cylosporin Treatment Improves Skin Findings in Omenn Syndrome...  2015
  35  The assessment and management of chronic cough in children according to the British Thoracic Society...  2014
  36  Burun Tıkanıklığı ile Gelen Kartagener Sendromu: Olgu Sunumu....  2014
  37  Okul öncesi çocuklarda hava yolu direncini saptamada kullanılan interrupter tekniği için normal değe...  2014
  38  Eritematöz Döküntü ile Başvuran Bir Olgu....  2014
  39  İnek sütü Allerjisi....  2014
  40  Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough...  2013
  41  Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough...  2013
  42  Common features of anaphylaxis in children...  2013
  43  Serum Vitamin D Levels Among Recurrently Wheezy Infants....  2013
  44  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
  45  Aspiration of foreign bodies that allow air passage through....  2013
  46  An Uncommon Cause of a Cervical Mass in a Child: Case Report....  2013
  47  Çocuklarda inek sütü alerjisi; 9 yıllık deneyim Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir....  2013
  48  Perceptions of parents and physicians concerning the Childhood Asthma Control Test...  2012
  49  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik olarak değerlend...  2012
  50  Tüberküloz tanısı için önerilen Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çocuklarda klinik olarak değerlend...  2012
  51  Effects of Air Quality and Climate Change on Airway Hyperreactivity in Children (A Multi-Centered St...  2011
  52  Vitamin D ve Allerjik Hastalıklar....  2011
  53  Yaygın Ödemle Gelen Akut Mediastinitli Bir Olgu...  2010
  54  Revisiting Human IL-12R Beta 1 deficiency A Survey of 141 Patients From 30 countries....  2010
  55  A Novel Scoring System for Pediatric Intensive Care Unit Patients: Modified APACHE II and Comparison...  2010
  56  Pulmoner Alveolar Proteinozisli Bir Olgu....  2010
  57  Two Serious Complications of Organophosphate Poisoning in The Same Patient: Acute Pancreatittis and ...  2010
  58  Antikor eksikliği olan çocuklarda alerji sıklığı....  2009
  59  Allerjik Hastalıklarda Spesifik IgE'nin Tanısal Değeri...  2009
  60  Gastroözofajiyal reflülü çocuklarda atopi sıklığı...  2009
  61  A case of autoimmune lymphproliferative syndrome with Kimura's disease like histopathology...  2009
  62  Prevalence of obesity and overweight among children in Izmir, Turkey: effects of nutritional and soc...  2009
  63  Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema during asthmatic attacks in three patients....  2009
  64  Interleukin-12/-23 Receptor Beta 1 Deficiency in an Infant with Draining BCG Lymphadenitis?...  2009
  65  Serum total and free carnitine levels in children with asthma...  2009
  66  Oxidant status in children after febrile seizures....  2009
  67  Geç Başvurulu konjenital diyafragma hernili bir olgu...  2009
  68  Krup Bulguları ile Gelen Yabancı Cisim aspirasyonu...  2008
  69  Lupus Vulgaris In A Pediatric Patient: A Clinicohistopathological Diagnosis...  2008
  70  Prevalence of cystinuria among elementary schoolchildren in Eskisehir, Turkey....  2008
  71  Parental Knowledge and Practices Regarding Febrile Convulsions in Turkish Children...  2008
  72  Çocuklarda Yabancı cisim Aspirasyonu...  2007
  73  Stevens-Johnson syndrome associated with Brucella infection...  2007
  74  Arachnoid cyst with growth hormone deficiency...  2007
  75  Lokal Glikokortikoid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu...  2007
  76  Toksik Epidermal Nekrozisli Bir Olgu: Olgu Sunumu...  2007
  77  Febril Konvülzyonlu Olgularımızın Değerlendirilmesi...  2007
  78  Mikoplazma Pnömonia İle İlişkili Bickerstaff's Beyin Sapı Ensefaliti:Olgu Sunumu...  2007
  79  İnek Sütü Alerjisi Saptanan Hastalarımızın Klinik Özellikleri...  2007
  80  The determination of asthma, rhinitis, eczema and atopy prevalence in 9-11 year-old children in the ...  2006
  81  Chlamydia And Mycoplasma Serology in Respiratory Tract Infections Of Children...  2006
  82  Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ Orta Lob Sendromu: Retrospektif Çalışma...  2006
  83  A Rare Presentation Of Sarcoidosis In An Adolescent...  2006
  84  Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi...  2005
  85  Perinatal Döneme ait Faktörler ile Kordon Kanı Malondialdehid Konsantrasyonu İlişkisi...  2005
  86  Tanınız Nedir?...  2004
  87  Evaluation of montelukast in 8 to 14 year old children with mild persistent asthma and compared with...  2004
  88  Retrospective evaluation of epidermal skin prick tests in patients living in Aegean region...  2003
  89  Venom Allerjileri...  2003
  90  Venom Alerjileri...  2003
  91  Anafilaksi...  2003
  92  Lamivudine kullanımına bağlı hipersensitivite reaksiyonu...  2003
  93  Bronşial Astımlı Çocuklarda Formoterol Kullanımının Klinik Etkileri...  2003
  94  İmmunoterapi sonrasında anafilaksi gelişen bir olgu sunumu...  2003
  95  İzmir ili ve çevresinde allerjen duyarlılık oranları...  2003
  96  Late hemorrhagic disease of the newborn...  2000
  97  Kardiyomegalinin belirlenmesinde kullanılan Radyografik yöntemlerin etkinliği...  2000
  98  Short Rib Polydactyly Sendromu...  1999
  99  Turkish Bloom Syndrome Case with Bladder Cancer...  1998
  100  Diabetes insipidus in a pediatric patient with systemic lupus erythematosus...  1997
  101  Benzatin penisilin enjeksiyonuna bağlı vasküler ve nörolojik komplikasyonlar...  1994
 • NO AD TARİH
  1  EBV İLİŞKİLİ LENFOPROLİFERATİF SENDROM... 31/10/2020 - 01/11/2020
  2  BESİN PROTEİN İLİŞKİLİ ENTEROKOLİT SENDROMU(BPIES): OLGULARIMIZIN ÖZELLİKLERİ... 24/10/2020 - 25/10/2020
  3  ATOPIK YÜRÜYÜŞTE BESIN ALERJISININ ÖNEMI VAR MI?... 24/10/2020 - 25/10/2020
  4  İDIYOPATIK SOĞUK ÜRTIKERI ILE KARIŞABILEN BIR DURUM:AILEVI SOĞUK OTOINFLAMATUVAR SENDROM... 24/10/2020 - 25/10/2020
  5  Kistik Fibrozlu Hastalarda Aeroalerjen Duyarlılığı... 05/03/2020 - 07/03/2020
  6  Zor tanı alan infantil subglottik hemanjiom vakası... 05/03/2020 - 07/03/2020
  7  Investigation of the Relationship Between Vertical Jump Test and Peripheral Muscle Strength in Child... 19/02/2020 - 21/02/2020
  8  KLİNİĞİMİZDE İZLENEN İNEK SÜTÜ PROTEİNİ ALERJİLİ OLGULARIN FENOTİPİK ÖZELLİKLERİ... 09/11/2019 - 13/11/2019
  9  GRİSCELLİ SENDROMU... 09/11/2019 - 13/11/2019
  10  BUĞDAY ALERJİSİ: OLGU SUNUMU... 09/11/2019 - 13/11/2019
  11  NADİR BİR İMMUN YETMEZLİK: TRANSKOBALAMİN II EKSİKLİĞİ... 09/11/2019 - 13/11/2019
  12  ORAL BESİN PROVOKASYON YAPILAN HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ... 09/11/2019 - 13/11/2019
  13  BESİN ALERJİSİ VE ATOPİK DERMATİT KLİNİĞİ İLE İZLENEN İKTİYOZİS OLGUSU... 09/11/2019 - 13/11/2019
  14  SEROGRUP B MENİNGOKOK AŞI REAKSİYONU... 09/11/2019 - 13/11/2019
  15  KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI DE NOVO ÇOKLU BESİN ALERJİSİ GELİŞEN OLGU... 09/11/2019 - 13/11/2019
  16  ALERJİK ASTIM TANISI İLE İZLENİRKEN TÜBERKÜLOZA BAĞLI NEKROTİZAN PNÖMONİ GELİŞEN OLGU... 09/11/2019 - 13/11/2019
  17  A rare cause of ürinary system stone disease: Type 1 plasminogen deficiency... 17/10/2019 - 21/10/2019
  18  Clinical course of patients with allergic proctocolitis and enterocolitis... 01/06/2019 - 05/06/2019
  19  Üriner Sistem Taş Hastalığının Nadir Bir Nedeni: Tip 1 Plazminojen Eksikliği... 01/05/2019 - 04/05/2019
  20  SELEKTİF IGM EKSİKLİĞİ VE ATOPİK DERMATİT BİRLİKTELİĞİ... 22/04/2019 - 25/04/2019
  21  Nadir Bir Hışıltı Nedeni: Scimitar Sendromu... 22/04/2019 - 25/04/2019
  22  A CASE OF PEDİATRİC SARCOİDOSİS WİTH PULMONARY İNVOLMENT... 10/04/2019 - 14/04/2019
  23  Clinical course of two children with congenital plasminogen deficiency type 1... 10/04/2019 - 14/04/2019
  24  RAG 1 Mutasyonu Saptanan Ağır Kombine İmmun Yetmezlik Olgumuz... 20/03/2019 - 23/03/2019
  25  Respiratuvar Sinsityal Virüs dışı viral etken kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile ... 17/11/2018 - 21/11/2018
  26  Bir yaş altı kedi alerjenlerine duyarlılığı saptanan olgularımız... 17/11/2018 - 21/11/2018
  27  Kedi Alerjili Olgularımızın Özelliklleri... 17/11/2018 - 21/11/2018
  28  Comparison of sit-to-stand test and six-minute walk test in asthmatic and healthy children... 15/09/2018 - 19/09/2018
  29  Predictors of functional exercise capacity in asthmatic children and adolescents... 15/09/2018 - 19/09/2018
  30  Beta laktam alerjilerinde penisilin spesifik IgE değerleri oral yükleme testi kararında yol göst... 23/04/2018 - 23/04/2018
  31  Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab etkinliği... 21/04/2018 - 23/04/2018
  32  Kavrama Kuvveti Düşük ve Yüksek Olan Astımlı Çocuk ve Adölesanlarda Quadriceps Kas Kuvveti, ... 11/04/2018 - 15/04/2018
  33  Comparasion of three-dimensional posture between children with cystic fibrosis and healthy children... 22/03/2018 - 24/03/2018
  34  Relationship between Vertical Jump and Muscle Strength, Nutritional Status in Children with Cystic F... 22/03/2018 - 24/03/2018
  35  Muscle Strength Capacity in Children and Adolesents with Cystic Fibrosis... 22/03/2018 - 24/03/2018
  36  Astımlı Çocuk ve Adölesanlarda Kavrama Kuvveti, Egzersiz Kapasitesi ve Solunum Fonksiyon Değerl... 22/11/2017 - 25/11/2017
  37  Çocukluk Çağı Astımı ve Yaşam Tarzı Alışkanlıkları... 22/11/2017 - 25/11/2017
  38  Astımlı Hastaların Fiziksel Aktivite Öz-Yeterliliklerinin, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi ... 22/11/2017 - 25/11/2017
  39  Nonsteroid Anti İnflamatuvar İlaç Alerjili Olgularımız... 18/11/2017 - 22/11/2017
  40  Alerjik Proktokolit ve Enterokolitli Hastalarımızın Klinik Seyri... 18/11/2017 - 22/11/2017
  41  Çocuklarda Besin Alerjisinin Karekteristik Özellikleri: Ulusal Çok Merkezli Çalışma... 18/11/2017 - 22/11/2017
  42  The effectiveness of symptom-based score on the diagnosis and follow-up of food allergy... 26/10/2017 - 28/10/2017
  43  Evaluation of the oral food challenge with baked milk and egg in pediatric patients... 26/10/2017 - 28/10/2017
  44  Efficacy of allergen blocker mechanical barrier gel on symptom and quality of life in patients with ... 26/10/2017 - 28/10/2017
  45  Parents perspective on exercise for asthma-diagnosed children... 26/10/2017 - 28/10/2017
  46  Kistik fibrozisli çocuk ve adölesanlarda fiziksel aktivite alışkanlıkları profilinin incelenme... 20/10/2017 - 22/10/2017
  47  Kistik fibrozisli çocuk ve adölesanlarda aerobik egzersiz kapasitesi ile solunum kas kuvveti iliş... 20/10/2017 - 22/10/2017
  48  Nerve conduction study findings in children with cystic fibrosis... 20/06/2017 - 24/06/2017
  49  Sarcoptes Scabiei (Uyuz Hastalığı)... 23/04/2017 - 26/04/2017
  50  Kistik fibrosisli çocuklarda tiroid fonksiyon testleri: Tiroid disfonksiyonu bu hastalarda tahmin e... 23/04/2017 - 26/04/2017
  51  Besin İlişkili Enterokolit Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  52  Respiratuar Sinsityal Virüse Bağlı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatmış Çoc... 23/04/2017 - 26/04/2017
  53  Kistik Fibrozisli Bir Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz Olgusu... 23/04/2017 - 26/04/2017
  54  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 23/04/2017 - 26/04/2017
  55  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 23/04/2017 - 26/04/2017
  56  Fırınlanmış süt ve yumurta ürünleri ile oral besin provokasyon testleri... 11/10/2016 -
  57  Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Atopi Açısından Değerlendirilmesi... 08/10/2016 - 12/10/2016
  58  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  59  Dirençli seyreden kronik ürtiker : olgu sunumu... 08/10/2016 - 12/10/2016
  60  Servikal Lenfadenit ile Başvuran Çocuklarda Mikobakteri Enfeksiyonları... 29/09/2016 - 02/10/2016
  61  Pulmoner Alveolar Proteinozis:İki Olgu Sunumu... 29/09/2016 - 01/10/2016
  62  Evaluation of children with suspected beta lactam allergy: a retrospective study... 11/06/2016 - 15/06/2016
  63  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  64  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  65  PRENATAL DÖNEMDE SAPTANAN İZOLE SAĞ ATRİYAL DİLATASYONU OLGUSU... 13/04/2016 - 16/04/2016
  66  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  67  Ataksi-Telenjiektazi tanılı iki kuzen olgu... 31/03/2016 - 03/04/2016
  68  CMV enfeksiyonuna sekonder gelişen B hücre yetmezliği... 31/03/2016 - 03/04/2016
  69  Management of pulmonary hemorrhage in a pediatric patient: Case report... 04/12/2015 - 06/12/2015
  70  Menkes Hastalığı: Erken tanıda saç bulgularının önemi... 04/11/2015 -
  71  51 systemic reactions in 15 year follow up after subcutaneous immunotherapy injections... 06/06/2015 - 10/06/2015
  72  Risk factors for systemic and local reactions to subcutaneous allergen immunotherapy... 06/06/2015 - 10/06/2015
  73  Perspectives and knowledge levels for immunotherapy in parents of children with allergic rhinitis an... 06/06/2015 - 10/06/2015
  74  Natural course of our patients with egg and cow's milk allergy: single clinical experience... 06/06/2015 - 10/06/2015
  75  Anaphylaxis induced by nebulized salbutamol in an asthmatic boy... 06/06/2015 - 01/06/2015
  76  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of resveratrol treatment in atopic dermatit like murine... 06/06/2015 - 10/06/2015
  77  Tedaviye dirençli veya rekürren krup vakalarında ayırıcı tanı,3 olgu... 16/04/2015 - 19/04/2015
  78  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni double aortik ark... 16/04/2015 - 19/04/2015
  79  Çocuklarda Subkutan İmmunoterapi Deneyimi:15 yılda 51 sistemik reaksiyon... 16/04/2015 - 19/04/2015
  80  Alerjik rinit ve astım tanısı olan çocukların ailelerinin immunoterapi hakkındaki bilgi düzey... 16/04/2015 - 19/04/2015
  81  İnek sütü ve yumurta Alerjisi Olan Hastalarımızın Doğal Gidişleri;Tek Klinik Deneyimi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  82  Astımlı bir erkek çocukta nebülize salbutamol kullanımı sonrası ortya çıkan anafilaksi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  83  CHILDHOOD TUBERCULOSIS PRESENTING WITH LYMPHADENOPATHY... 24/03/2015 - 26/03/2015
  84  Ender Yerleşimli Tüberküloz Osteomiyeliti Olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  85  2013 Yılında Dokuz Eylül Üniversitewsi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniğ... 26/04/2014 -
  86  Antenatal dönemde tanı alan pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  87  Alerjik Cilt Döküntüsü Ayırıcı Tanısında Bir Olgu Sebebeiyle Gianotti-Crosti Sendromu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  88  Kostokondral bileşkede kitlenin nadir bir nedeni:Tüberküloz... 23/04/2014 - 26/04/2014
  89  Defining Severe Asthma In Childhood: A Descriptive Multicenter Study In Turkey... 28/02/2014 - 04/03/2014
  90  Ensefalopati ile başvuran primer karnitin eksikliği.... 10/06/2013 - 13/06/2013
  91  Treatment of Nijmegan breakage syndrome (NBS) and gamma delta T-cell lymphoma by using allogeneic st... 07/04/2013 - 10/04/2013
  92  Tekrarlayan otit ve cilt döküntüsü ile gelen bir olgu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  93  Kaşıntı ve ImmunglobulinE yüksekliği ile başvuran olgu sunumu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  94  Seroprevalence of Chlamydia Pneumoniae and Mycoplasma Pneumoniae in Children with Chronic Cough... 12/10/2012 - 15/10/2012
  95  The Etiology of peripheral lymphadenopathy in children.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  96  Intractable Diarrhea from Cytomegalovirus Colitis in an Immunocompetent Adolescent.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  97  A Case Report; Brucellosis trigerring hemolytic anemia in glucoose-6-phosphate dehidrogenase deficie... 05/10/2012 - 09/10/2012
  98  A Case Report of KARTAGENER's SYNDROME Assaciated with nasal polyps.... 05/10/2012 - 09/10/2012
  99  Food allergy profile in tertiary clinics in southeast part of Turkey: 'a multi center study'... 16/06/2012 - 20/06/2012
  100  Bir olgu nedeniyle nazal polip ve Kartagener Sendromu... 03/05/2012 - 07/05/2012
  101  Astımlı Hastalarımızda Vitamin D Düzeyi.... 03/05/2012 - 05/05/2012
  102  Tekrarlayan Hışıltılı solunumu olan hastalarımızda Serum Vitamin D düzeyi.... 01/11/2011 - 04/11/2011
  103  Astımlı Hastalarda BDNF düzeyleri... 01/11/2011 - 04/11/2011
  104  Türkiyenin Güneydoğu İllerinde Üçüncü Basamakta Son Bir Yılda İzlenen Besin Allerjili Hast... 01/11/2011 - 04/11/2011
  105  Efficacy of nebulised budesonide in infants with viral wheezing... 11/06/2011 - 15/06/2011
  106  Urine leukotriene E4 levels in children with chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  107  Bronchial hyperactivity in children with chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  108  Bronchial hyperactivity in patients with rhinitis who consulted due to chronic cough... 11/06/2011 - 15/06/2011
  109  Does bee pollen cause eosinophilic gastroenteropathy?... 11/06/2011 - 15/06/2011
  110  Evaluation of the patients with recurrent croup... 11/06/2011 - 15/06/2011
  111  Cow's milk allergy cases of Dr Behcet Uz Children's Hospital, Izmir... 11/06/2011 - 15/06/2011
  112  Serum vitamin D levels in wheezy infants... 11/06/2011 - 15/06/2011
  113  Viral vizingi olan infantlarda nebulize budezonid kullanımının etkinliği... 03/11/2010 - 07/11/2010
  114  Kronik öksürük ile başvuran rinitli hastalarda bronşhiperreaktivitesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  115  Kronik öksürüklü çocuklarda idrar lökotrien düzeyi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  116  Tekrarlayan kruplu hastaların değerlendirilmesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  117  Arı poleni Eozinofilik Gastroenteropati Yapar mı?... 03/11/2010 - 07/11/2010
  118  Awareness level of parents of children who suffer from anaphylaxis P-836... 05/06/2010 - 09/06/2010
  119  What is the contribution of the childhood asthma control test to asthma care?... 05/06/2010 - 09/06/2010
  120  Common features of anaphylaxis in children.... 05/06/2010 - 09/06/2010
  121  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o... 05/05/2010 - 09/06/2010
  122  Çukurova Bölgesinde Paederus Dermatiti: 20 hastada klinik ve demografik özellikler... 03/11/2009 - 07/11/2009
  123  Nikelle kirlenmiş besine bağlı ürtiker olgusu.... 03/11/2009 - 07/11/2009
  124  İnek sütü alerjili 50 olguda eliminasyonun değerlendirilmesi... 03/11/2009 - 07/11/2009
  125  İmmunoterapi yeni duyarlanmaları önlüyor mu?... 03/11/2009 - 07/11/2009
  126  Yoğun eozinofilik infiltrasyon içeren bir kutanöz mastositoma olgusu... 03/11/2009 - 07/11/2009
  127  Kronik öksürüklü çocuklarda bronşial hiperreaktivite... 03/11/2009 - 07/11/2009
  128  Effects of air pollution on airway hyperresponsiveness in children (a multicenter study).... 05/06/2009 - 09/06/2009
  129  Çocuklarda Kronik Akciğer Hastalıklarının Dağılımı... 09/04/2009 -
  130  İnterrupter Tekniğin Hışıltılı İnfantın Havayolu Direncini Saptamada Kullanılabilirliği... 08/04/2009 - 12/04/2009
  131  Kronik öksürüklü çocuklarda klamidya ve mikoplazma seroprevalansı... 19/11/2008 - 23/11/2008
  132  Küf Mantarı Duyarlılığı ve Kronik Adenoidit... 18/11/2008 - 22/11/2008
  133  Cerebritis Due To Group B STREBTOCOCCAL MENINGITIS; A KEY POINT FOR THE DIAGNOSIS... 13/05/2008 - 17/05/2008
  134  Reaktif Havayolu Hastalığı Olan Çocuklarda İnhale Steroid Kompliyansının Araştırılması... 23/04/2008 - 27/04/2008
  135  Multipl Kavernöz Malformasyonlu Bir Olgu Sunumu... 08/04/2008 - 12/04/2008
  136  Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar... 17/02/2008 - 20/02/2008
  137  Kronik parasetamol Entoksikasyonlu Bir olgu... 08/02/2008 - 12/04/2008
  138  Reaktif Hava Yolu Hastalarında Risk Faktörlerinin Araştırılması... 16/10/2007 - 20/10/2007
  139  Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri... 16/10/2007 - 20/10/2007
  140  İnek Sütü Allejisi Saptanan Hastalarımızın Klinik Değerlendirilmesi... 16/10/2007 - 20/10/2007
  141  What families know about febrile convulsion and how they approach the problem... 26/09/2007 - 29/09/2007
  142  Retrospective evaluation of the febrile convulsions in a paediatric emergency department... 26/09/2007 - 29/09/2007
  143  Longitudinal Transverse Myelitis Case Approving with Guillain-Barre Symptoms... 15/09/2007 - 19/09/2007
  144  Late Presenting Congenital Diaphragmatic Hernia: Case Report... 15/09/2007 - 19/09/2007
  145  Lupus Vulgaris In A Pediatric Patient: A Clinicohistopathological Diagnosis... 01/07/2007 - 04/07/2007
  146  Atipik Cilt Bulgusu ile Gelen Henoch Schönlein Vaskülitli Bir Olgu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  147  Üç Olguda Astım Atağı Sırasında Görülen Subkutan Amfizem ve Pnömomediastinum... 21/05/2007 - 26/05/2007
  148  Laringomalazi Ön Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Alan Bir Olgu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  149  Krup bulguları ile gelen iki yabancı cisim aspirasyonu olgusu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  150  Jeneralize Ödemle Gelen Bir Akut Mediastinit Olgusu... 21/05/2007 - 26/05/2007
  151  JRA ya Sekonder Makrofaj Aktivasyon Sendromu Gelişen Bir Olgu... 04/04/2007 - 07/04/2004
  152  Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi... 19/02/2007 - 22/02/2007
  153  Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu... 19/02/2007 - 22/07/2007
  154  Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu... 19/02/2007 - 22/02/2007
  155  Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımız... 19/02/2007 - 22/02/2007
  156  Guillain Barre Kliniği ile Başvuran Longitudinal Tutulumlu Transvers Miyelit Olgusu... 19/02/2007 - 22/07/2007
  157  Acil servislerin ortak sorunu: hasta yakınları acil kavramını kötüye mi kullanıyor?... 08/11/2006 - 12/11/2006
  158  Febril konvülzyonlu olgularımızın değerlendirilmesi... 08/11/2006 - 12/11/2006
  159  Aileler Febril Konvülsiyon Hakkında Neler Biliyorlar, Nasıl Yaklaşıyorlar... 08/11/2006 - 12/11/2006
  160  Toksik Epidermal Nekrosizli Bir Olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  161  Tip I hiperlipoproteinemili bir olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  162  Primer hipomagnezemiye sekonder hipokalsemi tanılı olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  163  Herediter anjioödem tip-II li bir olgu... 08/11/2006 - 12/11/2006
  164  Alerjik hastalıkların tanısında invivo ve invitro yöntemlerin karşılaştırılması... 04/11/2006 - 08/11/2006
  165  Primer immun yetmezlikli hastalarda alerji sıklığı... 04/11/2006 - 08/11/2006
  166  Lokal Steroid Kullanımına Bağlı Cushing Sendromu... 04/11/2006 - 08/11/2006
  167  Brusella enfeksiyonu ile ilişkili Steven-Johnson Sendromu... 04/11/2006 - 08/11/2006
  168  Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Ailenin İhmali mi var?... 08/11/2005 - 12/11/2005
  169  Çocuklarda astım tedavi seçeneklerinin etkinliği ve İnterlökin-13 ve İnterferon-? düzeyleri ... 27/09/2005 - 01/10/2005
  170  Akut Bronşiolit Geçiren İnfantlarda Serum IL-4, IL-13 ve IFN-gama Düzeyleri ile Tekrarlayan Hı... 27/09/2005 - 01/10/2005
  171  Primer İmmun Yetmezlikli Olgularda Pulmoner Komplikasyonlar... 27/09/2005 - 01/10/2005
  172  Kronik Öksürük Nedeniyle Başvuran Olgularda Sağ orta lob Sendromu... 27/09/2005 - 01/10/2005
  173  Umblikal Kord Kanında İnterlökin-13 ve İnterferon Gama Düzeyleri ve Atopi İle İlişkisi... 27/09/2005 - 01/10/2005
  174  The Coexistence of Homocystinuria Type I and Prothrombin Allele G20210A... 14/09/2005 - 17/09/2005
  175  Interleukin-12 Receptor Beta 1 Deficiency in an Infant with Draining BCG Lymphadenitis... 14/09/2005 - 19/09/2005
  176  Frequency of gastroesophageal reflux and Helicobacter pylori (HP) serology in children with bronchi... 26/06/2005 - 01/07/2005
  177  The effectivity of asthma therapy alternatives and evaluating the effectivity of asthma therapy by I... 26/06/2005 - 01/07/2005
  178  Comparison of nebulized salbutamol, nebulized fluticasone propionate and systemic glucocorticoids in... 18/05/2005 - 20/05/2005
  179  Akut Bronşiolitli Çocuklarda Nebulize Salbutamol, Nebulize Glukokortikoid ve Sistemik Glukokortiko... 11/05/2005 - 13/05/2005
  180  Supure BCG Lenfadenitli Bir Olguda IL-12 Reseptör Beta 1 Eksikliği... 04/04/2005 - 07/04/2005
  181  İndirekt Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda Lipid peroksidasyonu... 04/04/2005 - 07/04/2005
  182  Perinatal Döneme ait Faktörler ile Kordon Kanı Malondialdehid Konsantrasyonu İlişkisi... 04/04/2005 - 07/04/2005
  183  HiperIgE, Atopik Dermatit ve Langerhans Hücre İnfiltrasyonu ile Seyreden Familyal Özellik Göster... 04/04/2005 - 07/04/2005
  184  İnfantil Hemanjiyoendotelyoma Olgusu... 04/04/2005 - 07/04/2005
  185  Ev Tozu Alerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi... 07/10/2004 - 10/10/2004
  186  Astımlı ve/veya hışıltılı çocuklarda helicobacter pylori ve gastroözefageal reflü sıklı... 06/10/2004 - 10/10/2004
  187  The level of adhesion molecules before and after steroid treatment in peditaric bronchial asthma... 12/06/2004 - 16/06/2004
  188  The determination of asthma, rhinitis, eczema and atopy prevalence in 9-11 years old children in Izm... 12/06/2004 - 16/06/2004
  189  Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında chlamydia ve mycoplasma pneumonia serolojisi... 07/04/2004 - 10/04/2004
  190  Bronşial astımlı çocuklarda dolaşımdaki adezyon molekül düzeyleri ve inhale steroidlerin etk... 07/04/2004 - 10/04/2004
  191  Yaygın periferik lenfadenopati nedeni olarak sarkoidoz... 07/04/2004 - 10/04/2004
  192  Hafif ve /veya orta persistan astımlı çocuklarda inhale kromolin sodyum ve inhale budesonid kulla... 11/10/2003 - 14/10/2003
  193  Uluslararası çocukluk çağı astım ve alerjileri (ISAAC) esaslarına göre İzmir ili 9-11 yaş ... 11/10/2003 - 14/10/2003
  194  İzmir ili 9-11 yaş okul çocuklarında lateks duyarlılığı prevalansı... 11/10/2003 - 14/10/2003
  195  Astımlı çocuklarda serum total ve serbest karnitin düzeyleri... 24/09/2002 - 27/09/2002
  196  Bronşiyal astmalı çocuklarda formoterol kullanımının klinik etkileri... 24/09/2002 - 27/09/2002
  197  Evaluation of Montelukast sodium in 8-14 years old children with mild persistent asthma and comparis... 01/04/2002 - 06/04/2002
  198  Retrospective evaluation of epidermal skin prick tests in patients living in Aegean region... 01/04/2002 - 06/04/2002
  199  Sekiz-On Dört Yaş Arası Hafif Persistan Astmalı Çocuklarda Montelukast Sodyum Kullanımının D... 30/10/2001 - 02/11/2001
  200  Ege Bölgesindeki Hastalarda Yapılan Epidermal Deri Testlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi... 30/10/2001 - 02/11/2001
  201  Eskişehir İlköğretim Okulu Çocuklarında Sistinüri Prevalansı... 04/09/2000 - 08/09/2000
  202  Serum Concentrations of E-Selectin, ICAM-1 in childhood malignancy with chemotherapy-induced leucope... 09/08/1998 - 14/08/1998
  203  A case of Short Rib Polydactyly... 09/08/1998 - 14/08/1998
  204  Polimikrogri ile birlikte görülen Trizomi 4p+ sendromu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  205  Parsiyel faktör IX eksikliği ve basit kemik kisti ile birlikte görülen Noonan Sendromu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  206  Hepatit C virus infection, venoocclusive disease of the liver and pancreatitis... 20/11/1997 - 22/11/1997
  207  Late hemorrhagic disease of newborn... 20/11/1997 - 22/11/1997
  208  Tuberculous osteomyelitis (A case report)... 20/11/1997 - 22/11/1997
  209  Effects of recombinant granülocyte-colony stimulating factor on neutrophenia induced by cytotoxic c... 20/11/1997 - 22/11/1997
  210  Tüberküloz Osteomyeliti (bir olgu nedeniyle)... 27/06/1997 - 30/06/1997
  211  Short-Ribpolydactly sendromlu bir olgu sunumu... 27/06/1997 - 30/06/1997
  212  Yenidoğan geç hemorajik hastalığının değerlendirilmesi... 27/06/1997 - 30/06/1997
  213  Benign Familyal İnfantil Epilepsi... 14/10/1996 - 17/10/1996
  214  Serebral arteritise bağlı geçici hemiplejik atak... 21/09/1995 - 22/09/1995
  215  Hepatit C virüs infeksiyonu karaciğerin venooklüzif hastalığı ve pankreatit... 04/06/1995 - 08/06/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Alerjik Rinitte Risk Faktörleri ve Korunma Risk Factors and Prevention of Allergic RhinitisÇocuk İmmunoloji ve Alerjik hastalıkları Alerjik ve Nonalerjik Rinit...  2020
  2  Wheezing Attacks and Itchy Skin Rashes on CheeksPediatric Allergy A Case-Based Collection with MCQs, Volume 1...  2019
  3  Chapter 49 Deterioration After Emergency Treatment for Asthma Attack Pediatric Allergy A Case-Based Collection with MCQs, Volume 1...  2019
  4  Astımlı Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri Çocuk Sağlığında Astım...  2015
  5  Kronik Öksürük Çocukluk Çağında Allerji Astım İmmunoloji...  2015
  6  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Kistik Fibrozisli ve Sağlıklı Çocuklarda 6 Dakika Yürüme Testi Değişkenleri ve Anaerobik Kapasitelerin Karşılaştırılması...  3/2018 - 9/2019
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2000
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Mayıs 2021-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2020-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Şubat 2019-Devam ediyor